Uw zoekacties: Inventaris van het archief van het Ministerie van Financiën:...
 
 
Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer
Geschiedenis van het archiefbeheer
Inhoud en structuur van het archief
Selectie en vernietiging
Verantwoording van de bewerking
sluiten
2.08.5234 Inventaris van het archief van het Ministerie van Financiën: Directie Organisatie van de Belastingdienst, 1945-1989
Inhoud en structuur van het archief
Verantwoording van de bewerking
Organisatie: Nationaal Archief
Als uitvloeisel van artikel 1.2 van het hoofdstuk Algemeen van het raamconvenant, afgesloten op 13 januari 2003 tussen het Ministerie van Financiën, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Centrale Archief Selectiedienst (CAS) zijn in opdracht van het Ministerie van Financiën door de CAS in de periode 2003 - 2007 de directie-archieven bewerkt van het Directoraat-Generaal der Belastingen en het Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken.
Bij aanvang van de werkzaamheden in 2003 werd afgesproken dat onderstaande archiefblokken bewerkt zouden worden:
1. Reeds door de CAS bewerkt archief, 1953 - 1965.
2. Dossierstelselarchief, O.A., A, en 80-blok van de directies, allen van ca. 1955 tot 1990, als volgt gespecificeerd:
DG der Rijksbelastingen:
DG Fiscale Zaken:
3. Archieven van commissies/werkgroepen, zelfstandige onderdelen en functionarissen van directies van het DG Belastingen en het DG Fiscale Zaken:
-
Alle bovengenoemde archiefblokken zijn volgens het herkomstbeginsel teruggebracht naar de oorspronkelijke archiefvormers (i.c. de afzonderlijke directies ressorterende onder het DG Belastingen en het DG Fiscale Zaken) Hierdoor zijn 14 nieuwe archiefblokken ontstaan.
Voor de materiële staat van het archief is de bewerking uitgevoerd conform de brochure Om de Kwaliteit van het Behoud, Normen 'Goede en Geordende Staat', uitgave Beekhuis/Hol 1993 van de Rijksarchiefdienst/Pivot. Van de archiefbescheiden zijn alle metalen hechtmechanismen verwijderd. De oude mappen (omslagen) zijn vervangen door nieuwe zuurvrije omslagen. Op deze omslagen zijn etiketten geplakt waarop het nummer staat dat correspondeert met de nummers van de beschrijvingen in deze toegang.
Ordening van het archief
Aanwijzingen voor de gebruiker
Openbaarheidsbeperkingen
Beperkingen aan het gebruik
Materiële beperkingen
Andere toegang
Aanvraaginstructie
Citeerinstructie
Verwant materiaal
Beschikbaarheid van kopieën
Beschrijving van de series en archiefbestanddelen
Kenmerken
Datering:
1958-1989
Auteur:
Centrale Archief Selectiedienst
Categorie:
  • Zonder categorie
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS