Uw zoekacties: Inventaris van het archief van de familie van Nispen, 1289-1877
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Beschrijving van het archief
1289-1877
Naam archiefblok:
Collectie Van Nispen
Nispen, van
Archiefbloknummer:
1247
Omvang:
1 meter; 125 inventarisnummers
Taal van het archiefmateriaal:
Het merendeel der stukken is in het Nederlands.
Soort archiefmateriaal:
Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.
Archiefbewaarplaats:
Nationaal Archief, Den Haag
Archiefvormers:
Nispen, Familie van
Samenvatting van de inhoud van het archief:
Het grootste deel van het familiearchief is afkomstig van de Nassause Domeinraad (het bestuurscollege dat het beheer over de domeinen van de familie Oranje-Nassau uitoefende). Daarnaast bevat het archief stukken betreffende de heerlijkheid Bergen op Zoom, stukken betreffende de tienden in het buurtschap Orden en stukken betreffende 's-Hertogenbosch, Almkerk en goederen onder Heusden.
Archiefvorming
Geschiedenis van het archiefbeheer
sluiten
1.13.09 Inventaris van het archief van de familie van Nispen, 1289-1877
Archiefvorming
Geschiedenis van het archiefbeheer
Organisatie: Nationaal Archief
De ongeveer honderd charters en stukken tellende collectie, die hierna wordt beschreven, is in den aanvang van 1939, aan het Rijksarchief in Noord-Brabant, vanwege de familie Van Nispen in bruikleen afgestaan. Over de herkomst was niets naders bekend; bij het voorlopig onderzoek der stukken, die in vier zonder ordeningsmotief gevormde pakketten, naar aanleiding waarvan zij waren genummerd, werden aangeboden, bleek echter spoedig, dat verreweg de meeste bescheiden afkomstig waren uit het Nassausch Domeinarchief en meer in het bijzonder uit het archief van den Raad en Rekenkamer te Breda.
Hoewel dit met het beheer der goederen van de Heeren van Breda belaste lichaam, in 1581 naar Holland werd overgebracht, bleven toch de meeste bescheiden, waaronder ook de titels, nog geruimen tijd te Breda berusten.
Wat betreft het tijdstip en het motief der onttrekking van deze stukken aan genoemd archief, moge dienen, dat zij alle nog werden aangetroffen bij de laatste controle, vanwege de domein-administratie op het einde der XVIIIe eeuw gehouden; minder zekere gegevens staan ons ten dienste ten opzichte van den terminus ad quem, doch de aandacht verdient, dat geen der stukken als zoodanig voorkomt in de uitgebreide verzameling afschriften, (w.o. ook uit het Domein-archief) betreffende het land van Breda, die door Mr. G.A. Kleijn, archivaris der gemeente Breda (gest.1867) omstreeks 1850 werd aangelegd. (G.A.Breda; Collectie Kleijn, nos 60 en 61). Het verlies der stukken valt derhalve met enigen grond te localiseren in de eerste helft der vorige eeuw, in welke tijd ook vele andere verliezen zijn geleden, o.a. de rentmeesters-rekeningen van Breda, die in 1798 nog vanaf de XIVe eeuw aanwezig waren.
Het betreft echter hier geen min of meer toevallig verlies, door den toenmaligen slechten staat der archieven veroorzaakt. Deze collectie is daarentegen opzettelijk gevormd, daar dit in beginsel bestaat uit stukken, met de Van Nispens in verband staande, namelijk titels van goederen, later op eenigerlei wijze aan den heer van Breda overgegaan, acten waarover zij als schepenen van Breda of Steenbergen hebben gestaan, alsmede de vrijwel volledige reeks van bescheiden betreffende de Van Nispensvaart te Roosendaal en hun tot de XIVe eeuw opklimmend leen aldaar; ten slotte echter ook stukken, die niet tot eenig familieverband kunnen worden gebracht.
Ten overvloede blijkt het verzamelmotief nog uit de bijzondere zorg aangewend voor de conservatie der vele Van Nispen-zegels waarvan sommigen met strookjes omwonden, of zelfs in daartoe opzettelijk aangebrachte kokertjes geborgen waren.
De verwerving van het archief
Inhoud en structuur van het archief
1.13
Verantwoording van de bewerking
Aanwijzingen voor de gebruiker
Openbaarheidsbeperkingen
Beperkingen aan het gebruik
Materiële beperkingen
Aanvraaginstructie
Citeerinstructie
Verwant materiaal
Beschikbaarheid van kopieën
Verwante archieven
Bijlagen
Concordans
Kenmerken
Datering:
1289-1815
Publicatie:
Nationaal Archief, Den Haag (c) 1939
Taal:
This finding aid is written in Dutch .
Ontstaan:
Deze digitale toegang is in 2008 vervaardigd door het Nationaal Archief op basis van de richtlijn Het gebruik van Encoded Archival Description op het Nationaal Archief versie 1.7.2 . Eindredactie: Ellen Altona, 17 oktober 2008 .
Auteur:
Mr. F.F.X. Cerutti
Categorie:
  • Zonder categorie
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS