Uw zoekacties: Inventaris van het archief van het Ministerie van Landbouw, ...
 
 
Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer
Geschiedenis van het archiefbeheer
Inhoud en structuur van het archief
Selectie en vernietiging
Verantwoording van de bewerking
sluiten
2.11.22.01 Inventaris van het archief van het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening: Afdeling Visserijen, (1920) 1921-1950
Inhoud en structuur van het archief
Verantwoording van de bewerking
Organisatie: Nationaal Archief
Het archief van de "Visserijen" van 1878 tot en met 1950 is in overleg met de Rijksarchivaris van de Tweede Afdeling van het Algemeen Rijksarchief, gesplitst in drie perioden:
De periode 1878-1905 omvat archiefstukken, ontstaan onder het Ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid, Afdeling Handel en Nijverheid, 1e onderafdeling. Deze stukken zijn gevoegd in het archief van genoemd Ministerie, bij de Afdeling Handel en Nijverheid I, welke zich bevindt in het Algemeen Rijksarchief te 's-Gravenhage. De periode 1906-1921 omvat stukken uit het archief van het Ministerie van Landbouw, Nijverheid en Handel, Afdeling Nijverheid, onder het hoofd "Visserijen". Ook deze stukken zijn geplaatst in het Algemeen Rijksarchief.
De periode 1921-1950, welke in de inventaris is beschreven als het archief "Afdeling Visserijen 1921-1950", omvat stukken uit archieven van diverse ministeries.

Zie bijlage van de inleiding, blz. 21.In de inventaris zijn de afdelingen van de onderverdeling, "III. Taakuitoefening" systematisch geordend.
"Wetgeving en reglementering in het algemeen" is bovenaan geplaatst bij de onderverdeling III, om een inzicht te verkrijgen over de regulering van de visserij in het algemeen. De archiefstukken betreffende twee of meerdere onderwerpen, zijn in één onderwerp genoemd, in de overige betrokken rubrieken zijn verwijzingen geplaatst, zodat ieder onderwerp te achterhalen is. Met dank aan de heer H.A.J. van Schie werkzaam bij het Algemeen Rijksarchief voor zijn adviezen.
De stukken betreffende de afwikkeling van in 1940-1945 naar Engeland uitgeweken vissersschepen bevinden zich niet meer in dit archief, maar zijn destijds geplaatst in het archief van de "Bewindsvoering Visserijafdeling 1945-1959", welke speciaal met deze taak was belast.
Dit bureau bezit ook de desbetreffende stukken van de Afdeling Visserijen, zodat het geïnventariseerde archief geen stukken bevat over de afwikkeling van de vissersvloot in Engeland van 1940 tot 1945. Het betreffende archief bevindt zich in het Algemeen Rijksarchief.
In het archief van de Afdeling Visserijen zijn ook stukken aangetroffen van andere organen. Deze zijn gelicht en als een zelfstandige eenheid geïnventariseerd, t.w.:
Het geïnventariseerde archief bestaat uit 5 pakken registers van ingekomen en uitgaande stukken en 94 dozen archiefbestanddelen, waarop de inventarisnummers zijn vermeld. Tenslotte wordt verwezen naar de inventarissen van het archief van:
a) De Wetenschappelijke Adviseur in Visserijzaken, (1888-1914)
, en van het Archief van
b) Hoofdinspecteur der Visserijen, (1910-1924) door H. Revier. Beide uitgegeven door het Ministerie van Landbouw en Visserij, resp. in 1966 en 1974. De afbeeldingen in de inventaris zijn ter beschikking gesteld door de Bibliotheek van de Directie Visserijen van het Ministerie van Landbouw en Visserij.
Aanwijzingen voor de gebruiker
Openbaarheidsbeperkingen
Beperkingen aan het gebruik
Materiële beperkingen
Aanvraaginstructie
Citeerinstructie
Verwant materiaal
Beschikbaarheid van kopieën
Verwante archieven
Beschrijving van de series en archiefbestanddelen
Kenmerken
Datering:
1920-1950merendeel 1921-1950
Auteur:
A.J.M. Trompen
Categorie:
  • Zonder categorie
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS