Uw zoekacties: Inventaris van de archieven van de Eerste Conferentie Nederl...
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Beschrijving van het archief
merendeel 1945-(1956
1941-952
Naam archiefblok:
Conferentie Nederland-Suriname-Curaçao
RTC West
Archiefbloknummer:
K23065
Omvang:
1.3 meter; 191 inventarisnummers
Taal van het archiefmateriaal:
Het merendeel der stukken is in het Nederlands
Soort archiefmateriaal:
Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften. Het archief bevat enkele foto's.
Archiefbewaarplaats:
Nationaal Archief, Den Haag
Archiefvormers:
Commissie Onderzoek Opvattingen in Nederland omtrent plaats Overzeese Gebiedsdelen in het Koninkrijk
Commissie van Voorbereiding van de Rijksconferentie Nederland-Suriname-Curaçao
Commissie voor het ontwerpen van Reglementen van Orde ten behoeve van de Rijkskamer en de Rijkssenaat
Ministerie van Overzeese Gebiedsdelen
Ministerie voor Uniezaken en Overzeese Rijksdelen
Redactiecommissie belast met formulering van resoluties tijdens Rijksconferentie Nederland-Suriname-Curaçao
Redactiecommissie belast met het opstellen van een Ontwerp Rijksgrondwet
Sociologische Commissie
Helsdingen, W.H. van
Samenvatting van de inhoud van het archief:
Op 27 januari 1948 begon de Conferentie Nederland - Suriname - Curaçao. De taak van deze Conferentie werd geschetst als het gezamenlijk opstellen van suggesties voor een reconstructie van het Koninkrijk. In dit archief treft men onder andere stukken over de voorbereiding en het verloop van de Rijksconferentie. Daar het in eerste instantie de bedoeling was een Conferentie te houden met het oog op een 4-delig Koninkrijk, zitten er ook veel stukken met betrekking tot Nederlands-Indië in dit archief. Verder bevat dit archief stukken betreffende de afvaardiging uit de Staten van Suriname en Curacao ter voorbereiding van de samenstelling van hun delegaties , de Nederlandse delegaties en hun adviseurs, de afscheiding van Aruba van Curacao, over het ontwerp van de rijksgrondwet, de interimregelingen, landsregelingen en landsgrondwet voor Suriname en de Nederlandse Antillen, en nog wat documentatie, zoals kranteartikelen over de Conferentie.Dit archief bevat ook de archieven van de Commissie van Voorbereiding van de Rijksconferentie Nederland-Suriname-Curaçao, van de Sociologische Commissie, van de Commissie Onderzoek Opvattingen in Nederland omtrent plaats Overzeese Gebiedsdelen in het Koninkrijk, van de Redactiecommissie belast met formulering van resoluties tijdens Rijksconferentie Nederland-Suriname-Curaçao, de Redactiecommissie belast met het opstellen van een Ontwerp Rijksgrondwet en van de Commissie voor het ontwerpen van Reglementen van Orde ten behoeve van de Rijkskamer en de Rijkssenaat.
Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer
Geschiedenis van het archiefbeheer
Inhoud en structuur van het archief
2.10
Selectie en vernietiging
Verantwoording van de bewerking
sluiten
2.10.24 Inventaris van de archieven van de Eerste Conferentie Nederland-Suriname-Curaçao (Ronde Tafel Conferentie West) [1948-1952]; Commissies ingesteld voor of tijdens de Eerste Conferentie Nederland-Suriname-Curaçao (Ronde Tafel Conferentie West) [1948-1952]
Inhoud en structuur van het archief
Verantwoording van de bewerking
Organisatie: Nationaal Archief
De Conferentie heeft zich afgespeeld in drie tijdvakken. In verband hiermede is het practisch gebleken om de stukken per tijdvak gescheiden te houden. De inventaris strekt zich dan ook uit over de eerste periode: augustus 1945 - augustus 1951.
Na afloop van de Conferentie werd een serie bundels gevormd, die tijdelijk een eigen nummering kreeg en waarin een zekere chronologie werd betracht. Deze bundels zijn nu in het kader van de door de Studiekring Overheidsdocumentatie in samenwerking met de Rijksarchiefinspectie ingestelde cursus "Voortgezette Vorming Archiefbeheer" herordend en beschreven in deze inventaris. Ondanks het feit dat er stukken ontbreken, is het toch verheugend te constateren, dat een organisch geheel is verkregen.
De herordening was noodzadelijk omdat de oorspronkelijke chronologische ordening geen redelijke toegankelijkheid bood.
De inventaris is systematisch ingedeeld.
Het beschreven archief van de eigenlijke Conferentie, omvat 11 rubrieken. Deze rubrieken hebben ieder een chronologische volgorde.
Bij de beschrijving van nr. 11 (Varia) is gemeend dit stuk een aparte plaats te moeten geven, omdat het organisch wel in dit archief thuis hoort, maar het geen functie heeft in de overige beschreven stukken en er geen sprake is van een gegeven, dat mede het beleid bepaalde.
Aanwijzingen voor de gebruiker
Openbaarheidsbeperkingen
Beperkingen aan het gebruik
Materiële beperkingen
Aanvraaginstructie
Citeerinstructie
Verwant materiaal
Beschikbaarheid van kopieën
Verwante archieven
Kenmerken
Datering:
952-1945
Ontstaan:
Deze digitale toegang is in 2007 vervaardigd door het Nationaal Archief op basis van de richtlijn Het gebruik van Encoded Archival Description op het Nationaal Archief versie 1.7.2 . Eindredactie: Jaap van Rijswijck, 16 juli 2007 .
Publicatie:
Nationaal Archief, Den Haag (c) 1974
Richtlijnen:
Deze toegang is vervaardigd met inachtneming van de volgende richtlijnen: S. Muller Fz., J.A. Feith en R. Fruin Th.Az., Handleiding voor het ordenen en beschrijven van archieven, ontworpen in opdracht van de Vereeniging van Archivarissen in Nederland, 2e druk, Erven B. van der Kamp, Groningen 1920 ; J.L. van der Gouw e.a., Nederlandse Archiefterminologie, Tjeenk Willink, Zwolle 1962 .
Taal:
This finding aid is written in Dutch .
Auteur:
H. Kuijper
Categorie:
  • Zonder categorie
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS