Uw zoekacties: Inventaris van het archief van de Ronde Tafel Conferentie In...
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Beschrijving van het archief
1949 (1950)
Naam archiefblok:
Ronde Tafel Conferentie Indonesië
Ronde Tafel Conferentie Indonesië
Archiefbloknummer:
K23068
Omvang:
1,90 meter; 91 inventarisnummers.
Taal van het archiefmateriaal:
Het merendeel der stukken is in het Nederlands
Soort archiefmateriaal:
Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.
Archiefbewaarplaats:
Nationaal Archief, Den Haag
Archiefvormers:
Ronde Tafel Conferentie / Secretariaat-Generaal
Samenvatting van de inhoud van het archief:
Op 23 Augustus 1949 vond in den Haag de opening plaats van de Ronde Tafel Conferentie die tot doel had een rechtvaardige en blijvende oplossing te vinden van het conflict met Indonesië en een route uit te zetten die zou leiden tot de overdracht van de souvereiniteit in overeenstemming met de Renville beginselen. Het archief bevat, naast de verslagen en notulen van de plenaire en commissiebesprekingen, ook gegevens over de organisatorische en technische aangelegenheden en over de voorlichting.
Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer
Geschiedenis van het archiefbeheer
sluiten
2.10.38 Inventaris van het archief van de Ronde Tafel Conferentie Indonesië, 1949 (1950)
Archiefvorming
Geschiedenis van het archiefbeheer
Organisatie: Nationaal Archief
De subafdeling Secretarie van het secretariaat-generaal was belast met het uittypen, vermenigvuldigen en verspreiden van stukken, met de registratie ervan en met de zorg voor het archief. Het archief bestond uit twee gedeelten: een administratieve sector en een politiek-economische sector met elk een aparte wijze van registratie.
Stukken met betrekking tot de administratieve sector werden ingeschreven in een agenda, waarin tevens de afdoening werd aangegeven en de plaats in het archief. Daartoe kreeg elk ingeschreven stuk de aanduiding RTC/AS/.... (Ronde Tafel Conferentie/Adminitratieve Sector) gevolgd door een rubriekaanduiding en het doorlopende agendanummer. De volgende rubrieken werden onderscheiden: 1. Compt. (Comptabiliteit), 2. Transp. (Transport), 3. Inf. (Informatie), 4. Accom. (Accomodatie), 5. C.O. & O. (Culturele Ontwikkeling en Ontspanning), 6. Prot. (Protocol), 7. Verb. (Verbindingen), 8. Voorl. (Voorlichting), 9. Pers. (Personeel), 10. Conv. (Convocaties), 11. Alg. (Algemeen). Voorbeeld: RTC/AS/Pers./473.
De rubrieken corresponderen ten dele met de bij het secretariaatgeneraal gevormde afdelingen en subafdelingen.
In het registratuurplan staat aangegeven dat er naast deze elf rubrieken die in twee ordners waren opgeborgen, nog vijf ordners bestonden, genummerd I t/m V. Dat is niet geheel juist. Rubriek 11 (overige administratief-technische correspondentie) komt als zodanig niet voor maar is gelijk aan I en II. In de agenda is achter elk stuk met rood potlood verwezen naar de rubrieken 1 t/m 10, dan wel I of II, echter niet naar 11.
In de rubrieken III, IV en V is de politiek-inhoudelijke correspondentie ondergebracht. Deze stukken kregen als kenmerk RTC/....., gevolgd door het agendanummer. In de agenda wordt met rood naar deze rubrieken verwezen, waarbij V uitsluitend correspondentie betreffende Nieuw-Guinea bevatte.
In dit registratiesysteem zitten enige onvolkomenheden:
-
  • Niet alle correspondentie is in de agenda ingeschreven.
  • Niet alle ingeschreven correspondentie bevat een "rode" verwijzing. (o.a. omdat deze stukken nooit of pas veel later zijn gedeponeerd).
  • De administratieve correspondentie is geordend in elf rubrieken, waardoor deze correspondentie redelijk toegankelijk is. De politiek inhoudelijke correspondentie is geheel op agendanummer geborgen, waarbij de stukken betreffende Nieuw-Guinea een aparte serie vormen. De politiek inhoudelijke correspondentie is door middel van een klapper toegankelijk gemaakt (inv. nr. 23), echter tot en met de derde week van oktober 1949.
Bovendien is in de loon van november de indeling in rubrieken losgelaten. Alle correspondentie is vanaf 28 november volgens agendanummer in rubriek IV geplaatst.
Alle correspondentie is in de administratieve sector ondergebracht en niet verdeeld over de administratieve resp. politiekeconomische sector. In de politiek-economische sector bevonden zich uitsluitend de gecodeerde stukken (Zie hierna) en de ongeregistreerde stukken.
De politiek-economische sector bevatte de stukken die tijdens de conferentie zijn besproken betreffende politiek inhoudelijke aangelegenheden. (uitgezonderd de bovenvermelde correspondentie). Bij deze sector zijn zogenaamde documentatiesymbolen gebruikt, waaruit direkt blijkt met wat voor stuk we te maken hebben. Na de aanduiding RTC/..... volgt aanduiding van het soort stuk, de betreffende commissie en een volgnummer.
Voorbeeld: RTC/Not/C II/3 (= derde verslag van de vergaderingen van commissie II).
Voor een volledig overzicht van de gebruikte symbolen zie de onderstaande lijst en het registratuurplan. De aldus geregistreerde stukken werden per commissie geordend. De overige (ongeregistreerde) stukken werden apart geborgen.
Nadat de werkzaamheden van het secretariaat-generaal waren beëindigd is het archief gevoegd bij de archieven van het ministerie van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen. Ook de archieven van de Nederlandse delegatie en van de delegatie van de Voorlopige Federale Regering (adviseur van de Nederlandse delegatie) werden hierbij geplaatst. Na opheffing van het ministerie van Zaken Overzee (zoals het ministerie toen heette) is het archief in 1959 overgedragen aan het ministerie van Binnenlandse Zaken.
Documentatie Symbolen
De verwerving van het archief
De verwerving van het archief
Inhoud en structuur van het archief
2.10
Verantwoording van de bewerking
Aanwijzingen voor de gebruiker
Openbaarheidsbeperkingen
Beperkingen aan het gebruik
Materiële beperkingen
Aanvraaginstructie
Citeerinstructie
Verwant materiaal
Beschikbaarheid van kopieën
Afgescheiden archiefmateriaal
Verwante archieven
Bijlagen
Overzicht van geraadpleegde bronnen
Beschrijving van de series en archiefbestanddelen
Kenmerken
Datering:
1949
Ontstaan:
Deze digitale toegang is in 2007 vervaardigd door het Nationaal Archief op basis van de richtlijn Het gebruik van Encoded Archival Description op het Nationaal Archief versie 1.7.2 . Eindredactie: Jaap van Rijswijck, 29 mei 2007 .
Publicatie:
Nationaal Archief, Den Haag (c) 1984
Richtlijnen:
Deze toegang is vervaardigd met inachtneming van de volgende richtlijnen: Leidraad bij de lessen in het ordenen en beschrijven van archieven, geheel herziene editie, Stichting Archiefschool, 's-Gravenhage 1983 ; Lexicon der Nederlandse Archieftermen, Stichting Archiefpublikaties, 's-Gravenhage 1983 .
Taal:
This finding aid is written in Dutch .
Auteur:
Nationaal Archief
Categorie:
  • Zonder categorie
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS