Uw zoekacties: Inventaris van het archief van het Consulaat-Generaal Bern, 1818-1904
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Beschrijving van het archief
1818-1904
Naam archiefblok:
Consulaat-Generaal Zwitserland, 1818-1904
Consulaat Bern
Archiefbloknummer:
Z21032
Omvang:
6.5 meter; 354 inventarisnummers
Taal van het archiefmateriaal:
Het merendeel der stukken is gesteld in het Nederlands en het Duits
Soort archiefmateriaal:
Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.
Archiefbewaarplaats:
Nationaal Archief, Den Haag
Archiefvormers:
Consulaat-Generaal Zwitserland
Samenvatting van de inhoud van het archief:
Het archief bevat oner andere stukken inzake Zwitsers in Nederlandse militaire dienst; handelsaangelegenheden; collecten ten bate van rampen; internationale politieke zaken; allerhande aangelegenheden in verband met Zwitserse wetten en bepalingen; correspondentie en varia. Tevens enkele stukken betreffende de behartiging van Luxemburgse zaken.
Archiefvorming
Geschiedenis van het archiefbeheer
Inhoud en structuur van het archief
2.05
Verantwoording van de bewerking
sluiten
2.05.14.05 Inventaris van het archief van het Consulaat-Generaal Bern, 1818-1904
Inhoud en structuur van het archief
Verantwoording van de bewerking
Organisatie: Nationaal Archief
De stukken, die hierna beschreven zijn, behoren tot het archief van het consulaat-generaal der Nederlanden in Zwitserland. Zij waren voor een deel al beschreven in een inventaris die voorkomt in de Verslagen, XLIV [1921], deel I, bladzijde 207-213. Voor de zaken, welker behartiging aan dit consulaat-generaal waren toevertrouwd, onder andere de belangen van de Luxemburgers in Zwitserland, zie men de Inleiding op bladzijde 206 in bovengemeld deel der Verslagen.
Daar deze bedoelde verzameling in een verwarde toestand werd aangetroffen en de beschrijving blijkbaar voorlopig was geweest, is het nodig geoordeeld de stukken opnieuw te ordenen en te beschrijven. Daardoor is de beschrijving niet alleen zeer uitgebreid of soms veranderd, maar hebben ook vele nummers in het begin- en het eindjaar der datering verandering ondergaan,
Na 1921 heeft het Algemeen Rijksarchief nog een deel van het archief van het consulaat-generaal in Zwitserland verkregen. Dit is ook geordend en beschreven en, in aansluiting aan het vorige, in zijn geheel hierna opgenomen. Het nieuwe gedeelte komt voor onder de nummers 306-351.
De oude nummering [van 1921] is, door al het bovengemelde, echter vervallen. Ter tegemoetkoming aan hen, die de oude nummering mochten gebruikt hebben, is hier nu een lijst van de oude en nieuwe nummers van de inventaris aan toegevoegd.
De namen van de consuls-generaal tot 1894, vindt men vooraan in de gedrukte inventaris [van 1921] en verder, óók later, in de Staatsalmanak.
Aanwijzingen voor de gebruiker
Openbaarheidsbeperkingen
Beperkingen aan het gebruik
Materiële beperkingen
Aanvraaginstructie
Citeerinstructie
Verwant materiaal
Beschikbaarheid van kopieën
Bijlagen
Concordans
Beschrijving van de series en archiefbestanddelen
258-259 "Varia. Ingekomen stukken en minuten van uitgaande stukken betreffende zaken van uiteenlopende aard of verschillende personen, als: De zaak A.J. Hotz van Amsterdam met betrekking tot het patent voor zijn handel als reizend koopman in het kanton Zürich, 1833-1836; uitbetaling van geld, berustende in Zwitserland, aan sergeant J.M.N.Baumann, in garnizoen in Nederland, 1836-1839; een bepaald schapenras in Nerderland, 1866-1839; het verlenen van tussenkomst voor het bezorgen van correspondentie en telegrammen, gedurende de oorlogstoestand in Italië [1866] en de Frans-Duitse oorlog [1870-1871], 1866-1871; invloed der Duitse muntregeling op het Zwitserse muntstelsel, 1872; gebruik der verdikte melk "Alpina" voor Nederlandse hospitalen, 1874; de St. Gotthardspoorweg, 1865-1877; de Zwitserse Bondsbegroting, 1862-1879; ontginning van heidegronden in Nederland, 1882; de vervaardiging van Zwitserse zuiver nikkel-metalen muntstukken [procédé Fleitmann te Iserlohn], ter waarde van 20 Roppen, 1882; het kweken van bamboes in Nederland voor industriële doeleinden. 1887; het in ongerede raken van bescheiden bij de posterijen en andere posterijzaken, 1866-1890; besmettelijke veeziekten en de daartegen genomen maatregelen, 1866-1890; het vervoer van lijken over Nederlands grondgebied, 1877-1890; zekerheidsstelling door vreemdelingen, als eisers in een aangelegde rechtszaak in Nederland, voor betaling van kosten, schade en interessen, 1893; en verdere stukken rakende verschillende zaken1832-1894
Kenmerken
Datering:
1818-1904
Ontstaan:
Deze digitale toegang is in 2006 vervaardigd door het Nationaal Archief op basis van de richtlijn Het gebruik van Encoded Archival Description op het Nationaal Archief versie 1.7.1 . Eindredactie: Ellen Altona, 20070307,
Publicatie:
Nationaal Archief, Den Haag (c) 1977
Richtlijnen:
Deze toegang is vervaardigd met inachtneming van de volgende richtlijnen: S. Muller Fz., J.A. Feith en R. Fruin Th.Az., Handleiding voor het ordenen en beschrijven van archieven , ontworpen in opdracht van de Vereeniging van Archivarissen in Nederland, Erven B. van der Kamp, Groningen 1898; S. Muller Fz., J.A. Feith en R. Fruin Th.Az., Handleiding voor het ordenen en beschrijven van archieven , ontworpen in opdracht van de Vereeniging van Archivarissen in Nederland, 2e druk, Erven B. van der Kamp, Groningen 1920; Leidraad bij de lessen in het ordenen en beschrijven van archieven , Rijks Archiefschool, Utrecht 1974; J.L. van der Gouw e.a., Nederlandse Archiefterminologie , Tjeenk Willink, Zwolle 1962; Archivistische Terminologie , Rijks Archiefschool, Utrecht 1975
Taal:
This finding aid is written in Dutch .
Auteur:
Algemeen Rijksarchief, K. Kulk, 1977
Categorie:
  • Zonder categorie
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS