Uw zoekacties: Inventaris van het archief van de Centrale Commissie van de ...
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Beschrijving van het archief
1826-1953
Naam archiefblok:
Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Centrale Commissie voor de Rijnvaart
Centrale Cie. Rijnvaart
Archiefbloknummer:
W6
Omvang:
2.3 meter; 183 inventarisnummers
Taal van het archiefmateriaal:
Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Veel stukken zijn in het Frans, Duits en Engels.
Soort archiefmateriaal:
Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.
Archiefbewaarplaats:
Nationaal Archief, Den Haag
Archiefvormers:
Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Samenvatting van de inhoud van het archief:
Het archief bevat betreffende de regulering en het toezicht op de scheepvaart op de Rijn en het politiereglement terzake.
Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer
sluiten
2.16.99 Inventaris van het archief van de Centrale Commissie van de Rijnvaart van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, 1826-1953
Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer
Organisatie: Nationaal Archief
In de slotakte van het Congres van Wenen van 1815 werd het beginsel van de vrijheid van scheepvaart op de internationale stromen vastgelegd. In dit kader werd specifiek voor de Rijn voorzien in de oprichting van een Centrale Commissie. Deze Commissie diende toezicht te gaan houden op het gemeenschappelijk reglement en te voorzien in een orgaan, waarin de oeverstaten overleg konden voeren over alle vraagstukken die voortvloeiden uit de scheepvaart op de Rijn (bijlage 16B van de slotakte) en zich moesten richten op de opstelling en uitwerking van een scheepvaartakte.
De eerst akte werd in 1831 getekend, maar door Nederlandse kritiek was een wijziging al snel nodig. Zo voerde Nederland aan dat het onmogelijk was om de bevaarbare trajecten naar zee aan te geven, omdat het geulenstelsel in het benedenrivierengebied zeer snel veranderde. Een compromis werd gevonden door de Lek en de Waal voortaan te rekenen tot de trajecten voor de Rijnscheepvaart met de intentie dat Nederland de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR, hierna: de Commissie) op de hoogte zou brengen als de scheepvaart naar zee was gestabiliseerd, d.w.z. de bevaarbare trajecten zo goed als mogelijk in kaart waren gebracht.
Uit de wijzigingen die het compromis vereiste bleek echter dat de akte inmiddels was achterhaald door politieke en technische ontwikkelingen van die tijd . Een algemene herziening werd getroffen in Mannheim in 1868, waar nu definitief de basisprincipes voor de ontwikkeling van de Rijnvaart op technisch, economisch en politiek gebied werden vastgelegd.
Het betrof de volgende punten: vrijheid van scheepvaart; gelijke behandeling van alle schepen en schippers; vrijstelling van belastingen die met de scheepvaart samenhangen; vereenvoudiging van de douaneafhandeling; verplichting voor de staten de rivier te verbeteren en te onderhouden; uniforme voorschriften met betrekking tot de veiligheid van schip en scheepvaart; gemeenschappelijke rechtspraak voor scheepvaartzaken en Rijnvaartrechtbanken; bezwaarschriftprocedure bij de Centrale Commissie met betrekking tot het naleven van de Akte van Mannheim en de uitvoeringsbepalingen.
Naast controle op het naleven van de Akte heeft de Commissie zich altijd ingespannen voor verbetering voor de scheepvaart in het algemeen. Zo werden met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke stoffen al in 1838 de eerste voorschriften uitgegeven, die in de navolgende 60 jaar werden aangevuld met de bepalingen tot het vervoer van giftige en bijtende stoffen. Een jaar later werden deze ook voor bepaalde producten specifiek uitgewerkt, in de vorm van bepalingen voor het vervoer van aardolie- en raffinage producten.
Na 1918 verhuisde het hoofdkwartier van Mannheim naar Straatsburg en werd voor het eerst een permanent secretariaat ingesteld. België trad in 1920 toe tot de CCR, omdat het - ondanks het feit dat het geen Rijnoeverstaat was - een belangrijk binnenvaartland was dat direct belang had bij een goede doorvaart op de Rijn. In deze jaren werd ook het eerste reglement van Rijnschipperspatenten (vaarbewijzen) geformuleerd.
In 1940 werd de Commissie voor het eerst in haar bestaan ontbonden en pas in 1945 hervatte zij haar werkzaamheden. Na de oorlog hielp zij intensief mee aan de wederopbouw van de verschillende oeverstaten door de problematiek rondom de Rijn; zoals bijvoorbeeld de vernielde infrastructuur (vernielde bruggen, gezonken schepen en achtergebleven oorlogsmateriaal) in kaart te brengen. Tevens kon de commissie door haar internationale karakter maatregelen nemen om de scheepvaart in alle oeverstaten gelijktijdig weer op het niveau van voor de oorlog te brengen.
Geschiedenis van het archiefbeheer
De verwerving van het archief
Inhoud en structuur van het archief
2.16
Inhoud
Selectie en vernietiging
Aanvullingen
Verantwoording van de bewerking
Ordening van het archief
Aanwijzingen voor de gebruiker
Openbaarheidsbeperkingen
Beperkingen aan het gebruik
Materiële beperkingen
Aanvraaginstructie
Citeerinstructie
Verwant materiaal
Beschikbaarheid van kopieën
Verwante archieven
Publicaties
Beschrijving van de series en archiefbestanddelen
Kenmerken
Datering:
1826-1953
Ontstaan:
Deze digitale toegang is in 2008 vervaardigd door PWAA op basis van de richtlijn Het gebruik van Encoded Archival Description op het Nationaal Archief, versie 1.7.2 .Eindredactie: Henny van Schie, 19 januari 2009 .
Publicatie:
Nationaal Archief, Den Haag (c) 2008
Richtlijnen:
Deze toegang is vervaardigd met inachtneming van de volgende richtlijnen: ISAD(G): Algemene Internationale Norm voor Archivistisch Beschrijven, vertaling van de tweede uitgave, Antwerpen / Leuven / Amsterdam 2004 ; Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen, Stichting Archiefpublicaties, 's-Gravenhave 2003 .
Taal:
This finding aid is written in Dutch .
Auteur:
PWAA, Rotterdam
Categorie:
  • Zonder categorie
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS