Uw zoekacties: Inventaris van het archief van de Centrale Commissie van de ...
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Beschrijving van het archief
1826-1953
Naam archiefblok:
Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Centrale Commissie voor de Rijnvaart
Centrale Cie. Rijnvaart
Archiefbloknummer:
W6
Omvang:
2.3 meter; 183 inventarisnummers
Taal van het archiefmateriaal:
Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Veel stukken zijn in het Frans, Duits en Engels.
Soort archiefmateriaal:
Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.
Archiefbewaarplaats:
Nationaal Archief, Den Haag
Archiefvormers:
Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Samenvatting van de inhoud van het archief:
Het archief bevat betreffende de regulering en het toezicht op de scheepvaart op de Rijn en het politiereglement terzake.
Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer
Geschiedenis van het archiefbeheer
sluiten
2.16.99 Inventaris van het archief van de Centrale Commissie van de Rijnvaart van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, 1826-1953
Archiefvorming
Geschiedenis van het archiefbeheer
Organisatie: Nationaal Archief
Ondanks grondig speurwerk van de historicus van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, kan over de geschiedenis van het archief kan maar weinig met zekerheid gezegd worden. De belangrijkste oorzaak is het feit dat veel jaargangen ontbreken. Daarnaast is maar weinig bekend over de locatie en het beheer van het archief gedurende de afgelopen twintig jaar. De belangrijkste informatiebron over het archief zijn de bijgeleverde uitleenkaarten, die enig inzicht verschaffen over historische vorming en ordening van het archief.
De oudere delen van het archief (archiefstukken van 1826 tot 1923) van de werkzaamheden van de commissie lijken een volledig geheel te vormen en het is dan ook vreemd dat deze delen al niet in een veel eerder stadium als een apart archief zijn bewerkt en overgedragen aan het Nationaal Archief. Gezien het gegeven dat deze delen geen uitleenkaarten hebben, zou men kunnen concluderen dat het archief als een curiosum is bewaard in de kast van de directeur, die dit als persoonlijk eigendom beschouwde en niet als publiek bezit.
De archieven uit de periode vanaf 1923 bevatten zaaksgewijs geordende dossiers over zeer uiteenlopende onderwerpen uit de jaren twintig tot aan de jaren vijftig, met uitzondering van de oorlogsjaren toen de Commissie op bevel van de Duitse bezetter haar activiteiten staakte. Zeker is dat de ordening op onderwerp per archiefdoos na de oorlog is aangebracht en waarschijnlijk pas bij overdracht van het archief aan het Ministerie van V en W begin jaren tachtig.
Dat het archief tot deze tijd niet in Rotterdam en Den Haag heeft gestaan, kan verondersteld worden op basis van een gevonden kopie van een proces verbaal van overdracht (gedateerd december 1981/januari 1982) waarin de toenmalige hoofdingenieur-directeur van de directie Bovenrivieren van Rijkswaterstaat, ir. D. Vreugdenhil, aan de toenmalige directeur Algemene Zaken en Kabinet van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat Th. Zuyderland het archief overdroeg. Vreugdenhil gaf als plaats van tekenen de stad Arnhem op.
Het archief is in de jaren tachtig vervolgens beheerd door een onbekend persoon, die het archief openstelde voor anderen, getuige de uitleengegevens op een van de uitleenkaarten. Het archief is vervolgens eind jaren negentig tijdens een van de vele verhuizingen door de heer L. van Luxemburg van de dienst HKW gevonden op een kamer en gekenmerkt als archief van de dienst HKW. De heer van Luxemburg heeft vervolgens het archief laten inventariseren op basis van de aanwezige gegevens op de uitleenkaarten en het archief, zij het ietwat wat anders geordend, in zijn volledigheid geplaatst in het archiefdepot van het Ministerie van V en W op de Koningskade 4 te Den Haag.
De verwerving van het archief
De verwerving van het archief
Inhoud en structuur van het archief
2.16
Inhoud
Selectie en vernietiging
Aanvullingen
Verantwoording van de bewerking
Ordening van het archief
Aanwijzingen voor de gebruiker
Openbaarheidsbeperkingen
Beperkingen aan het gebruik
Materiële beperkingen
Aanvraaginstructie
Citeerinstructie
Verwant materiaal
Beschikbaarheid van kopieën
Verwante archieven
Publicaties
Beschrijving van de series en archiefbestanddelen
Kenmerken
Datering:
1826-1953
Ontstaan:
Deze digitale toegang is in 2008 vervaardigd door PWAA op basis van de richtlijn Het gebruik van Encoded Archival Description op het Nationaal Archief, versie 1.7.2 .Eindredactie: Henny van Schie, 19 januari 2009 .
Publicatie:
Nationaal Archief, Den Haag (c) 2008
Richtlijnen:
Deze toegang is vervaardigd met inachtneming van de volgende richtlijnen: ISAD(G): Algemene Internationale Norm voor Archivistisch Beschrijven, vertaling van de tweede uitgave, Antwerpen / Leuven / Amsterdam 2004 ; Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen, Stichting Archiefpublicaties, 's-Gravenhave 2003 .
Taal:
This finding aid is written in Dutch .
Auteur:
PWAA, Rotterdam
Categorie:
  • Zonder categorie
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS