Uw zoekacties: Inventaris van de archieven van het Ministerie van Justitie ...
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Beschrijving van het archief
1945-1951
Naam archiefblok:
Ministerie van Justitie: Archief van de Zaak Sanders en de commissies van onderzoek naar de organisatie van de inlichtingendiensten, Wijnveldt en Prinsen
Justitie / Zaak Sanders
Archiefbloknummer:
J26583
Omvang:
1.9 meter; 166 inventarisnummers
Taal van het archiefmateriaal:
Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Een klein gedeelte is gesteld in de Duitsetaal.
Soort archiefmateriaal:
Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.
Archiefbewaarplaats:
Nationaal Archief, Den Haag
Archiefvormers:
Ministerie van Justitie, commissie Wijnveldt
Ministerie van Justitie, commissie Prinsen
Samenvatting van de inhoud van het archief:
Het archief van de zaak W.E. Sanders bevat onder andere dossiers die als bewijsvoering diende. Deze archiefbescheiden gaan onder andere over verduistering van bescheiden, onrechtmatige vrijheidsberoving, het wegwerken van bewijsmateriaal en schending van het telefoongeheim en geheimhoudingsplicht door Sanders. De archiefbescheiden van de commissie Wijnveldt hebben betrekking op het functioneren van het BNV (Bureau Nationale Veiligheid). Die van de commissie Prinsen bevat alleen de correspondentie van de van mr. J.C. Tenkink met de Minister van Justitie en de voorzitter, dr. M.J. Prinsen.
Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer
Geschiedenis van het archiefbeheer
Inhoud en structuur van het archief
2.09
Inhoud
sluiten
2.09.64 Inventaris van de archieven van het Ministerie van Justitie betreffende de Zaak Sanders en de commissies van onderzoek naar de organisatie van de inlichtingendiensten, Wijnveldt en Prinsen, 1945-1951
Inhoud en structuur van het archief
Inhoud
Organisatie: Nationaal Archief
Het in deze inventaris beschreven archiefmateriaal is afkomstig van het Ministerie van Justitie en betreft grotendeels de resultaten van het, onder leiding van de procureur-generaal, fgd. Directeur van Politie te 's-Gravenhage verrichtte onderzoek naar de gedragingen van W.E. Sanders.
In de dossiers bevinden zich behalve de processen-verbaal, opgemaakt door de inspecteur-rijksrechercheur Van Noothoorn en de vele andere stukken, ook de processen-verbaal van de door mr. De Lint gehouden verhoren, met uitzondering van de verhoren van W.E. Sanders, van mr. L. Einthoven en van generaal H.J. Kruls. Deze processen-verbaal zijn als bijlagen gevoegd bij het rapport van mr. De Lint.
De genummerde stukken 1 tot en met 52 behandelen het politieke gedeelte van het onderzoek.
In de nummers 54 tot en met 60 van het archief van zijn de gedragingen van Sanders als Inspecteur van Politie te Enschede in bezettingstijd nagegaan, welke verhoren door Versteeg zelf zijn geschied en door de inspecteur-rijksrechercheur Van Noothoorn werden opgenomen.
Het in deze inventaris beschreven archiefmateriaal betrekking hebbende op de Commissie Prinsen behelst het materiaal van mr. J.C. Tenkink.
Selectie en vernietiging
Verantwoording van de bewerking
Ordening van het archief
Aanwijzingen voor de gebruiker
Openbaarheidsbeperkingen
Beperkingen aan het gebruik
Materiële beperkingen

Een klein aantal stukken van dit archief is in een slechte materiële staat, wat tot gevolg heeft dat het niet aangevraagd kan worden.

Aanvraaginstructie
Citeerinstructie
Verwant materiaal
Beschikbaarheid van kopieën
Bijlagen
Overzicht van geraadpleegde bronnen
Lijst van gebruikte afkortingen
Beschrijving van de series en archiefbestanddelen
1 AFFAIRE SANDERS
2 COMMISSIE WIJNVELDT
Kenmerken
Datering:
1945-1951
Ontstaan:
Deze digitale toegang is in 2006 vervaardigd door het Nationaal Archief op basis van de richtlijn Het gebruik van Encoded Archival Description op het Nationaal Archief versie 1.7.1 . Eindredactie: Otto van der Meij, 20060816
Publicatie:
Nationaal Archief, Den Haag (c) 2004
Richtlijnen:
Deze toegang is vervaardigd met inachtneming van de volgende richtlijnen: Leidraad bij de lessen in het ordenen en beschrijven van archieven , geheel herziene editie, Stichting Archiefschool, 's-Gravenhage 1983; ISAD (G) : General International Standard Archival Description, second edition , Ottawa 2000; Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen , Stichting Archiefpublicaties, 's-Gravenhage 2003.
Taal:
This finding aid is written in Dutch .
Auteur:
Centrale Archiefselectiedienst, Winschoten
Categorie:
  • Zonder categorie
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS