Uw zoekacties: Inventaris van het archief Centraal Bureau Spreiding Rijksdi...
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Beschrijving van het archief
1957-1984
Naam archiefblok:
Ministerie van Binnenlandse Zaken: Archief Centraal Bureau Spreiding Rijksdiensten van het Directoraat-Generaal voor Overheidspersoneel
BiZa / Centraal Bureau Spreiding Rijksdiensten
Archiefbloknummer:
B12
Omvang:
3.8 meter; 184 inventarisnummers
Taal van het archiefmateriaal:
Het merendeel der stukken is in het Nederlands.
Soort archiefmateriaal:
Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.
Archiefbewaarplaats:
Nationaal Archief, Den Haag
Archiefvormers:
Ministerie van Binnenlandse Zaken/ Centraal Bureau Spreiding Rijksdiensten (1957-1984)
Samenvatting van de inhoud van het archief:
In 1967 werd bij Ministeriële Beschikking het Centraal Bureau Spreiding Rijksdiensten opgericht. Doel van het Bureau was de spreiding van de Rijksdiensten krachtig te bevorderen met het oog op de werkgelegenheid en het toenemende ruimtegebrek in de Haagse agglomeratie. Eind 1982 werd de Rijksdienst opgeheven. Het archief bevat de agenda over de periode 1967-1977 en een inventaris op de dossierinventarissen over de periode 1958-1984. In het archief bevinden zich stukken inzake de organisatie en de taakuitvoering. Het betreft hier onder andere stukken met betrekking tot beleid(svorming), advies, voorlichting, financiering, belangenbehartiging van het personeel en overleg met betrokken ministeries en provincies.
Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer
Geschiedenis van het archiefbeheer
Inhoud en structuur van het archief
2.04
Verantwoording van de bewerking
sluiten
2.04.99 Inventaris van het archief Centraal Bureau Spreiding Rijksdiensten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, 1957 - 1984
Inhoud en structuur van het archief
Verantwoording van de bewerking
Organisatie: Nationaal Archief
In principe beslaat het archief de periode 1967 - 1983, waarin het Centraal Bureau Spreiding Rijksdiensten zijn werkzaamheden verrichtte. Voor inzicht in de oorspronkelijke indeling van het archief kan de inventaris op de code-ordening van het ministerie en de plaatsingslijst op de inhoud van de dozen worden geraadpleegd *  . De cesuur van dit archief is bepaald door de bestaansjaren van de commissie. Stukken van vóór 1967 hebben - met uitzondering van één voorstuk uit 1957 *  - vooral te maken met enkele stukken van de Commissie-Drees uit 1961: een uittreksel uit het rapport van voornoemde commissie, met aantekeningen van het hoofd Financiën en Administratieve Zaken, C. Dekker, en een stuk uit de ministerraad van november 1961 *  . Begrijpelijk wanneer men bedenkt dat het bureau, zoals hiervoor al werd opgemerkt, opdracht kreeg om voort te bouwen op de onderzoekingen en voorstellen van deze commissie. Ten aanzien van het eindjaar 1983 kan worden opgemerkt, dat de uitwerking van de werkzaamheden van het bureau na de opheffing doorgingen, zodat er ook nog stukken van 1984 in het archief zijn te vinden.
Voor de indeling van deze inventaris is uitgegaan van een onderscheid tussen Stukken van algemene aard en Stukken van bijzondere aard met een onderverdeling naar organisatie en taakuitvoering. Omdat een wettelijke grondslag voor vernietiging van stukken voor dit bestand ontbrak, is besloten alle stukken te bewaren. De omvang van het archief is ca. 4 m1. De bewerking gebeurde overeenkomstig de standaardafspraken zoals die zijn verwoord in het NA Handboek Materiële Verzorging.
Aanwijzingen voor de gebruiker
Openbaarheidsbeperkingen
Beperkingen aan het gebruik
Materiële beperkingen
Aanvraaginstructie
Citeerinstructie
Verwant materiaal
Beschikbaarheid van kopieën
Beschrijving van de series en archiefbestanddelen
1.1 Stukken van algemene aard
1.2 Stukken van bijzondere aard
Kenmerken
Datering:
0-9999
Ontstaan:
Deze digitale toegang is in 2007 vervaardigd door het Nationaal Archief op basis van de richtlijn Het gebruik van Encoded Archival Description op het Nationaal Archief versie 1.7.2 . Eindredactie: Jaap van Rijswijck, 18 juni 2008 .
Publicatie:
Nationaal Archief, Den Haag (c) 2007
Richtlijnen:
Deze toegang is vervaardigd met inachtneming van de volgende richtlijnen: ISAD(G) : Algemene Internationale Norm voor Archivistisch Beschrijven, vertaling van de tweede uitgave, Antwerpen / Leuven / Amsterdam 2004 ; Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen, Stichting Archiefpublicaties, 's-Gravenhage 2003 .
Taal:
This finding aid is written in Dutch .
Auteur:
Centrale Archiefselectiedienst, Winschoten
Categorie:
  • Zonder categorie
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS