Uw zoekacties: Inventaris van het archief van de Nederlandse Gedelegeerde v...
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Beschrijving van het archief
1945-1953
Naam archiefblok:
Internationale Vluchtelingen Organisatie [International Refugee Organization IRO]
Internationale Vluchtelingen Organisatie
Archiefbloknummer:
Z21075
Omvang:
3.9 meter; 204 inventarisnummers
Taal van het archiefmateriaal:
Het merendeel der stukken is in het Nederlands, in het Engels en in het Duits
Soort archiefmateriaal:
Archiefbewaarplaats:
Nationaal Archief, Den Haag
Archiefvormers:
Nederlandse Delegatie van het Intergovernmental Committee on Refugees
Refugee Service Committee
Vertegenwoordiger van de International Refugee Organization in Nederland
Samenvatting van de inhoud van het archief:
Het archief van de Nederlandse Delegatie van het Intergovernmental Committee on Refugees bevat voor de periode 1947-1957 gegevens over diverse aspecten van migratie en opvang. Het betreft stukken over de status van Joodse, Hongaarse en andere vluchtelingen en displaced persons; de opvang van vluchtelingen in Nederland; hulpverlening; rechtsherstel en rechtspositie; emigratiefaciliteiten in Zuid-Amerika, Canada en Nieuw-Zeeland; de regelingen t.a.v. vluchtelingen in de verschillende Duitse bezettingszones; richtlijnen voor de schadeloosstelling van Nazivervolgden; correspondentie en rapporten van charitatieve instellingen (o.a. het Rode Kruis, de Hebrew Immigrant Aid Society en de Palestina Pioniers). Tevens zijn er gegevens over de eigen organisatie: vergaderstukken, maandrapporten, informatie- en nieuwsbulletins, statistische rapporten betreffende de opvang van vluchtelingen en stukken m.b.t. scheepspassages (transporten). Het archief bevat tevens een manuscript studie over vijfentwintig jaar vluchtelingenwerk in Nederland.
Archiefvorming
Geschiedenis van het archiefbeheer
Inhoud en structuur van het archief
2.05
Selectie en vernietiging
Verantwoording van de bewerking
Aanwijzingen voor de gebruiker
Openbaarheidsbeperkingen
Beperkingen aan het gebruik
Materiële beperkingen
Aanvraaginstructie
Citeerinstructie
Verwant materiaal
Beschikbaarheid van kopieën
Afgescheiden archiefmateriaal
sluiten
2.05.31 Inventaris van het archief van de Nederlandse Gedelegeerde van het Intergovernmental Committee on Refugees, 1945-1947; Vertegenwoordiger van de International Refugee Organization (IRO) in Nederland 1947-1953
Verwant materiaal
Afgescheiden archiefmateriaal
Organisatie: Nationaal Archief
De te vernietigen stukken betreffen de gehele periode 1945- 1953.
Algemeen.
 • Geleidebrieven bij de verzending van boekwerken en documenten.
 • Verzoeken om inlichtingen van eenvoudige aard.
 • Aanbevelingen van vervoersorganisaties.
 • Adreslijsten.
 • Circulaires van internationale organisaties, met uitzondering van die welke bij het vluchtelingenwerk betrokken zijn.
Kantooradministratie.
 • Stukken betreffende de aanschaf van kantoormateriaal.
 • Stukken betreffende de benoeming, het ontslag en de bezoldiging van kantoorpersoneel. (Deze stukken moeten door de administratie worden bewaard in verband met mogelijke pensioenaanspraken. Zij kunnen daarom eerst worden vernietigd na ca. 75 jaar na de geboortedatum van het personeelslid.)
 • Stukken betreffende de verrekening van sociale verzekering, belasting, kinderbijslag, vakantiegeld en andere verplichtingen met betrekking tot het kantoorpersoneel.
 • Sollicitaties en verzoeken om plaatsing.
 • Stukken betreffende de uitvoering van organisatiewerkzaamheden voor vergaderingen en manifestaties.
Boekhouding.
 • Ingekomen facturen, giro- en bankafschriften.
 • Gehonoreerde declaraties voor kleine uitgaven, voorschotten e.d.
 • Gehonoreerde declaraties, verwerkt in maandstaten, jaarstaten e.d.
Vluchtelingenhulp.
 • Verzoeken om reisdocumenten, bemiddeling bij douaneformaliteiten, en de daarvoor opgestelde verklaringen en ingevulde formulieren.
 • Stukken betreffende formaliteiten in verband met doorvoer van personen met een tevoren bepaalde bestemming door een buitenlands land.
 • Mededelingen inzake aankomst en vertrek van treinen, vliegtuigen, boten en andere vervoersmiddelen, bevestigingen van vertrek en aankomst van personen.
 • Losse persoonsgegevens van personen, wier gegevens op lijsten zijn verwerkt met uitzondering van bescheiden die kunnen dienen voor de Burgerlijke Stand.
Beschrijving van de series en archiefbestanddelen
Kenmerken
Datering:
1945-1958
Ontstaan:
Deze digitale toegang is in 2006 vervaardigd door het Nationaal Archief op basis van de richtlijn Het gebruik van Encoded Archival Description op het Nationaal Archief versie 1.7.1 . Eindredactie: Otto van der Meij, 20060807
Publicatie:
Nationaal Archief, Den Haag (c) 1987
Richtlijnen:
Deze toegang is vervaardigd met inachtneming van de volgende richtlijnen: Leidraad bij de lessen in het ordenen en beschrijven van archieven ,geheel herziene editie, Stichting Archiefschool, 's-Gravenhage 1983; Lexicon der Nederlandse Archieftermen , Stichting Archiefpublikaties, 's-Gravenhage 1983.
Taal:
This finding aid is written in Dutch .
Auteur:
J.A.A. Bervoets
Categorie:
 • Zonder categorie
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS