Uw zoekacties: Inventaris van het archief van de Directie Agrarische Hulp a...
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Beschrijving van het archief
merendeel (1968) 1965-1984
1965-1984
Naam archiefblok:
Ministerie van Landbouw en Visserij; Directie Agrarische Hulp aan Ontwikkelingslanden
Landbouw / Directie Agrarische Hulp aan Ontwikkelingslanden
Archiefbloknummer:
L22
Omvang:
14 meter; 518 inventarisnummers
Taal van het archiefmateriaal:
Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Het archief bevat ook stukken in het Engels.
Soort archiefmateriaal:
Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.
Archiefbewaarplaats:
Nationaal Archief, Den Haag
Archiefvormers:
Ministerie van Landbouw en Visserij / Directie Agrarische Hulp aan Ontwikkelingslanden
Stichting Internationaal Agrarisch Centrum
Samenvatting van de inhoud van het archief:
Het archief bevat onder meer vergaderstukken en stukken betreffende verbetering van samenwerking tussen verschillende ministeries op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. Daarnaast bevat het stukken betreffende publiciteit en begroting en beleid met betrekking tot Nederlandse hulpverlening aan ontwikkelingslanden, de Food and Agricultural Organization (FAO), voedselhulp en het Wereldvoedselprogramma, financieel-economische en technische hulp en studie en onderzoek. Verder bevat het stukken betreffende de Stichting Internationaal Agrarisch Centrum (IAC).
Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer
sluiten
2.11.63 Inventaris van het archief van de Directie Agrarische Hulp aan Ontwikkelingslanden van het Ministerie van Landbouw en Visserij, (1965-), 1968-1984
Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer
Organisatie: Nationaal Archief
Het bewerkte archief van de Directie Agrarische Hulp aan Ontwikkelingslanden (AHO) was afkomstig van de Directie Internationale Zaken (IZ). Deze beleidsdirectie droeg het Nederlandse standpunt inzake onderwerpen die op het terrein van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV) liggen uit in internationaal verband. IZ zorgde ervoor dat het internationale beleid op dit gebied binnenshuis en tussen de ministeries onderling werd afgestemd. Ze onderhandelde over het internationale LNV-beleid en signaleerde beleidsontwikkelingen binnen de EU en de rest van de wereld. Zij coördineerde eveneens de buitenlandse betrekkingen.
In 1968 werden de werkzaamheden van het Ministerie van Landbouw betreffende (toen nog) de ontwikkelingshulp onttrokken aan de Directie Algemene Zaken (DG Landbouw) en ondergebracht bij de Directie Agrarische Hulp aan Ontwikkelingslanden. Deze ging in 1984 over in de Directie Ontwikkelingssamenwerking Landbouw. In 1995 nam de Directie Internationale Zaken de coördinatie over.
De doelstelling van de Directie AHO werd als volgt omschreven *  :
Agrarische hulp aan ontwikkelingslanden ter bevordering van een sociaal en economisch evenwichtige groei in deze landen, alsmede het verlenen van noodhulp in gevallen waarin een concrete situatie in één of meer ontwikkelingslanden daartoe aanleiding geeft. Verwezenlijking van de doelstelling dient te geschieden binnen het raam van de richtlijnen en spelregels, welke daartoe in interdepartementaal overleg zijn opgesteld door de minister zonder portefeuille, belast met de aangelegenheden betreffende de hulp aan ontwikkelingslanden, zijn vastgesteld.
De taak van de Directie AHO zoals omschreven in de Staatsalmanak 1981 had betrekking op aangelegenheden betreffende de ontwikkelingssamenwerking op het gebied van de landbouw en de voedselhulp.
Een gespecificeerde omschrijving van de taken van betreffende directie luidt als volgt *  :
-
 • In het kader van de agrarisch-technische hulpverlening:
 • Het -gevraagd en ongevraagd- adviseren van de departementale leiding en van anderen, werkzaam op het gebied van de technische ontwikkelingshulp, over het te voeren beleid; Het opstellen en medeopstellen van hetzij departementaal hetzij interdepartementaal vast te stellen beleidslijnen; Het geven van aanwijzingen en richtlijnen over de beleidsuitvoering aan de daarmee belaste departementale en andere organen; Het toezien op een juiste en tijdige afdoening van de uitvoering door de c. bedoelde organen.
 • In het kader van de financieel-economische hulpverlening:
 • Het -gevraagd en ongevraagd- adviseren van de departementale leiding en van anderen werkzaam op het gebied van de financieel-economische ontwikkelingshulp, over het te voeren beleid; Het opstellen en medeopstellen van hetzij interdepartementaal vast te stellen beleidslijnen; Het geven van aanwijzingen en richtlijnen over de beleidsuitvoering aan de daarmee belaste departementale en andere organen; Het -zo nodig in samenwerking met andere diensten en instellingen- voorbereiden van agrarisch-economische hulpverleningsprojecten en programma's en het medebeslissen in goedkeuring ervan; Het toezien op een juiste en tijdige afdoening van de uitvoering, voor zover deze is opgedragen aan een andere dan de eigen directie.
 • In het kader van de voedselhulpverlening:
 • Het -gevraagd en ongevraagd- adviseren van de departementale leiding en van anderen, betrokken bij de problematiek van de voedselhulpverlening, over het te voeren beleid; Het opstellen en medeopstellen van hetzij interdepartementaal vast te stellen beleidslijnen; Het geven van aanwijzingen en richtlijnen over de beleidsuitvoering aan de daarmee belaste departementale en andere organen; Het -zo nodig in samenwerking met andere diensten en instellingen- uitvoeren of doen uitvoeren van de goedgekeurde voedselhulpprojecten en programma's.
 • Het verrichten van studie en onderzoek ter voorbereiding van de beleidsvorming en -ontwikkeling betreffende de agrarische ontwikkelingshulp, bilateraal zowel als multilateraal.
Bij de instelling van de Directie AHO in 1969 was de directie onderverdeeld in vier afdelingen:
-
 • Afdeling Technische Hulp;
 • Afdeling Financieel-economische Hulp;
 • Afdeling Studie en Onderzoek;
 • Afdeling Voedselhulp.
In de loop van de jaren wijzigden de voornoemde afdelingen in:
-
 • Algemene Ontwikkelingssamenwerking;
 • Programma- en Projectenhulp;
 • Voedselvoorziening en Voedselhulp;
 • Secretariaat Commissie Agrarische Hulp aan Ontwikkelingslanden en Documentatie;
 • Bureau voor FAO-aangelegenheden;
 • Nederlandse FAO-commissie

  Tot en met 1979. Doel: het adviseren van de minister van Landouw en Visserij over FAO-aangelegenheden, het bevorderen van de voorlichting over de FAO in Nederland en het leidinggeven aan bijzondere campagnes.

  .
Bij de Directie AHO was tevens ingedeeld de Stichting Internationaal Agrarisch Centrum (IAC). De doelstelling van het IAC *  was het verlenen van bijstand bij de ontwikkelingssamenwerking op het gebied van de landbouw, in het bijzonder door:
-
 • het adviseren over en het beoordelen en begeleiden van agrarische ontwikkelingsprogramma's en projecten;
 • het verzorgen van opleidingen op het gebied van de landbouw en het beschikbaar stellen van hiervoor benodigde faciliteiten.
De onderstaande activiteiten behoorden tot het takenpakket *  van het IAC:
-
 • het beoordelen van en adviseren over agrarische ontwikkelingsprogramma's en -projecten;
 • het voorbereiden, begeleiden en evalueren van de uitvoering van agrarische ontwikkelingsprogramma's en -projecten en eventueel het doen uitvoeren van ontwikkelingsprojecten;
 • het adviseren over de selectie en de plaatsing van deskundigen, het selecteren en voor uitzending voordragen van deskundigen, het verlenen van medewerking bij de vorming van deskundigen en de instandhouding van een corps van landbouwdeskundigen;
 • het organiseren van opleidingen voor buitenlandse landbouw(des)kundigen;
 • het deelnemen aan voorbereidingsmissies naar ontwikkelingslanden;
 • het behandelen en verwerken van algemene informatie over ontwikkelingslanden;
 • het instandhouden en beheren van lokaliteiten met logeergelegenheid;
 • het verlenen van diensten aan of ten behoeve van buitenlandse bezoekers aan in Nederland gevestigde landbouwinstellingen;
 • het verlenen van medewerking bij te organiseren bijeenkomsten op het gebied van de landbouw;
 • het geven van voorlichting over de ontwikkelingssamenwerking op het gebied van de landbouw.
Geschiedenis van het archiefbeheer
Inhoud en structuur van het archief
2.11
Selectie en vernietiging
Verantwoording van de bewerking
Ordening van het archief
Aanwijzingen voor de gebruiker
Openbaarheidsbeperkingen
Beperkingen aan het gebruik
Materiële beperkingen
Aanvraaginstructie
Citeerinstructie
Verwant materiaal
Beschikbaarheid van kopieën
Beschrijving van de series en archiefbestanddelen
Kenmerken
Datering:
1965-1984
Publicatie:
Nationaal Archief, Den Haag (c) 2007
Taal:
This finding aid is written in Dutch .
Ontstaan:
Deze digitale toegang is in 2008 vervaardigd door het Nationaal Archief op basis van de richtlijn Het gebruik van Encoded Archival Description op het Nationaal Archief versie 1.7.2 . Eindredactie: Anita Bouwman, 4 november 2008 .
Auteur:
Centrale Archiefselectiedienst, Winschoten
Categorie:
 • Zonder categorie
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS