Uw zoekacties: Inventaris van het archief van de Rijnvaartcommissaris, 1868...
 
 
Beschrijving van het archief
merendeel 1868-1940
1832-1947
Naam archiefblok:
Rijnvaartcommissaris
Rijnvaartcommissaris
Archiefbloknummer:
Z26006
Omvang:
35,00 meter; 409 inventarisnummers.
Taal van het archiefmateriaal:
Het merendeel der stukken is in het Nederlands, Frans, en Duits.
Soort archiefmateriaal:
Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.
Archiefbewaarplaats:
Nationaal Archief, Den Haag
Archiefvormers:
Rijnvaartcommissaris
Centrale Commissie voor de Rijnvaart
Samenvatting van de inhoud van het archief:
Vaak drietalige bescheiden, protocollen en registers m.b.t. de rijnvaart en de Centrale Commissie voor de Rijnvaart. Van 1868 tot 1940 probeerde Frankrijk, Duitsland en Nederland d.m.v. deze commissie bilaterale afspraken te maken voor de Rijnscheepsvaart.
Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer
sluiten
2.05.32.26 Inventaris van het archief van de Rijnvaartcommissaris, 1868-1940; met aanhangende documenten betreffende de Rijnvaart, 1832-1947
Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer
Organisatie: Nationaal Archief
In de slotakte van het Congres van Wenen (1815) kwamen de betrokken staten overeen de problemen met betrekking tot de Rijnvaart gezamenlijk op te lossen. In de toekomst zouden de Rijnoeverstaten de rivier in principe als een vrije waterweg mogen gebruiken. Deze oeverstaten stelden een Centrale Commissie voor de Rijnvaart in, die dit uitgangspunt verder moest uitwerken. Dit resulteerde in de opstelling van de Rijnvaartakte van Mainz (1831) en de Rijnvaartakte van Mannheim (1868). Deze overeenkomsten vormden het juridisch kader van de taken van de Centrale Commissie. De laatstgenoemde akte werd na 1868 enige malen herzien, in het bijzonder door de werking van het Vredesverdrag van Versailles (1919).
Nederland is sinds 1817 vertegenwoordigd geweest in de Centrale Commissie voor de Rijnvaart. Tot de Eerste Wereldoorlog hadden voorts de Duitse staten Baden, Beieren, Hessen, Nassau en Pruisen zitting in de commissie. Frankrijk was tot 1870 vertegenwoordigd. Tussen 1870 en de Eerste Wereldoorlog had de streek Elzas-Lotharingen een eigen vertegenwoordiger bij de Centrale Commissie voor de Rijnvaart. Na de Eerste Wereldoorlog keerde Frankrijk terug in het Rijnvaartoverleg. Ook traden de geallieerde staten Groot-Brittannië, België en Italië toe, evenals het neutrale Zwitserland, dat zich niet langer aan het internationale overleg kon onttrekken.
In de periode 1817-1920 werd Nederland vertegenwoordigd door één commissaris. Dit waren achtereenvolgens:
-
 • Bourcourd, van 1817 tot 1832.
 • I. Ruhr, 1832-1848.
 • T.J. Travers, 1848-1859.
 • Jonkheer E.F.E. Testa, 1859-1868.
 • R.W.J.C. de Menton Bake, 1868-1871.
 • W.A.P. Verkerk Pistorius, 1871-1879 en 1887-1889.
 • W.A. Baron van Verschuer, 1879-1887.
 • T.M.C. Asser, 1889-1895.
 • W.F. Leemans, 1895-1910.
 • Jonkheer W.J.M. van Eysinga, 1910-1920.
Na 1920 werd het aantal functionarissen uitgebreid. Tot 1940 waren de volgende personen werkzaam:
-
 • Jonkheer W.J.M. van Eysinga, 1920-1930.
 • Jolles, 1921-24.
 • A.G. Kröller, 1921-1940.
 • J.J. Canter Cremers, 1924-25.
 • F.L. Schlingemann, 1925-1940.
 • G. Bruins, 1931-33.
 • B.M. Telders, 1934-1940.
 • C.J.M. Schaepman, 1933-1940.
De Centrale Commissie voor de Rijnvaart hield tot de eerste wereldoorlog zitting in Mainz, Mannheim en Straatsburg. Na 1920 werd Straatsburg de standplaats voor de vergaderingen.
Geschiedenis van het archiefbeheer
Inhoud en structuur van het archief
2.05
Verantwoording van de bewerking
Aanwijzingen voor de gebruiker
Openbaarheidsbeperkingen
Beperkingen aan het gebruik
Materiële beperkingen
Aanvraaginstructie
Citeerinstructie
Verwant materiaal
Beschikbaarheid van kopieën
Verwante archieven
Beschrijving van de series en archiefbestanddelen
Kenmerken
Datering:
1832-1947
Ontstaan:
Deze digitale toegang is in 2008 vervaardigd door het Nationaal Archief op basis van de richtlijn Het gebruik van Encoded Archival Description op het Nationaal Archief versie 1.7.2 . Eindredactie: Henny van Schie, .
Publicatie:
Nationaal Archief, Den Haag (c) 1990
Richtlijnen:
Deze toegang is vervaardigd met inachtneming van de volgende richtlijnen: Leidraad bij de lessen in het ordenen en beschrijven van archieven, geheel herziene editie, Stichting Archiefschool, 's-Gravenhage 1983 ; Lexicon der Nederlandse Archieftermen, Stichting Archiefpublikaties, 's-Gravenhage 1983 .
Taal:
This finding aid is written in Dutch .
Auteur:
A.C. van der Zwan (ministerie van Buitenlandse Zaken - APA/ST) en drs. H.P. van Beers (Algemeen Rijksarchief, 2e afdeling)
Categorie:
 • Zonder categorie
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS