Uw zoekacties: Inventaris van het archief van Afdeling Arbeid I, Afdeling A...
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Beschrijving van het archief
merendeel 1942-(1964
1934-961
Naam archiefblok:
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: Afdeling Arbeid I / Arbeidersbescherming
SZ / Arbeidersbescherming
Archiefbloknummer:
S28539
Omvang:
6.6 meter; 208 inventarisnummers
Taal van het archiefmateriaal:
Het merendeel der stukken is in het Nederlands.
Soort archiefmateriaal:
Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.
Archiefbewaarplaats:
Nationaal Archief, Den Haag
Archiefvormers:
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid / Afdeling Arbeid I / Arbeidersbescherming, 1942-1961
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid / Commissie tot Herziening van de Arbeidswet en de Veiligheidswet, 1951-1956
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid / Commissie van Advies voor Verenigingsaangelegenheden, 1945-1955
Samenvatting van de inhoud van het archief:
Het archief bevat stukken betreffende de arbeidsveiligheid en arbeidersbescherming met onderwerpen als de rijtijdenwet, de winkelsluitingswet, vakantie en vakantiespreiding, ploegenarbeid, de veiligheidswet, de steenhouwerswet, de stuwadoorswet en stukken betreffende bedrijfspensioenfondsen.
Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer
Geschiedenis van het archiefbeheer
Inhoud en structuur van het archief
2.15
Selectie en vernietiging
Verantwoording van de bewerking
sluiten
2.15.42 Inventaris van het archief van Afdeling Arbeid I, Afdeling Arbeidersbescherming, (1934) 1942-1961 (1964), Commissie tot Herziening van de Arbeidswet en de Veiligheidswet, (1946) 1951-1956, Commissie van Advies voor Verenigingsaangelegenheden, 1945-1955
Inhoud en structuur van het archief
Verantwoording van de bewerking
Organisatie: Nationaal Archief
De stukken waren voor het grootste gedeelte gehecht in mappen en in chronologische volgorde opgeborgen.
Blijkens archiefrapporten van 1945 waren de stukken volgens onderwerp in dossiers opgeborgen. De dossiers waren op hun beurt in portefeuilles gerangschikt. Als neveningangen werd gebruik gemaakt van een index en een personenregister.
Door de vermenging van de archieven van de afdeling en het DG van de Arbeid was van de oude ordening weinig meer terug te vinden.
Bij de inwerkingtreding van het Besluit post- en archiefzaken Rijksadministratie 1950 Stbl. K 425 werden kennelijk veel dossiers van een klassificatienummer voorzien, ook als het dossier al oudere stukken bevatte. Hierdoor werd het aanbrengen van een scheiding van gekodeerde en ongekodeerde stukken onmogelijk. Bij de samenstelling van de inventaris werd tussen beide categorieën stukken geen verschil gemaakt.
Bij de inventarisatie werd bij de indeling van de stukken betreffende de taakuitoefening in grote trekken gebruik gemaakt van de indeling van de inventaris van het archief van de Afdeling Arbeid (en Fabriekswezen) *  , namelijk:
-
  • tegengaan van overmatige arbeid;
  • tegengaan van gevaarlijke arbeid; etc.
De stukken betreffende wetgeving en uitvoering van de Arbeidswet 1919 en Veiligheidswet 1934 werden zoveel mogelijk geordend volgens de volgorde van de artikelen van de betreffende wetten.
Het archief van de Commissie van advies voor verenigingsaangelegenheden berustte bij het Directoraat-Generaal van den Arbeid en werd aan het toenmalige Historisch Archief overgedragen.
Het bestond voor het grootste deel uit dossiers betreffende de verlening van advies inzake de toekenning van verklaringen van voortzetting en van de verlening van voorschotten. Deze dossiertjes werden vernietigd na verkregen toestemming van het Algemeen Rijksarchief.
Aanwijzingen voor de gebruiker
Openbaarheidsbeperkingen
Beperkingen aan het gebruik
Materiële beperkingen
Aanvraaginstructie
Citeerinstructie
Verwant materiaal
Beschikbaarheid van kopieën
Beschrijving van de series en archiefbestanddelen
Kenmerken
Datering:
961-1942
Ontstaan:
Deze digitale toegang is in 2009 vervaardigd door het Nationaal Archief op basis van de richtlijn Het gebruik van Encoded Archival Description op het Nationaal Archief versie 1.7.2 . Eindredactie: Pauline van den Heuvel, 19 mei 2009 .
Publicatie:
Nationaal Archief, Den Haag (c) 1991
Richtlijnen:
Deze toegang is vervaardigd met inachtneming van de volgende richtlijnen: Leidraad bij de lessen in het ordenen en beschrijven van archieven, geheel herziene editie, Stichting Archiefschool, 's-Gravenhage 1983 ; Lexicon der Nederlandse Archieftermen, Stichting Archiefpublikaties, 's-Gravenhage 1983 .
Taal:
This finding aid is written in Dutch .
Auteur:
J.Th. Janssen
Categorie:
  • Zonder categorie
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS