Uw zoekacties: Inventaris van het archief van de Koninklijke Landmacht: Mil...
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Beschrijving van het archief
1894-1940
Naam archiefblok:
Militair-Geneeskundige Onderdelen
Militair-Geneeskundige Onderdelen Landmacht
Archiefbloknummer:
D26073
Omvang:
1.5 meter; 130 inventarisnummers
Taal van het archiefmateriaal:
Het merendeel der stukken is in het Nederlands.
Soort archiefmateriaal:
Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.
Archiefbewaarplaats:
Nationaal Archief, Den Haag
Archiefvormers:
Ambulance Magazijn Amsterdam, 1894-1913
Bataljon Geneeskundige Troepen, 1935-1939
Brigade-arts van Brigade A
Brigade-arts van de Xe Gemengde Brigade, 1914-1915
Chef Afvoerstation gewonden en zieken van het IIIe Legerkorps
Chef Afvoerstation gewonden en zieken van het IVe Legerkorps
Chef Hulpverbandplaatsafdeling van de Luchtverdedigingskring Groep Utrecht van het Oostfront Vesting Holland
Commandant Depot Geneeskundige Troepen en 2e, 3e, 5e, 6 e, 7e, 9e en 10e Depotcompagnieën, 1939-1940
Ie-IVe Verbandplaatsafdelingen, 1939-1940
IVe Ziekenstalafdeling, 1940
Kantonnementsarts te Alkmaar, J.C. de Lange, 1939-1940
Legerapotheker
School voor Reserve-Officieren van de Geneeskundige Dienst, 1932-1937
Verbandplaatsafdeling Ie Divisie, 1914-1918
Verbandplaatsafdeling IIIe Divisie, 1914-1918
3e Rode Kruis Compagnie, 1939
Samenvatting van de inhoud van het archief:
De archieven van de militaire geneeskundige onderdelen van de Landmacht bevatten voornamelijk archiefbescheiden afkomstig uit de mobilisatieperiodes 1914-1918 en 1939-1940. Het betreft vooral stukken betreffende de voorraden van middelen, opleidingen, instructies en hoe om te gaan met paarden.
Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer
Geschiedenis van het archiefbeheer
Inhoud en structuur van het archief
2.13
Selectie en vernietiging
sluiten
2.13.62.09 Inventaris van het archief van de Koninklijke Landmacht: Militair Geneeskundige Onderdelen, 1894-1940
Inhoud en structuur van het archief
Selectie en vernietiging
Organisatie: Nationaal Archief
Na selectie en vernietiging resteert van het archief SROGD één van de oorspronkelijk 20 centimeter archiefbescheiden. Van de 2,28 meter archiefstukken van de (gezamenlijke) "depot archieven" blijft na vernietiging 5,5 centimeter over. De vernietigde bescheiden betroffen grotendeels archiefbescheiden inzake (voordracht tot) bevordering, (verzoeken om) opleiding, geneeskundige verklaringen en andere persoonlijke zaken van militairen.
Het archief van de Xe Gemengde Brigade heeft blijkens een aangetroffen verklaring van vernietiging in 1986 reeds een selectie ondergaan. Toen werd er 2 centimeter archiefbescheiden vernietigd. In maart 1993 werd nog 0,5 centimeter archief aangetroffen, waarvan na vernietiging 0,1 centimeter resteerde.
Uit het archief van Verbandplaatsafdeling III, 1939-1940 werd in 1986 reeds 8 centimeter archiefstukken vernietigd. In maart 1993 werd van de 3 centimeter aangetroffen archiefbescheiden nog 2,5 centimeter vernietigd.
Van het archief van het Bataljon Geneeskundige Troepen werd bij aanvang van de selectie- en inventarisatiewerkzaamheden 2 centimeter aangetroffen. Uit dit archief werden 2 stukken vernietigd.
Uit het archief van de 3e Rode Kruis Compagnie werd volgens de verklaring van vernietiging in 1986 2 centimeter vernietigd. Het archief had in maart 1993 voor selectie een omvang van 2 centimeter; na selectie was hiervan 1 centimeter over.
Het archief van de kantonnementsarts Alkmaar had voordat selectie in 1993 plaatsvond een omvang van 1 centimeter. In 1986 werd van dit archief al 2 centimeter vernietigd. Na vernietiging in 1993 resteerde 0,9 centimeter.
Uit het archief van de sectie IIIa Geneeskundige Brigade A werd 2 van de 5 centimeter bescheiden vernietigd.
In 1986 werd uit het archief van de Ie Verbandplaatsafdeling 5 centimeter vernietigd. In maart 1993 bleef na selectie 2,5 centimeter van de aangetroffen 5 centimeter archiefbescheiden over.
Uit het archief van de IIe Verbandplaatsafdeling 1939-1940 werd in 1986 2 centimeter archiefstukken vernietigd. In 1993 werd 9 van de 24 aangetroffen centimeter archiefstukken vernietigd, zodat 15 centimeter archief overbleef.
Het archief van IVe verbandplaatsafdeling werd in 1986 werd in 1986 geschoond en geselecteerd, wat resulteerde in de vernietiging van 3 centimeter archiefbescheiden. In maart 1993 werd nog eens 1 centimeter uit dit archief vernietigd.
Het archief van IVe Ziekenstalafdeling had bij aanvang van de werkzaamheden in 1993 een omvang van 1 centimeter. In 1986 werd blijkens een aangetroffen verklaring van vernietiging reeds 10 centimeter archiefbescheiden uit dit archief vernietigd. Na selectie en vernietiging in maart 1993 resteerde 0,6 centimeter archief.
Van drie archieven bleef na toepassing van de selectiecriteria niets bewaard. Het betreft hier het archief van de Veldhospitaalafdeling IIe Divisie 1916-1917 en van de IVe Divisie 1917 -1918, alsmede het archief van de Militair Geneeskundige Dienst Veghel 1940, die voor selectie gezamenlijk een omvang van 2 centimeter hadden. In alle gevallen bestond het archief enkel uit een agenda van ingekomen en uitgegane stukken, welke zonder de bijbehorende stukken geen enkele cultuur-historische waarde meer hadden.
Verantwoording van de bewerking
Aanwijzingen voor de gebruiker
Openbaarheidsbeperkingen
Beperkingen aan het gebruik
Materiële beperkingen
Aanvraaginstructie
Citeerinstructie
Verwant materiaal
Beschikbaarheid van kopieën
Verwante archieven
Beschrijving van de series en archiefbestanddelen
7 3e Rode Kruis Compagnie 1939
25 Legerapotheker 1940
26 IVe Ziekenstalafdeling 1940
Kenmerken
Datering:
1894-1940
Ontstaan:
Deze digitale toegang is in 2006 vervaardigd door het Nationaal Archief op basis van de richtlijn Het gebruik van Encoded Archival Description op het Nationaal Archief versie 1.7.1 . Eindredactie: Jaap van Rijswijck, 20070313
Publicatie:
Nationaal Archief, Den Haag (c) 1993
Richtlijnen:
Deze toegang is vervaardigd met inachtneming van de volgende richtlijnen: Leidraad bij de lessen in het ordenen en beschrijven van archieven, geheel herziene editie, Stichting Archiefschool, 's-Gravenhage 1983 ; Lexicon der Nederlandse Archieftermen, Stichting Archiefpublikaties, 's-Gravenhage 1983 .
Taal:
This finding aid is written in Dutch .
Auteur:
H.E.M. Mettes, m.m.v. R. van Velden
Categorie:
  • Zonder categorie
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS