Uw zoekacties: Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenland...
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer
Geschiedenis van het archiefbeheer
Inhoud en structuur van het archief
Selectie en vernietiging
Verantwoording van de bewerking
sluiten
2.04.45 Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: Afdeling Medische Politie, (1878) 1881-1901
Inhoud en structuur van het archief
Verantwoording van de bewerking
Organisatie: Nationaal Archief
Ingevolge de afspraak uit 1982 tussen het Algemeen Rijksarchief en de Centrale Archief Selectiedienst heeft laatstgenoemde de stukken bewerkt die aangetroffen werden in het archiefgedeelte van 1881 tot en met 1901. Daarnaast werden stukken bewerkt van de afdeling Medische Politie, die de Centrale Archief Selectiedienst had aangetroffen tijdens de bewerking van de archieven van de afdeling Volksgezondheid en Armwezen en de afdeling Armwezen van het ministerie van Binnenlandse Zaken.
Buiten de bewerking bleef het archiefgedeelte van 1850 tot en met 1880 en stukken betreffende de totstandkoming en uitvoering van de woningwet van 1901. Laatstgenoemde bescheiden waren in het verleden overgebracht naar het archief van de Centrale Directie van de Volksgezondheid en bleken niet op een verantwoorde wijze daaruit te verwijderen.
Het jaar 1881 werd aangemerkt als cesuur omdat per 1881 een andere invulling aan het agendastelsel werd gegeven. Het jaar 1901 kwam als cesuur in aanmerking omdat in dat jaar de afdeling werd opgeheven.
De voor bewaring aangewezen stukken werden zoveel mogelijk herordend tot enkelvoudige dossiers en, indien mogelijk, tot verzameldossiers. Tot de herordening werd overgegaan op basis van het gegeven dat door de afdeling reeds een zekere dossiervorming was doorgevoerd en op grond van het argument dat de toegankelijkheid van het archief erdoor werd vergroot.
Over de beschrijving van de bestanddelen dient het volgende opgemerkt te worden: de datering vermeldt in de regel enkel het jaar van het oudste en het jongste stuk. Het gevolg hiervan is dat de datering niet aangeeft over welk jaar of welke jaren stukken van een bestanddeel ontbreken.
Uiteindelijk werden de beschrijvingen chronologisch gerangschikt in een schema, dat gebaseerd werd op de verschillende taken die de afdeling gedurende de periode 1881 tot en met 1901 heeft uitgevoerd. Het schema vermeldt niet de in andere inventarissen vaak voorkomende rubrieken Organisatie en Personeel, omdat hieromtrent geen stukken werden aangetroffen. Wel zijn stukken aangetroffen inzake de organisatie en het personeel van andere overheidsinstellingen ten aanzien waarvan de afdeling Medische Politie een taak uitoefende. De beschrijvingen van deze stukken staan vermeld onder de rubriek die de betreffende taak aangeeft.
Tot slot dient opgemerkt te worden dat onder de rubriek Stukken van algemene aard de beschrijvingen van de agenda's en indices zijn opgevoerd, ondanks het feit dat de agenda's en indices door de herordening van het archief niet meer als toegangen hierop kunnen fungeren. Zij werden voor bewaring aangewezen omdat hun inhoud het mogelijk maakt de bij de taakuitoefening gevolgde procedures na te gaan.
Aanwijzingen voor de gebruiker
Openbaarheidsbeperkingen
Beperkingen aan het gebruik
Materiële beperkingen
Aanvraaginstructie
Citeerinstructie
Verwant materiaal
Beschikbaarheid van kopieën
Verwante archieven
Beschrijving van de series en archiefbestanddelen
A. Stukken van algemene aard
C. Aanvulling 2009
Kenmerken
Datering:
1878-1901merendeel 1881-1901
Auteur:
Centrale Archief Selectiedienst
Categorie:
  • Zonder categorie
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS