Uw zoekacties: Inventaris van het archief Centraal Bureau Spreiding Rijksdi...
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Beschrijving van het archief
1957-1984
Naam archiefblok:
Ministerie van Binnenlandse Zaken: Archief Centraal Bureau Spreiding Rijksdiensten van het Directoraat-Generaal voor Overheidspersoneel
BiZa / Centraal Bureau Spreiding Rijksdiensten
Archiefbloknummer:
B12
Omvang:
3.8 meter; 184 inventarisnummers
Taal van het archiefmateriaal:
Het merendeel der stukken is in het Nederlands.
Soort archiefmateriaal:
Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.
Archiefbewaarplaats:
Nationaal Archief, Den Haag
Archiefvormers:
Ministerie van Binnenlandse Zaken/ Centraal Bureau Spreiding Rijksdiensten (1957-1984)
Samenvatting van de inhoud van het archief:
In 1967 werd bij Ministeriële Beschikking het Centraal Bureau Spreiding Rijksdiensten opgericht. Doel van het Bureau was de spreiding van de Rijksdiensten krachtig te bevorderen met het oog op de werkgelegenheid en het toenemende ruimtegebrek in de Haagse agglomeratie. Eind 1982 werd de Rijksdienst opgeheven. Het archief bevat de agenda over de periode 1967-1977 en een inventaris op de dossierinventarissen over de periode 1958-1984. In het archief bevinden zich stukken inzake de organisatie en de taakuitvoering. Het betreft hier onder andere stukken met betrekking tot beleid(svorming), advies, voorlichting, financiering, belangenbehartiging van het personeel en overleg met betrokken ministeries en provincies.
Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer
sluiten
2.04.99 Inventaris van het archief Centraal Bureau Spreiding Rijksdiensten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, 1957 - 1984
Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer
Organisatie: Nationaal Archief
Voor de instelling van het Centraal Bureau Spreiding Rijksdiensten in 1967 was de overheid al eerder bezig geweest om te zien of de rijksinstellingen beter gespreid konden worden. Reeds meteen in 1945 werd er een Commissie Spreiding Rijksinstellingen opgericht, die voor een onbekende tijd werkzaam was. In 1958 schreef dr. W. Drees een notitie over de mogelijkheden van verplaatsing van Rijksdiensten uit Den Haag. Dit resulteerde op 24 mei 1960 in de installatie van de Commissie Spreiding Rijksinstellingen door het Ministerie van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid, Rijksdienst voor het Nationale Plan. Deze commissie stond onder voorzitterschap van Drees en bracht in oktober 1961 een eindrapport uit. Om onnodige onrust bij het ambtenarenapparaat te voorkomen werd afgezien van publicatie. In plaats daarvan werd in 1964 volstaan met het op de griffie van de beide Kamers der Staten-Generaal ter vertrouwelijke kennisneming deponeren van voornoemd rapport. Pas toen kon op 14 april tot de officiële opheffing van deze commissie worden overgegaan *  .
Daarmee was dit onderwerp overigens niet van de agenda. Om niet langer incidenteel en adviserend bezig te zijn, werd op 16 oktober 1967 het Centraal Bureau Spreiding Rijksdiensten ingesteld bij Beschikking van de minister van Binnenlandse Zaken, nr. CF67/U1624. Een besluit, dat voortvloeide uit een beslissing van de ministerraad, 'om de spreiding van het rijksapparaat met kracht te bevorderen in het bijzonder met het oog op het ruimtelijke ordeningsbeleid van de regering'. Aan de wisseling van het ministerie, dat voor de bestudering van de spreidingszaken verantwoordelijk was, lag mede een competentiestrijd tussen de Ministeries van Binnenlandse Zaken en van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid ten grondslag.
De taak van het Centraal Bureau Spreiding Rijksdiensten was:
-
  • Bevordering van de spreiding van de Rijksdienst overeenkomstig de beleidslijnen van de regering.
  • Beleidsvoorbereiding en coördinatie, opdat plannen ten aanzien van spreiding ter beslissing kunnen worden voorgelegd aan de ministerraad.
  • In samenwerking met departementen en diensten, behartiging van de belangen van het betrokken personeel, met name ten aanzien van de huisvesting.
  • In samenhang met de onder C genoemde taak, de behartiging in algemene zin van het vraagstuk van de niet-ambtelijke huisvesting van rijksambtenaren.
Het bureau moest wat de spreidingszaken betrof, aldus de opdracht die het meekreeg, voortbouwen op de onderzoekingen en voorstellen, die al sinds 1960 door diverse commissies waren gedaan op basis van de 'nota ruimtelijke ordening' van de minister van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid *  . Het ressorteerde aanvankelijk onder de Hoofdafdeling Formatiezaken en vanaf 1972 onder de Directie Formatiezaken.
In 1972 bracht het Centraal Bureau Spreiding Rijksdiensten ter voorbereiding van een regeringsnota een interim-nota over de spreiding van de rijksdienst uit *  . Omdat de spreidingsproblematiek een brede aanpak vroeg, werd het jaar daarop de Interdepartementale Commissie Spreiding Rijksdiensten opgericht, waarvan het secretariaat bij het Centraal Bureau Spreiding Rijksdiensten kwam te berusten *  .
Als gevolg van het uitkomen van de voornoemde interim-nota kende de Tweede Kamer sinds 1972 ook een bijzondere Kamercommissie voor de Spreiding Rijksdiensten *  . De installatie daarvan hield verband met het feit, dat eerder dat jaar de Nota's 'Noorden des Lands' en Herstructurering Zuid-Limburg' en 'De ontwikkeling van de Haagse agglomeratie en de afremming van de groei van de kantorensector' waren gepresenteerd. In 1980 vormde een uitgebreid deelrapport onderdeel van de bij de Tweede Kamer ingediende Rijksbegroting *  . Eind oktober 1982 bracht de Werkgroep Spreidingsbeleid Rijksdiensten op verzoek van de Kamer het rapport 'Evaluatie van de spreiding van rijksdiensten' uit. Daarin werd geconcludeerd dat het begonnen spreidingsbeleid voortgezet moest worden. In dezelfde tijd werd het Centraal Bureau Spreiding Rijksdiensten opgeheven *  .
Geschiedenis van het archiefbeheer
Inhoud en structuur van het archief
2.04
Verantwoording van de bewerking
Aanwijzingen voor de gebruiker
Openbaarheidsbeperkingen
Beperkingen aan het gebruik
Materiële beperkingen
Aanvraaginstructie
Citeerinstructie
Verwant materiaal
Beschikbaarheid van kopieën
Beschrijving van de series en archiefbestanddelen
1.1 Stukken van algemene aard
1.2 Stukken van bijzondere aard
Kenmerken
Datering:
0-9999
Ontstaan:
Deze digitale toegang is in 2007 vervaardigd door het Nationaal Archief op basis van de richtlijn Het gebruik van Encoded Archival Description op het Nationaal Archief versie 1.7.2 . Eindredactie: Jaap van Rijswijck, 18 juni 2008 .
Publicatie:
Nationaal Archief, Den Haag (c) 2007
Richtlijnen:
Deze toegang is vervaardigd met inachtneming van de volgende richtlijnen: ISAD(G) : Algemene Internationale Norm voor Archivistisch Beschrijven, vertaling van de tweede uitgave, Antwerpen / Leuven / Amsterdam 2004 ; Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen, Stichting Archiefpublicaties, 's-Gravenhage 2003 .
Taal:
This finding aid is written in Dutch .
Auteur:
Centrale Archiefselectiedienst, Winschoten
Categorie:
  • Zonder categorie
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS