Uw zoekacties: Inventaris van het archief van de Samenstelling van een Bevo...
 
 
Beschrijving van het archief
1921-1921
Naam archiefblok:
Microfiches Eerste Algemene Volkstelling Suriname (1921)
Microfiches Suriname Volkstelling 1921
Archiefbloknummer:
GEK23104
Omvang:
87 meter; 253 inventarisnummers
Taal van het archiefmateriaal:
Het merendeel der stukken is in het Nederlands
Soort archiefmateriaal:
Microfiches
Archiefbewaarplaats:
Nationaal Archief, Den Haag
Archiefvormers:
Gouvernement in Suriname
Bureau Volkstelling
N.E. Henriquez
J. Gemmink, algemene leider van de Tweede Volkstelling in Suriname in 1950
Samenvatting van de inhoud van het archief:
Archief bevat registratielijsten die zijn ingevuld bij de eerste volkstelling in de kolonie Suriname in 1921.
Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer
Geschiedenis van het archiefbeheer
sluiten
2.10.19.01 Inventaris van het archief van de Samenstelling van een Bevolkingsregister voor de Kolonie Suriname (Eerste Algemene Volkstelling Suriname), (1838) 1921 (1924)
Archiefvorming
Geschiedenis van het archiefbeheer
Organisatie: Nationaal Archief
Het in 1921 verzamelde telmateriaal bleef, eenmaal verwerkt in het register, verder ongebruikt liggen. Het Bureau Volkstelling, dat op 1 november 1949 zijn werkzaamheden aanving, kreeg de beschikking over het telmateriaal van 1921. De algemene leider van de volkstelling J. Gemmink, die sedert 1952 zijn werkzaamheden in Nederland voortzette, vroeg het materiaal in 1954 als vergelijkingsmateriaal op, waarna het in tien kisten naar Nederland werd verscheept . Bij dit materiaal was een klapper op fiche gevoegd, die vermoedelijk in 1948 was vervaardigd in het kader van een controle op het bevolkingsregister. Gemmink ordende het materiaal globaal.
Acquisitie
Geschiedenis archief
Aanwijzingen voor de gebruiker
Openbaarheidsbeperkingen
Beperkingen aan het gebruik
Materiële beperkingen
Notabene
Citeerinstructie
Verwant materiaal
Beschikbaarheid van kopieën
Verwante archieven
Beschrijving van de series en archiefbestanddelen
Kenmerken
Datering:
1921
Publicatie:
Nationaal Archief, Den Haag (c) 1978
Taal:
This finding aid is written in Dutch .
Richtlijnen:
Deze toegang is vervaardigd met inachtneming van de volgende richtlijnen: S. Muller Fz., J.A. Feith en R. Fruin Th.Az., Handleiding voor het ordenen en beschrijven van archieven , ontworpen in opdracht van de Vereeniging van Archivarissen in Nederland, Erven B. van der Kamp, Groningen 1898; S. Muller Fz., J.A. Feith en R. Fruin Th.Az., Handleiding voor het ordenen en beschrijven van archieven , ontworpen in opdracht van de Vereeniging van Archivarissen in Nederland, 2e druk, Erven B. van der Kamp, Groningen 1920; Leidraad bij de lessen in het ordenen en beschrijven van archieven , Rijks Archiefschool, Utrecht 1974; J.L. van der Gouw e.a., Nederlandse Archiefterminologie , Tjeenk Willink, Zwolle 1962; Archivistische Terminologie , Rijks Archiefschool, Utrecht 1975
Ontstaan:
Deze digitale toegang is in 2006 vervaardigd door het Nationaal Archief op basis van de richtlijn Het gebruik van Encoded Archival Description op het Nationaal Archief versie 1.7.1 . Eindredactie: Jaap van Rijswijck, 3 oktober 2006
Auteur:
J.A.A. Bervoets en S.M. Pereira
Opmerking:

Het originele archief berust thans in het Nationaal Archief van Suriname te Paramaribo.

Categorie:
  • Zonder categorie
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS