Uw zoekacties: Inventaris van de archieven van de Ministeries voor Algemeen...
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Beschrijving van het archief
merendeel (1942) 1924-1979(1989)
1924-1979
Naam archiefblok:
Ministeries voor Algemeene Oorlogvoering van het Koninkrijk (AOK) en van Algemene Zaken (AZ): Kabinet van de Minister-President (KMP)
Kabinet Minister-President
Archiefbloknummer:
A251
Omvang:
313,80 meter; 12735 inventarisnummers.
Taal van het archiefmateriaal:
Vrijwel alle stukken zijn Nederlandstalig. Een geringe hoeveelheid is in het Engels en in het Duits geschreven.
Soort archiefmateriaal:
Normale geschreven, getypte en gefotokopieerde documenten, geen bijzondere handschriften.
Archiefbewaarplaats:
Nationaal Archief, Den Haag
Archiefvormers:
Ministerie voor Algemeene Oorlogvoering van het Koninkrijk (AOK) 1942-1946
Kabinet van de Minister-President (KMP) 1946-1947
Ministerie van Algemene Zaken, Kabinet van de Minister-President (AZ/KMP) 1947-
Voorlichtingsraad 1947-
Staatscommissie ter Bestudering van het Annexatievraagstuk 1945-1946
Adviescommissie Overheidsbeleid inzake Voorlichting 1946
Commissie tot onderzoek naar de toestanden bij het voormalige BNV (Commissie-Wijnveldt) 1946-1948
Commissie Reorganisatie Overheidsvoorlichting 1947-1948
Commissie 'Jansen' (1948-1957)
Commissie Civiele Verdedigingsvoorbereiding CCVV (1950-1956)
Commissie Richtlijnen voor ambtenaren in geval van bezetting van Nederland (Commissie-Kan) 1956-1958
Commissie tot Beveiliging van de Staat (Commissie Fock) 1948-1949
Commissie van Advies voor de Overheidsvoorlichting 1949-1950
Commissie van Coördinatie van de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 1949-1955
Subcommissie Buitenland van de Commissie van Coördinatie van de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 1949-1955
Bijzondere Voorlichtingscommissie (BVC) 1951-1977
Commissie Algemene Verdedigingsvoorbereiding (CAV) 1952-1972
Voorzitter Commissies Inwendige Veiligheid 1953-1955 en 1963-1979
Comité Verenigde Inlichtingendiensten Nederland (CVIN) 1957-1979
Werkgroepen Continuïteit Besluitvorming op het hoogste nationaal niveau onder oorlogs- of buitengewone omstandigheden 1961-1967
Commissie van Advies inzake Uitkeringen ten gunste van Nederlandse Slachtoffers van de Nationaal-Socialistische vervolging (Commissie-Drees) 1961-1962
Commissie van advies inzake de gedragingen van mr. L.E. Larive (Commissie-Modderman) 1961-1962
Comité Nationale Herdenking 1813-1963
Voorzitter van de Commissie Veiligheidsonderzoek Vertrouwensfuncties Rijksoverheid (Commissie-Bos) 1968-1970
Commissie Heroriëntatie Overheidsvoorlichting (Commissie-Biesheuvel) 1968-1970
Commissie Belastingvrijdom Koninklijk Huis (Commissie Simons) 1968-1969
Stuurgroep en Coördinatiegroep Excessennota Indonesië 1969
Commissie Interdepartementale Taakverdeling en Coördinatie (Commissie-Van Veen) 1969-1971
Werkgroep van Secretarissen-Generaal voor AVR-vraagstukken (1969-1974)
Nationaal Comité Zilveren Regeringsjubileum Koningin Juliana 1972-1973
Commissie-Langemeijer 1973
Ambtelijke Commissie Heroverweging Overheidstaken 1975-1978
Koninkrijkswerkgroep 1978-1980
Interdepartementale Commissie Bescherming tegen ABC-gevaren 1954-1956
Werkgroep Coördinatie ABC-aangelegenheden 1956-1958
Kabinets(in)formateurs 1959-1977
Samenvatting van de inhoud van het archief:
Het archief bevat in de eerste plaats de neerslag van het handelen van de minister-president (MP) als voorzitter van de Ministerraad, onderraden en ministeriële commissies. Het archief weerspiegelt het politieke 'plooi- en schikwerk' van de MP en zijn ambtelijke staf om kwesties, ook controversiële, zonder politieke schade door de Ministerraad te loodsen. Dat beslaat àlle wetgevingsdossiers, veel regelgeving en àlle verdere zaken die de Ministerraad hebben beziggehouden. Daarnaast bevat het archief de neerslag van de specifieke taken van de MP: verantwoordelijkheid voor het Koninklijk Huis; coördinatie van het overheidsvoorlichtingsbeleid, coördinatie van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, voorbereiding van maatregelen voor oorlogs- of buitengewone omstandigheden. Hierbij wordt de ambtelijke staf van de MP regelmatig bijgestaan door commissies, werkgroepen en raden. Tevens is de MP een hoofdrolspeler in Koninkrijkszaken en het buitenlands beleid (als regeringsleider in Benelux- en Europees verband). Tenslotte is in het archief de bemoeienis te vinden met uitvoeringstaken welke doorgaans door ondergeschikte organen werden uitgevoerd, nl.: de Regerings-, vanaf 1953 Rijksvoorlichtingsdienst (1942-heden), de Regeeringscodedienst (1942-1945), de Regeringsdienst 'Oog en Oor' (1945-1946), de Buitenlandse Inlichtingendienst / Inlichtingendienst Buitenland (1946-1994), de Centrale Veiligheidsdienst (1946-1949), de Staf voor de Civiele Verdediging (1960-1971) en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (1972-heden).
Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer
Geschiedenis van het archiefbeheer
Inhoud en structuur van het archief
MAISAO-WOTAP 2.03
Inhoud
Selectie en vernietiging
Aanvullingen
Verantwoording van de bewerking
Ordening van het archief
Aanwijzingen voor de gebruiker
Openbaarheidsbeperkingen
Beperkingen aan het gebruik
Materiële beperkingen

Het archief bevat geen stukken welke in een zodanige staat verkeren, dat raadpleging of kopieëring ervan aan belemmeringen onderworpen zijn. Evenmin behoren buitenformaat stukken of anderszins afwijkende stukken tot het archief.

Aanvraaginstructie
Citeerinstructie
Verwant materiaal
Beschikbaarheid van kopieën
Afgescheiden archiefmateriaal
Verwante archieven
Publicaties
Beschrijving van de series en archiefbestanddelen
A Nota's en toegangen (in serie)
B Periode (1924)1942-1969(1975)
sluiten
2.03.01 Inventaris van de archieven van de Ministeries voor Algemeene Oorlogvoering van het Koninkrijk (AOK) en van Algemene Zaken (AZ): Kabinet van de Minister-President (KMP), (1924) 1942-1979 (1989)
Beschrijving van de series en archiefbestanddelen
B Periode (1924)1942-1969(1975)
Organisatie: Nationaal Archief
C Periode (1937)1970-1979(1989)
Kenmerken
Datering:
1924-1979
Publicatie:
Nationaal Archief, Den Haag (c) 2003
Taal:
This finding aid is written in Dutch .
Ontstaan:
Digitale toegang in 2003 door het Nationaal Archief op basis van Het gebruik van Encoded Archival Description op het Nationaal Archief ontleend aan de digitale toegang in MAIS en WP5.1-formaat. Eindredactie: Otto van der Meij, 20070126
Taal:
This finding aid is written in Dutch .
Richtlijnen:
Deze toegang is vervaardigd met inachtneming van de volgende richtlijnen: Lexicon der Nederlandse Archieftermen , Stichting Archiefpublikaties, 's-Gravenhage 1983; Leidraad bij de lessen in het ordenen en beschrijven van archieven , Stichting Archiefschool, 's-Gravenhage 1983); ISAD (G) : General International Standard Archival Description, second edition (Ottawa 2000).
./@findaidstatus:
unverified-full-draft
./@langencoding:
iso639-2b
Landcode:
NL
Archiefdienst code:
NL-HaNA
Public ID:
-//Nationaal Archief//TEXT (NL-HaNA::2.03.01::Ministeries AOK en AZ, Kabinet van de Minister-President)//NL
Naam:
2.03.01.ead.xml
Auteur:
H.H. Jongbloed
Publicatie:
Nationaal Archief, Den Haag (c) 2003
Ontstaan:
Digitale toegang in 2003 door het Nationaal Archief op basis van Het gebruik van Encoded Archival Description op het Nationaal Archief ontleend aan de digitale toegang in MAIS en WP5.1-formaat. Eindredactie: Otto van der Meij, 20070126
Auteur:
H.H. Jongbloed
Richtlijnen:
Deze toegang is vervaardigd met inachtneming van de volgende richtlijnen: Lexicon der Nederlandse Archieftermen , Stichting Archiefpublikaties, 's-Gravenhage 1983; Leidraad bij de lessen in het ordenen en beschrijven van archieven , Stichting Archiefschool, 's-Gravenhage 1983); ISAD (G) : General International Standard Archival Description, second edition (Ottawa 2000).
Categorie:
  • Zonder categorie
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS