Uw zoekacties: Inventaris van de archieven van de Koninklijke Militaire Aca...
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Beschrijving van het archief
1816-1941
Naam archiefblok:
Koninklijke Militaire Academie (KMA)
KMA
Archiefbloknummer:
D27057
Omvang:
14.7 meter; 269 inventarisnummers
Taal van het archiefmateriaal:
Het merendeel der stukken is in het Nederlands
Soort archiefmateriaal:
Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.
Archiefbewaarplaats:
Nationaal Archief, Den Haag
Archiefvormers:
Artillerie- en Genieschool
Cadettenschool
Commissie tot het Bijwonen van Officiersexamens
Commissie tot het doen van Voorstellen voor de Inrichting van het Militair Onderwijs
Commissie tot het Ontwerpen van een Studieplan voor de Artillerie en Genieschool
Commissie van Onderzoek naar de Toestand van de Artillerie en Genieschool
Hoofdcursus
Koninklijke Militaire Academie
Samenvatting van de inhoud van het archief:
Het archief bevat naast stukken van de KMA zelf ook bescheiden afkomstig van de hoofdcursussen te Kampen en 's-Hertogenbosch, de Cadettenschool, de Artillerie- en Genieschool te Delft (de voorganger van de KMA), de commissie van onderzoek naar de Artillerie- en Genieschool, de commissie voor de inrichting van het militair onderwijs, en de commissie tot het bijwonen van officiersexamens. Wat betreft het archief van de KMA zelf, dit bevat stukken van de Gouverneurs van 1828 tot 1940; stukken van de (2e) Commandant, betreffende reglementen, instructies, financiën, organisatie van en toezicht op het onderwijs, discipline en stukken over personeel en leerlingen; stukken van de Raad van Toezicht 1820-1830; stukken van KMA docenten; en stukken van verscheidene commissies betreffende overgang en toelatingsexamens.
Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer
Geschiedenis van het archiefbeheer
Inhoud en structuur van het archief
2.13
Selectie en vernietiging
Verantwoording van de bewerking
Ordening van het archief
sluiten
2.13.22 Inventaris van de archieven van de Koninklijke Militaire Academie (KMA), (1818) 1828-1940 (1941); Hoofcursussen te Kampen en 's-Hertogenbosch, 1878-1923; Cadettenschool, 1890-1924; Artillerie- en Genieschool te Delft, 1816-1823
Inhoud en structuur van het archief
Ordening van het archief
Organisatie: Nationaal Archief
Het gebruik van de inventaris wijst zich zo goed als vanzelf. Inhoudelijke toegang wordt verkregen via de inventaris (beschrijvingen van afzonderlijke stukken) en, voor de bewaard gebleven correspondentie-stukken, via de specificerende bijlagen 1, 3 en 4. Deze zijn chronologisch en daarbinnen op oplopend omslagnummer ingericht. De eerste kolom verwijst naar het toepasselijke inventarisnummer. Voor het aanvragen van stukken dient uitsluitend dit nummer gebruikt te worden. Voor de uitgaande stukken dient men, voorzover aanwezig, de brievenboeken te raadplegen. Daarop bestaat geen nadere toegang. De reeksen orderboeken, evenmin nader ontsloten, kunnen voorzover aanwezig inzicht geven in het dagelijks reilen en zeilen van de instellingen.
De bijlagen 2 en 5 geven een opsomming van ontbrekende stukken ten opzichte van de specificaties van het Archief KL, met in de linkerkolom het inventarisnummer, waartoe zij zouden hebben behoord. De in deze bijlagen genoemde stukken kunnen uiteraard niet worden geraadpleegd.
Waar in de inventaris bij een verzamelbeschrijving de nummerreeks met ** is gemarkeerd (bv. *114-123*) wordt bedoeld dat niet alle nummers tussen het begin- en het eindgetal feitelijk deel uitmaken van de ter plaatse beschreven serie.
Aanwijzingen voor de gebruiker
Openbaarheidsbeperkingen
Beperkingen aan het gebruik
Materiële beperkingen
Aanvraaginstructie
Citeerinstructie
Verwant materiaal
Beschikbaarheid van kopieën
Verwante archieven
Kenmerken
Datering:
1816-1941
Ontstaan:
Deze digitale toegang is in 2007 vervaardigd door het Nationaal Archief op basis van de richtlijn Het gebruik van Encoded Archival Description op het Nationaal Archief versie 1.7.2 . Eindredactie: Jaap van Rijswijck, 10 juli 2007 .
Publicatie:
Nationaal Archief, Den Haag (c) 1989
Richtlijnen:
Deze toegang is vervaardigd met inachtneming van de volgende richtlijnen: Leidraad bij de lessen in het ordenen en beschrijven van archieven, geheel herziene editie, Stichting Archiefschool, 's-Gravenhage 1983 ; Lexicon der Nederlandse Archieftermen, Stichting Archiefpublikaties, 's-Gravenhage 1983 .
Taal:
This finding aid is written in Dutch .
Auteur:
drs. H.H. Jongbloed
Categorie:
  • Zonder categorie
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS