Uw zoekacties: Inventaris van het archief van het Consulaat-Generaal Bern, 1818-1904
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Beschrijving van het archief
1818-1904
Naam archiefblok:
Consulaat-Generaal Zwitserland, 1818-1904
Consulaat Bern
Archiefbloknummer:
Z21032
Omvang:
6.5 meter; 354 inventarisnummers
Taal van het archiefmateriaal:
Het merendeel der stukken is gesteld in het Nederlands en het Duits
Soort archiefmateriaal:
Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.
Archiefbewaarplaats:
Nationaal Archief, Den Haag
Archiefvormers:
Consulaat-Generaal Zwitserland
Samenvatting van de inhoud van het archief:
Het archief bevat oner andere stukken inzake Zwitsers in Nederlandse militaire dienst; handelsaangelegenheden; collecten ten bate van rampen; internationale politieke zaken; allerhande aangelegenheden in verband met Zwitserse wetten en bepalingen; correspondentie en varia. Tevens enkele stukken betreffende de behartiging van Luxemburgse zaken.
Archiefvorming
Geschiedenis van het archiefbeheer
Inhoud en structuur van het archief
2.05
Verantwoording van de bewerking
Aanwijzingen voor de gebruiker
Openbaarheidsbeperkingen
Beperkingen aan het gebruik
Materiële beperkingen
Aanvraaginstructie
Citeerinstructie
Verwant materiaal
Beschikbaarheid van kopieën
Bijlagen
Concordans
sluiten
2.05.14.05 Inventaris van het archief van het Consulaat-Generaal Bern, 1818-1904
Bijlagen
Concordans
Organisatie: Nationaal Archief
Concordans van oud aanvraagnummer in de inventaris van 1921 naar het aanvraagnummer in deze inventaris
-
Oud nummer Nieuw nummer
1 meer1 meer
2 meer2 meer
3 meer3 meer
4 meer4 meer
5 meer5-8 meer
6 meer9 meer
7 meer10-12 meer
8 meer13 meer
9 meer14-15 meer
10 meer16 meer
11 meer17-21 meer
12-16 meer22-26 meer
17-18 meer27-28 meer
19 meer29 meer
20 meer30 meer
21 meer31 meer
22-23 meer32-33 meer
24-25 meer34-35 meer
26 meer36 meer
27 meer37 meer
28 meer38-40 meer
29 meer41 meer
30 meer42-49 meer
31 meer50 meer
32 meer51 meer
33-38 meer52-57 meer
39 meer58 meer
40 meer59 meer
41-42 meer60-61 meer
43-45 meer62-64 meer
46 meer65-88 meer
47 meer89 meer
48 meer90-95 meer
49 meer96-108 meer
50 meer109 meer
51 meer110 meer
52 meer111-118 meer
53 meer119-122 meer
54-55 meer123-129 meer
56-57 meer130-131 meer
58 meer132-148 meer
59 meer149 meer
60 meer150 meer
61-62 meer151-152 meer
63 meer153-181 meer
64 meer182-215 meer
65 meer216-257 meer
66-67 meer258-259 meer
68-73 meer260-266 meer
74-75 meer267-268 meer
76 meer269 meer
77 meer270 meer
78 meer271 meer
79 meer272 meer
80 meer273 meer
81 meer274 meer
82-83 meer275-276 meer
84 meer277 meer
85 meer278 meer
86-97 meer279-290 meer
98-102 meer291-295 meer
103 meer296 meer
104 meer297 meer
105 meer298 meer
106-108 meer299-301 meer
109 meer302 meer
110 meer303 meer
111 meer304 meer
112 meer305 meer
De inventaris van 1921 loopt van inv.nr. 1 tot inv.nr. 112, welke in de huidige toegang zijn hernummerd 1-305. Door aanwinsten van nà 1921 loopt de nieuwe inventaris door tot inv.nr. 351.
Beschrijving van de series en archiefbestanddelen
258-259 "Varia. Ingekomen stukken en minuten van uitgaande stukken betreffende zaken van uiteenlopende aard of verschillende personen, als: De zaak A.J. Hotz van Amsterdam met betrekking tot het patent voor zijn handel als reizend koopman in het kanton Zürich, 1833-1836; uitbetaling van geld, berustende in Zwitserland, aan sergeant J.M.N.Baumann, in garnizoen in Nederland, 1836-1839; een bepaald schapenras in Nerderland, 1866-1839; het verlenen van tussenkomst voor het bezorgen van correspondentie en telegrammen, gedurende de oorlogstoestand in Italië [1866] en de Frans-Duitse oorlog [1870-1871], 1866-1871; invloed der Duitse muntregeling op het Zwitserse muntstelsel, 1872; gebruik der verdikte melk "Alpina" voor Nederlandse hospitalen, 1874; de St. Gotthardspoorweg, 1865-1877; de Zwitserse Bondsbegroting, 1862-1879; ontginning van heidegronden in Nederland, 1882; de vervaardiging van Zwitserse zuiver nikkel-metalen muntstukken [procédé Fleitmann te Iserlohn], ter waarde van 20 Roppen, 1882; het kweken van bamboes in Nederland voor industriële doeleinden. 1887; het in ongerede raken van bescheiden bij de posterijen en andere posterijzaken, 1866-1890; besmettelijke veeziekten en de daartegen genomen maatregelen, 1866-1890; het vervoer van lijken over Nederlands grondgebied, 1877-1890; zekerheidsstelling door vreemdelingen, als eisers in een aangelegde rechtszaak in Nederland, voor betaling van kosten, schade en interessen, 1893; en verdere stukken rakende verschillende zaken1832-1894
Kenmerken
Datering:
1818-1904
Ontstaan:
Deze digitale toegang is in 2006 vervaardigd door het Nationaal Archief op basis van de richtlijn Het gebruik van Encoded Archival Description op het Nationaal Archief versie 1.7.1 . Eindredactie: Ellen Altona, 20070307,
Publicatie:
Nationaal Archief, Den Haag (c) 1977
Richtlijnen:
Deze toegang is vervaardigd met inachtneming van de volgende richtlijnen: S. Muller Fz., J.A. Feith en R. Fruin Th.Az., Handleiding voor het ordenen en beschrijven van archieven , ontworpen in opdracht van de Vereeniging van Archivarissen in Nederland, Erven B. van der Kamp, Groningen 1898; S. Muller Fz., J.A. Feith en R. Fruin Th.Az., Handleiding voor het ordenen en beschrijven van archieven , ontworpen in opdracht van de Vereeniging van Archivarissen in Nederland, 2e druk, Erven B. van der Kamp, Groningen 1920; Leidraad bij de lessen in het ordenen en beschrijven van archieven , Rijks Archiefschool, Utrecht 1974; J.L. van der Gouw e.a., Nederlandse Archiefterminologie , Tjeenk Willink, Zwolle 1962; Archivistische Terminologie , Rijks Archiefschool, Utrecht 1975
Taal:
This finding aid is written in Dutch .
Auteur:
Algemeen Rijksarchief, K. Kulk, 1977
Categorie:
  • Zonder categorie
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS