Uw zoekacties: Inventaris van het archief van mr. C.J.M. Schaepman [omvatte...
 
 
Beschrijving van het archief
merendeel 1940-1945
1940-1945
Naam archiefblok:
Ministerie van Buitenlandse Zaken: Collectie mr. C.J.M. Schaepman
BuZa / Schaepman
Archiefbloknummer:
Z26062
Omvang:
2.6 meter; 184 inventarisnummers
Taal van het archiefmateriaal:
Nagenoeg alle stukken zijn Nederlandstalig. Een gering aantal stukken zijn in het Duits, m.n. de brieven en circulaires afkomstig van de Duitse bezettingsautoriteiten.
Soort archiefmateriaal:
Normale geschreven en getypte documenten, geen bijzondere handschriften.
Archiefbewaarplaats:
Nationaal Archief, Den Haag
Archiefvormers:
Departement van Buitenlandse Zaken, Afdeling Consulaire en Handelszaken
Departement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart
College van Secretarissen-Generaal
mr. C.J.M. Schaepman
jhr. mr. A.M. Snouck Hurgronje
Samenvatting van de inhoud van het archief:
De collectie bestaat uit vier gedeelten met archief van verschillende herkomst, nl.: A. archief van mr. C.J.M. Schaepman als hoofd van de afdeling Consulaire en Handelszaken van het ministerie van Buitenlandse Zaken (1940-1942) en als Administrateur in Algemene Dienst van het ministerie van Handel Nijverheid en Scheepvaart (1942-1945); B. secretariaatsarchief van het college van Secretarissen-Generaal (1940-1945); C. persoonlijke stukken van mr. C.J.M. Schaepman, (1943-1944 en 1967); D. archiefbescheiden van jhr. mr. A.M. Snouck Hurgronje, in hoofdzaak als voorzitter van het erecomité van Winterhulp Nederland (1940 en 1945).
Archiefvorming
Geschiedenis van het archiefbeheer
Inhoud en structuur van het archief
2.05
Inhoud
Selectie en vernietiging
Aanvullingen
Verantwoording van de bewerking
sluiten
2.05.48.05 Inventaris van het archief van mr. C.J.M. Schaepman [omvattende: 1° BZ / CHZ en HNS / AAD, 1940-1945; 2° Secretariaatsarchief College van Secretarissen-Generaal, 1940-1945; 3° Persoonlijke stukken van Schaepman; 4° Stukken Snouck]
Inhoud en structuur van het archief
Verantwoording van de bewerking
Organisatie: Nationaal Archief
De beschrijving van de archiefstukken in deze inventaris dateert van 1962. Op welke gronden de inventarisator tot de bestaande indeling heeft besloten, valt niet meer te achterhalen. Het is niet aannemelijk dat de hier gepresenteerde ordening de oorspronkelijke indeling van het archief weergeeft; de indeling van de dossiers correspondeert niet met de aantekeningen daarover in de agenda's . De dossiers zijn bij de inventarisatie binnen de rubrieken op jaar van afsluiten beschreven en geordend, hetgeen betekent dat stukken met betrekking tot eenzelfde aangelegenheid of onderwerp binnen één rubriek verschillende malen kunnen voorkomen.
Na overdracht zijn enkele nummers verwijderd uit de "collectie Schaepman" en overgebracht naar het archief van het Ministerie van Algemene Zaken 1937-1945 ( toegang 2.03.06 ), waar zij behoren. In de afdeling B, secretariaatsarchief van het College van Secretarissen-Generaal, is de indelingssystematiek herzien en zijn sommige beschrijvingen aangepast aan de ware aard der stukken. Uit nr. 109 is tevens nr. 184 afgezonderd. Een aantal stukken uit afdeling B is gerangschikt in de nieuwe afdeling D. In de gehele inventaris is voorts de rangschikking van de beschrijvingen strikt chronologisch ingericht. Door deze ingrepen is de lineaire nummervolgorde van de beschrijvingen doorbroken.
Ordening van het archief
Aanwijzingen voor de gebruiker
Openbaarheidsbeperkingen
Beperkingen aan het gebruik
Materiële beperkingen

Het archief bevat geen stukken welke in een zodanige staat verkeren, dat raadpleging of kopieëring ervan aan belemmeringen onderworpen zijn. Evenmin behoren buitenformaat stukken of anderszins afwijkende stukken tot het archief.

Andere toegang
Aanvraaginstructie
Citeerinstructie
Verwant materiaal
Beschikbaarheid van kopieën
Reproducties
Afgescheiden archiefmateriaal
Verwante archieven
Publicaties
Bijlagen
Ordeningsplan
Index op namen of trefwoorden
Trefwoord Inventarisnummer
geen meergeen meer
Kenmerken
Datering:
1940-1945
Ontstaan:
Digitale toegang in 2002 door het Nationaal Archief op basis van de richtlijn Het gebruik van Encoded Archival Description op het Nationaal Archief ontleend aan papieren toegang door middel van overtypen. Eindredactie: H.A.J. van Schie, oktober 2002 .
Publicatie:
Nationaal Archief, Den Haag (c) 1962, 1992
Richtlijnen:
Deze toegang is vervaardigd met inachtneming van de volgende richtlijnen: Lexicon der Nederlandse Archieftermen ('s-Gravenhage 1983), uitgave van de Stichting Archiefpublikaties; Leidraad bij de lessen in het ordenen en beschrijven van archieven ('s-Gravenhage 1993), uitgave van de Stichting Archiefschool; ISAD (G) : General International Standard Archival Description, secondedition (Ottawa 2000).
Taal:
This finding aid is written in Dutch .
Auteur:
A.B.M. van der Helm en P.L. Groen
Categorie:
  • Zonder categorie
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS