Uw zoekacties: Inventaris van het archief van de Generale Staf, Staf van de...
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Beschrijving van het archief
merendeel (1973) 1969-1979(1980)
1969-1979
Naam archiefblok:
Ministerie van Defensie: Generale Staf; Staf van de bevelhebber der landstrijdkrachten, later Landmachtstaf; Staf van de bevelhebber der Landstrijdkrachten, (1969) 1973-1979 (1980)
Generale Staf
Archiefbloknummer:
D16
Omvang:
36.5 meter; 2078 inventarisnummers
Taal van het archiefmateriaal:
Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Een klein gedeelte is gesteld in het Engels.
Soort archiefmateriaal:
Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.
Archiefbewaarplaats:
Nationaal Archief, Den Haag
Archiefvormers:
Generale Staf/Staf van de Bevelhebber der Landstrijdkrachten
Landmachtstaf/Staf van de Bevelhebber der Landstrijdkrachten
Samenvatting van de inhoud van het archief:
Het archief van de Generale Staf/- en Landmachtstaf/ Staf van de Bevelhebber der Landstrijdkrachten bevat archiefbescheiden betreffende de organisatie (onder andere eenheden en staven), het personeel (verloven, herhalingsoefeningen etc.), het materieel en infrastructuur, operatiën (onder andere oorlogsvoorbereidingen en militaire steunverlening), stukken betreffende het verkeer en vervoer van goederen en personeel, verbindingen, voorlichting en de traditie en ceremonieel binnen de Koninklijke Landmacht.
Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer
Geschiedenis van het archiefbeheer
Inhoud en structuur van het archief
2.13
Inhoud
Selectie en vernietiging
Verantwoording van de bewerking
sluiten
2.13.110 Inventaris van het archief van de Generale Staf, Staf van de bevelhebber der landstrijdkrachten, later Landmachtstaf, Staf van de bevelhebber der Landstrijdkrachten, (1969) 1973-1979 (1980)
Inhoud en structuur van het archief
Verantwoording van de bewerking
Organisatie: Nationaal Archief
De inventarisatie van het ongeclassificeerd deel van het archief geschiedde in het kader van de cursus Voortgezette Vorming Archiefbeheer in de periode november 1988 tot mei 1989, op grond van artikel 27 van het Koninklijk Besluit Algemene Secretarieaangelegenheden Rijksadministratie (KB ASA), waarin wordt bepaald dat de over te brengen archiefgedeelten in een inventaris dienen te worden beschreven. Hierop volgend werd in de periode juli 1989 tot november 1989 het geclassificeerd deel van het archief geïnventariseerd. Het geïnventariseerde archief beslaat de periode van 1 januari 1973 tot en met 31 december 1979.
De begindatum van 1 januari 1973 werd aangehouden omdat op die datum naar aanleiding van de samenvoeging van de secretarie van de Chef Generale Staf met die van de Bevelhebber der Land-strijdkrachten op 1 september 1972, begonnen werd met een nieuwe nummerserie.
De einddatum van 31 december 1979 komt voort uit artikel 24 van het KB ASA, dat bepaalt dat het archief, als regel, elke tien jaar dient te worden afgesloten, na afloop van het jaar waarvan het jaartal op 9 eindigt.
De in 1987, respectievelijk 1988, afgeronde herordening van het archief vond plaats aan de hand van het Registratuurplan voor het Ministerie van Defensie, de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht en de Koninklijke Luchtmacht. Dit registratuurplan, volgens welke de stukken per onderwerp zijn geordend, diende ook als uitgangspunt voor de inventarisatie. Het daarin opgenomen schema behoefde echter enige aanpassing, omdat de rubrieken in dit registratuurplan niet exclusief zijn. Onder een aantal hoofdrubrieken waren onderwerpen van zeer diverse aard gerangschikt. Voor het overige is dit schema echter wel gebruikt als leidraad voor het opstellen van de indeling van de inventaris.
Op grond van hetgeen in de paragraaf Organisatie van hoofdstuk 1 staat geschreven, leek het op het eerste gezicht voor de hand te liggen de stukken in twee blokken te ordenen, namelijk:
-
  • Stukken die betrekking hebben op de taken die worden uitgeoefend door de Generale Staf/Landmachtstaf;
  • Stukken die betrekking hebben op de taken die worden uitgeoefend door de Staf van de Bevelhebber der Landstrijdkrachten;
en binnen deze twee blokken naar de verschillende afdelingen en secties.
De op grond van deze indeling uit te voeren scheiding van de stukken bleek echter onmogelijk, en wel om twee redenen:
-
  • Omdat de verschillende afdelingen en secties voor zowel de Generale Staf/Landmachtstaf als voor de Staf van de Bevelhebber der Landstrijdkrachten werken, worden de opgestelde en behandelde stukken, zowel bij de afdelingen en secties zelf als bij de secretarie, niet gescheiden gehouden;
  • Bij hoge uitzondering wordt een zaak door één afdeling of sectie autonoom behandeld en afgedaan.
Daarom is besloten de beschrijvingen van de stukken te rangschikken tot een achttal onderwerpen en aan elk ervan een hoofdstuk toe te wijzen.
Een ander probleem bij de ordening vormden de stukken, die uitvloeisel vormen van de vele overlegstructuren (commissies, stuur-, project- en werkgroepen en dergelijke), die binnen deze organisatie bestaan hebben of nog bestaan. Verreweg de meeste daarvan werden ad hoc geformeerd. Aan hun installatie lag vrijwel nooit een formele instellingsbeschikking ten grondslag. Mede gezien het feit dat hun stukken in het verleden nooit als een apart archief zijn beschouwd en ook niet als zodanig in het archief van de secretarie zijn ondergebracht èn omdat het aantal van deze werkverbanden nogal omvangrijk is, 119 in totaal, is bij de inventarisatie besloten aan deze stukken niet de status van gedeponeerde archieven toe te kennen. In plaats daarvan zijn de beschrijvingen van de desbetreffende bescheiden in de inventaris opgenomen in de rubrieken waarop de werkzaamheden van de werkverbanden in kwestie betrekking hadden. Van de werkverbanden die vóór 1973 werden ingesteld en/of na 1979 werden opgeheven of momenteel nog bestaan, zijn alleen de stukken beschreven die betrekking hebben op de periode 1973-1979. Een voorbeeld van een dergelijk werkverband is de werkgroep Ochtendblad/Rampspoed, die is opgericht in de jaren '60 en die momenteel (1989) nog steeds in functie is. De stukken van deze werkgroep staan beschreven onder inventarisnummer 569.
Aanwijzingen voor de gebruiker
Openbaarheidsbeperkingen
Beperkingen aan het gebruik
Materiële beperkingen

Een enkel stuk kan in slechte staat verkeren, wat tot gevolg heeft dat het niet geraadpleegd kan worden.

Aanvraaginstructie
Citeerinstructie
Verwant materiaal
Beschikbaarheid van kopieën
Beschrijving van de series en archiefbestanddelen
I Ongeclassificeerd
II Geclassificeerd
Kenmerken
Datering:
1969-1979
Ontstaan:
Deze digitale toegang is in 2009 vervaardigd door het Nationaal Archief op basis van de richtlijn Het gebruik van Encoded Archival Description op het Nationaal Archief versie 1.7.2 . Eindredactie: Ancella Steketee, 13 augustus 2009 .
Publicatie:
Nationaal Archief, Den Haag (c) 2004
Richtlijnen:
Deze toegang is vervaardigd met inachtneming van de volgende richtlijnen: ISAD (G) : General International Standard Archival Description, second edition, Ottawa 2000 ; Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen, Stichting Archiefpublicaties, 's-Gravenhage 2003 .
Taal:
This finding aid is written in Dutch .
Auteur:
J. C. D. de l'Ecluse, Sectie Semi-statisch archief KL-staf, Den Haag 1993, Rijswijk 2004
Categorie:
  • Zonder categorie
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS