Uw zoekacties: Inventaris van de archieven van het Ministerie van Justitie ...
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Beschrijving van het archief
1945-1951
Naam archiefblok:
Ministerie van Justitie: Archief van de Zaak Sanders en de commissies van onderzoek naar de organisatie van de inlichtingendiensten, Wijnveldt en Prinsen
Justitie / Zaak Sanders
Archiefbloknummer:
J26583
Omvang:
1.9 meter; 166 inventarisnummers
Taal van het archiefmateriaal:
Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Een klein gedeelte is gesteld in de Duitsetaal.
Soort archiefmateriaal:
Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.
Archiefbewaarplaats:
Nationaal Archief, Den Haag
Archiefvormers:
Ministerie van Justitie, commissie Wijnveldt
Ministerie van Justitie, commissie Prinsen
Samenvatting van de inhoud van het archief:
Het archief van de zaak W.E. Sanders bevat onder andere dossiers die als bewijsvoering diende. Deze archiefbescheiden gaan onder andere over verduistering van bescheiden, onrechtmatige vrijheidsberoving, het wegwerken van bewijsmateriaal en schending van het telefoongeheim en geheimhoudingsplicht door Sanders. De archiefbescheiden van de commissie Wijnveldt hebben betrekking op het functioneren van het BNV (Bureau Nationale Veiligheid). Die van de commissie Prinsen bevat alleen de correspondentie van de van mr. J.C. Tenkink met de Minister van Justitie en de voorzitter, dr. M.J. Prinsen.
Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer
Geschiedenis van het archiefbeheer
Inhoud en structuur van het archief
2.09
Inhoud
Selectie en vernietiging
Verantwoording van de bewerking
Ordening van het archief
Aanwijzingen voor de gebruiker
Openbaarheidsbeperkingen
Beperkingen aan het gebruik
Materiële beperkingen

Een klein aantal stukken van dit archief is in een slechte materiële staat, wat tot gevolg heeft dat het niet aangevraagd kan worden.

Aanvraaginstructie
Citeerinstructie
Verwant materiaal
Beschikbaarheid van kopieën
Bijlagen
Overzicht van geraadpleegde bronnen
Lijst van gebruikte afkortingen
sluiten
2.09.64 Inventaris van de archieven van het Ministerie van Justitie betreffende de Zaak Sanders en de commissies van onderzoek naar de organisatie van de inlichtingendiensten, Wijnveldt en Prinsen, 1945-1951
Bijlagen
Lijst van gebruikte afkortingen
Organisatie: Nationaal Archief
Lijst van de belangrijkste afkortingen, welke in de stukken kunnen voorkomen, en waarvan verschillende ook in de inventaris zijn gebruikt
   
BBO Bureau Bijzondere Opdrachten
BBR Besluit Buitengewone Rechtspleging, 22 dec. 1943, Stbl. D 63
BBS Besluit Buitengewoon Strafrecht, 22 dec. 1943, Stbl. D 61
BI of BID Bureau Inlichtingendienst (Fock)
BNS Bevelhebber der Nederlandse Strijdkrachten
BNV Bureau Nationale Veiligheid
BS Binnenlandse Strijdkrachten
BVD Binnenlandse Veiligheidsdienst
CFSS Canadian field security service
CI Centrale Inlichtingendienst
CIC Counter Intelligence Corps (Verenigde Staten)
CPN Communistische Partij Nederland
CVD Centrale Veiligheidsdienst
CvO Commissariaat voor Oorlogsschade
CVOD Centrale Vermogens Opsporingsdienst
DGBR Directoraat-Generaal voor de Bijzondere Rechtspleging
DPM Dienst Politieke Misdrijven
FIOD Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst
GDN Geheime Dienst Nederland (inlichtingendienst voor Engeland - dr. Somer)
GS.3 Generale Staf, afd. 3 - speciale inlichtingendienst (Tielens)
HQBAOR Head Quarters British Army on Rhine
ID Inlichtingendienst van de Binnenlandse Strijdkrachten
KB Koninklijk Besluit
KP Knokploeg
LKP Landelijke Knokploeg
LO Landelijke Organisatie
LOF Legioen Oud-Frontstrijders
MG Militair Gezag
MI5 Military Intelligence (Engeland)
MID Militaire Inlichtingendienst
OD Ordedienst
POD Politieke Opsporings Dienst
PRA Politieke Recherche Afdeling
PRAC Politieke Recherche Afdeling Collaboratie
Pv Proces-verbaal
Rb. Rechtbank
RC Rechter (Raadsheer-) Commissaris
RvO Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie
RVV Raad van Verzet
SD Sicherheitsdienst
SDAP Sociaal Democratische Arbeiders Partij
SS Schutz Staffel
VC Vaderlands Comité
V.man Vau man, vertrouwensman, verbindingsman
WA Wehr Abteilung
Beschrijving van de series en archiefbestanddelen
1 AFFAIRE SANDERS
2 COMMISSIE WIJNVELDT
Kenmerken
Datering:
1945-1951
Ontstaan:
Deze digitale toegang is in 2006 vervaardigd door het Nationaal Archief op basis van de richtlijn Het gebruik van Encoded Archival Description op het Nationaal Archief versie 1.7.1 . Eindredactie: Otto van der Meij, 20060816
Publicatie:
Nationaal Archief, Den Haag (c) 2004
Richtlijnen:
Deze toegang is vervaardigd met inachtneming van de volgende richtlijnen: Leidraad bij de lessen in het ordenen en beschrijven van archieven , geheel herziene editie, Stichting Archiefschool, 's-Gravenhage 1983; ISAD (G) : General International Standard Archival Description, second edition , Ottawa 2000; Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen , Stichting Archiefpublicaties, 's-Gravenhage 2003.
Taal:
This finding aid is written in Dutch .
Auteur:
Centrale Archiefselectiedienst, Winschoten
Categorie:
  • Zonder categorie
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS