Uw zoekacties: Inventaris van het archief van de Directie Agrarische Hulp a...
 
 
Beschrijving van het archief
merendeel (1968) 1965-1984
1965-1984
Naam archiefblok:
Ministerie van Landbouw en Visserij; Directie Agrarische Hulp aan Ontwikkelingslanden
Landbouw / Directie Agrarische Hulp aan Ontwikkelingslanden
Archiefbloknummer:
L22
Omvang:
14 meter; 518 inventarisnummers
Taal van het archiefmateriaal:
Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Het archief bevat ook stukken in het Engels.
Soort archiefmateriaal:
Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.
Archiefbewaarplaats:
Nationaal Archief, Den Haag
Archiefvormers:
Ministerie van Landbouw en Visserij / Directie Agrarische Hulp aan Ontwikkelingslanden
Stichting Internationaal Agrarisch Centrum
Samenvatting van de inhoud van het archief:
Het archief bevat onder meer vergaderstukken en stukken betreffende verbetering van samenwerking tussen verschillende ministeries op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. Daarnaast bevat het stukken betreffende publiciteit en begroting en beleid met betrekking tot Nederlandse hulpverlening aan ontwikkelingslanden, de Food and Agricultural Organization (FAO), voedselhulp en het Wereldvoedselprogramma, financieel-economische en technische hulp en studie en onderzoek. Verder bevat het stukken betreffende de Stichting Internationaal Agrarisch Centrum (IAC).
Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer
Geschiedenis van het archiefbeheer
Inhoud en structuur van het archief
2.11
Selectie en vernietiging
sluiten
2.11.63 Inventaris van het archief van de Directie Agrarische Hulp aan Ontwikkelingslanden van het Ministerie van Landbouw en Visserij, (1965-), 1968-1984
Inhoud en structuur van het archief
Selectie en vernietiging
Organisatie: Nationaal Archief
Voor de bewerking van het archief is gebruik gemaakt van de volgende vernietigingslijst: Lijst van voor vernietiging in aanmerking komende archiefbescheiden van de onder het ministerie van Landbouw en Visserij ressorterende directie Agrarische Hulp aan Ontwikkelingslanden en van de onder deze directie ressorterende commissies en ambtenaren, alsmede van de bij deze directie ingedeelde stichting Internationaal Agrarisch Centrum (Stcrt. 1982, 105)
De financiële bescheiden zijn geselecteerd met gebruikmaling van de volgende selectielijst: Selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de onder hem ressorterende actoren op het beleidsterrein Rijksbegroting over de periode 1945-2000, 25 januari 2005/Nr. C/S/05/141 (Stcrt. 31 maart 2005, nr. 62)
Bij aanvang bestond het archief uit 53,625 meter. Na bewerking hiervan is in totaal 13,5 meter archief voor bewaring overgebleven. Van het oorspronkelijke archief is bijna 75% vernietigd. De archiefstukken die voor vernietiging in aanmerking kwamen, zijn na verkregen toestemming van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, afgevoerd door Van Gansewinkel Nederland BV en daar op de gebruikelijke wijze vernietigd. Tijdens de selectie zijn drie archiefdozen betrekking hebbende op de selectie en werving van deskundigen afgescheiden. Deze bescheiden komen in aanmerking voor vernietiging op termijn.
Verantwoording van de bewerking
Ordening van het archief
Aanwijzingen voor de gebruiker
Openbaarheidsbeperkingen
Beperkingen aan het gebruik
Materiële beperkingen
Aanvraaginstructie
Citeerinstructie
Verwant materiaal
Beschikbaarheid van kopieën
Beschrijving van de series en archiefbestanddelen
Kenmerken
Datering:
1965-1984
Publicatie:
Nationaal Archief, Den Haag (c) 2007
Taal:
This finding aid is written in Dutch .
Ontstaan:
Deze digitale toegang is in 2008 vervaardigd door het Nationaal Archief op basis van de richtlijn Het gebruik van Encoded Archival Description op het Nationaal Archief versie 1.7.2 . Eindredactie: Anita Bouwman, 4 november 2008 .
Auteur:
Centrale Archiefselectiedienst, Winschoten
Categorie:
  • Zonder categorie
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS