Uw zoekacties: Inventaris gemeente Ubach over Worms

104 Inventaris gemeente Ubach over Worms ( Gemeentearchief Landgraaf )

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

Zoektips
beacon
 
 
Inleiding
1. Geschiedenis van de gemeente vanaf 1932
2. Verantwoording van de inventarisatie
3. Lijst van gebruikte afkortingen
Index op persoons- en zaaknamen
Abdissenbosch (bijzondere begraafplaats) 6.4.1.2
Abdissenbosch (gemeenschapshuis) 13.6.1.1
Abdissenbosch (industrieterrein) 10.2.1
Abdissenbosch (industrieterrein, watervoorziening) 6.6.2
Abdissenbosch (onteigening) 1.3.1.1.4
Abdissenbosch (sportcomplex) 13.5.2.1
Abri-commissie 9.1.3.2
Administratief Centrum (Kerkstraat 24) 1.3.4.1
Administratieve rechtspraak 1.2.2
Adviescollege voor jeugdzaken 13.6.2
Adviescommissie woonruimtewet 6.6.3.4
Afvalstoffen 6.5.2
Afvalwater 6.5.2.2
Akten burgerlijke stand 4.3.3
Aktiegroep Ubach over Worms Zelfstandig 1.1.3.2
Alcoholische dranken (belastingen) 3.2
Alcoholische dranken (gebruik) 5.1
Algemene begraafplaatsen 6.4.1.1
Algemene Bijstandswet 12.2.3
Algemene Politieverordening (APV) 4.0
Algemene Zaken en Financiën (Commissie) 1.5.1.1
Ambtenaren burgerlijke stand 4.3.2
Ambtenarenreglement 2.2.1
Arbeidsbemiddeling 11.3
Arbeidstijden 11.2
Arbeidstijdverkorting 2.4.3
Archief en registratuur 1.3.3.1
Archiefbewaarplaats 1.3.3.1
Archiefinventaris 1.3.3.1
AROB 1.2.2
Automatisering 1.3.5.2
AZM (ziektekosten personeel) 2.6.2.4
Bank voor Nederlandse Gemeenten (BNG) 1.5.5
Basisscholen 13.1.2.4
Bedrijfsbelasting, zakelijke 3.2
Begraafplaatsen (bouwen bij) 6.6.3.6
Begraving 6.4.1
Behandeling gemeentelijke personeelsaangelegenheden (gemeenschappelijke regeling) 2.2.1
Beheerscommissie Centrale Antenne Inrichting 9.4.2
Bejaarden, Dienstencentrum De Troef 12.2.4
Bejaardencentrum Heereveld 12.2.4
Belastingen (gemeentelijke) 3.2
Belemmeringenwet Privaatrecht 6.5.2.1
Benders, F.L. (ambtenaar burgerlijke stand) 4.3.2
Beschermd dorpsgezicht Rimburg (Commissie) 13.3.1
Bescherming bevolking 7.1
Besmettelijke ziekten 6.3
Bestemmingsplannen 6.5.3.1.3
Bestuur onder buitengewone omstandigheden 1.2.1
Bestuursacademie, Limburgse (gemeenschappelijke regeling) 2.7.2
Bevolkingsregisters 4.3.4
Bevolkingsstatistiek 4.3.5
Bezitvormingsfonds 6.6.3.3.2
Bezoldiging 2.6.1
Bibliobus 13.2.1
Bijstandbehoevenden 12.2.3
Bijzondere begraafplaatsen 6.4.1.2
Bioscopen 4.4.2
Boijmans, J.H. (ambtenaar burgerlijke stand) 4.3.2
Bost, J.G.J. (directeur openbare werken) 2.1
Bouwvolume 6.6.3
Bouwvoorschriften 6.6.3.1
Brand 7.3
Brandweer (personeel) 2.6.2.5
Broekhuizerstraat 107 (aankoopkwestie) 1.3.1.1.1
Bruggen 9.1.2.7
Brunssummerheide (recreatieschap) 13.5.3.1
Brunssummerweg (vuilnisstortplaats) 6.5.2
Burgemeesters 1.5.3.1
Burgercomité (tegen herindeling) 1.1.3.2
Burgerlijke stand 4.3.1
Camping de Watertoren 13.5.3
Capitulantenverordening 2.3
Centraal Archief en Inlichtingen Bureau (inzamelingen) 4.2.3
Centrale Antenne Inrichting (CAI) 9.4.2
Centrale Antenne Installatie (Commissie) 1.5.1.1
Centrale IJkinrichting voor elektriciteitsvoorziening 10.2.2.2
Centrale keuken 6.6.1
College van burgemeester en wethouders 1.5.2
Commissie Algemene Zaken en Financiën 1.5.1.1
Commissie beschermd dorpsgezicht Rimburg 13.3.1
Commissie Centrale Antenne Installatie 1.5.1.1
Commissie Financiën 1.5.1.1
Commissie gemeentelijke herindeling 1.1.3.2
Commissie Midden- en kleinbedrijf 10.2.4
Commissie Onderwijs, Sport en Culturele Zaken 1.5.1.1
Commissie Openbare Werken en bedrijven 1.5.1.1
Commissie Openbare Werken, Ruimtelijke Ordening en Verkeer 1.5.1.1
Commissie Ruimtelijke Ordening, Georganiseerd Overleg en Algemene Zaken 1.5.1.1
Commissie Sociale Zaken, Milieu en Samenlevingsopbouw 1.5.1.1
Commissie van advies van de Gemeentelijke Sociale Dienst 16.4
Commissie van onderzoek (betreffende kwestie raadslid en wethouder) 1.5.1.1
Commissie Welzijnszorg en Sociale Zaken 1.5.1.1
Commissies uit de gemeenteraad 1.5.1.1
De Troef, Dienstencentrum voor bejaarden 12.2.4
Delegatiebesluiten 1.6
Destructie (vee en vlees) 6.2.3
Diensten en bedrijven 1.5.4
Diensten en bedrijven (afzonderlijk) 16
Dienstencentrum voor bejaarden De Troef 12.2.4
Dienstgebouw sociale dienst (Kerkstraat 30) 1.3.4.1
Dienstplicht 14.1.1
Dienstreizen 2.6.2.2
Distributie (goederen) 10.2.3.2
Distributiekring Heerlen (gemeenschappelijke regeling) 10.2.3.2
Distributiekring Schaesberg, Eijgelshoven, Nieuwenhagen en Ubach over Worms
(gemeenschappelijke regeling) 10.2.3.2
District Zuid-Limburg Oost van het Limburgs Welstandstoezicht
(gemeenschappelijke regeling) 6.6.3.1.1
Districts-ambulancedienst Zuidoost-Limburg (gemeenschappelijke regeling) 6.1.1
Districts-gezondheidsdienst Zuidoost-Limburg (gemeenschappelijke regeling) 6.1.1
Doodschouw 6.4.2
Dorpstraat (onteigening) 1.3.1.1.4
Dorpstraat 13 Rimburg (apotheek) 6.1.2
D'r Blauw Poal (volkstuinen) 13.5.3.2
D'r Eck (gemeenschapshuis) 13.6.1.1
Drank- en Horecaverordening 5.1
Drinkwatervoorziening 6.6.2
Elektriciteitsbedrijf 16.1
Elektriciteitsvoorziening 10.2.2.2
Erepenningen 1.8.1
Europaweg 201 (verkoop ambtswoning) 1.3.1.1.1
Evacué's 4.3.4
Financieel beheer 1.3.2.3
Financiën (Commissie) 1.5.1.1
Formatie (personeel) 2.5
Frauderisico-onderlinge van Gemeenten (FOG) 1.3.2
Gasunie NV 10.2.2.1
Gasvoorziening 10.2.2.1
Gebaltram 9.2
Geboorteakten 4.3.3
Gehandicapten (huisvesting) 6.6.3.2
Geilenkirchen (vliegveld) 9.3
Geldleningen 1.3.2.4
Gemeenschappelijke commissie van advies Algemene Bijstandswet 12.2.3
Gemeenschapshuizen 13.6.1.1
Gemeentearchief (inspectie van het) 1.3.3.1
Gemeentefondsbelasting 3.2
Gemeentegeneesheer 6.1.2
Gemeentegids 1.3.3.2
Gemeentegrenzen en grenswijzigingen 1.1.3.1
Gemeentehuis (Hovenstraat) 1.3.4.1
Gemeentelijke belastingen 3.2
Gemeentelijke herindeling Zuid-Limburg 1.1.3.2
Gemeentelijke Sociale Dienst, Commissie van advies van de 16.4
Gemeentelijke Waterleiding (bedrijf) 16.5
Gemeentenaam 1.1.2
Gemeenteontvanger 1.5.3.4
Gemeenteplattegrond 1.3.3.2
Gemeenteraad 1.5.1
Gemeentesecretaris 1.5.3.3
Gemeentevlag 1.1.2
Gemeentevroedvrouw (geneeskundige armenzorg) 6.1.2
Gemeentevroedvrouw 6.1.2
Gemeentewapen 1.1.2
Geneeskundige armenzorg 12.2.2
Georganiseerd overleg 2.2.2
Geuljans, R.M.A.A. (burgemeester) 1.5.3.1
Gezondheidszorg 6.1
Gielen, A.J.M. (ambtenaar burgerlijke stand) 4.3.2
Grafdelver 6.4.1.1
Grand Theater (bioscoop) 4.4.2
Groenstraat (gemeenschapshuis) 13.6.1.1
Grondbedrijf 16.2
Grondbelasting 3.2
Grondgebied 1.1.3
Grondtransacties 1.3.1.1
Handel 10.2.3
Heereveld (bejaardencentrum) 12.2.4
Heling 4.4.3
Hermans, J.J. (burgemeester) 1.5.3.1
Hinderwetvergunningen 6.5.1.1
Hondenbelasting 3.2
Hooft van 't, J. (burgemeester) 1.5.3.1
Hovenstraat (gemeentehuis) 1.3.4.1
Hummelke, Peuterspeelzaal 't 12.2.5
Huurreglement 1.3.1.1.5
Huwelijksakten 4.3.3
Hypotheekregeling (personeel) 2.7.1
Iersel, G. van (kunstenaar) 13.1.2.4
Industrie 10.2.1
Industriebank Limburg 10.2.5
Industrieschap Oostelijk Mijngebied 10.2.1
Industrieterrein Abdissenbosch 10.2.1
Ingezetenschap 4.3.7
Inkwartiering 14.1.3
Instituut voor Natuurbeschermingseducatie 13.3.1
Instructie (gemeentesecretaris) 1.5.3.3
Instructie (gemeentegeneesheer) 6.1.2
Instructie (gemeenteontvanger) 1.5.3.4
Instructie (gemeentevroedvrouw) 6.1.2
Instructie (legeskasbeheerder/sub-kassier) 1.5.3.4
Instructies (diverse functies) 2.4.2
Intercommunaal Bouwfonds voor Zuid-Limburg (gemeenschappelijke regeling) 6.6.3.3.2
Inzamelingen 4.2.3
IZA (ziektekosten personeel) 2.6.2.4
Jaarverslagen 1.1.1
Jeugd (bescherming) 4.3.6
Jørgen Høyer (granaatonderdelen-fabriek) 10.2.1
Kadastrale legger 3.1
Kaderwet specifiek welzijn 12.0.2
Kasgeldleningen 1.3.2.4
Kerken 13.7
Kerkstraat 24 (Administratief Centrum) 1.3.4.1
Kerkstraat 30 (dienstgebouw sociale dienst) 1.3.4.1
Kermissen 10.2.3.1
Keuring (vee en vlees) 6.2.2
Keuring (waren) 6.2.1
Kindertoelage 2.6.2.3
Kleuteronderwijs 13.1.1
Koninklijk Huis 13.5.1
Koninklijke onderscheidingen 13.6.3
Koninklijke Schutterij St. Joseph 13.5.4
Kredietwezen 10.2.5
Krotopruiming 6.6.3.2
Lagere scholen 13.1.2.4
Lauradorp (bijzondere begraafplaats) 6.4.1.2
Lauradorp (gemeenschapshuis) 13.6.1.1
Lauradorp (sportcomplex) 13.5.2.1
Lawaaisportcentrum 4.2.2
Leges 3.2
Legger (kadaster) 3.1
Legger (waterlossingen) 8.1.2
Legger (wegen) 9.1.3.1
Lijkschouwer 6.4.2
Limagas NV 10.2.2.1
Limburgs Welstandstoezicht (gemeenschappelijke regeling) 6.6.3.1.1
Limburgsche Maatschappij voor Gasdistributie (Limagas NV) 10.2.2.1
Limburgse Bestuursacademie (gemeenschappelijke regeling) 2.7.2
Loijen, M.H. (gemeentevroedvrouw) 6.1.2
Loon (personeel) 2.6.1
Lozing (afvalwater) 6.5.2.2
Markten 10.2.3.1
Medische beroepen 6.1.2
Midden- en kleinbedrijf (Commissie) 10.2.4
Mijnbouw 10.1.2
Mobilisatie 14.1.2
Molenaarstarief (elektriciteitsvoorziening) 16.1
Motorcrossterrein 4.2.2
Muziekscholen 13.4.1
MVZ (ziektekosten personeel) 2.6.2.4
Namen van wegen, straten en pleinen 1.1.4
Nationaliteit 4.3.7
Natuur Educatief Centrum De Steenberg 13.3.1
NCB-destructor (vee en vlees) 6.2.3
Nederlanderschap 4.3.7
Nieuwhovenbach (zwembad) 13.5.2.2
Nijssen, M.L. (wethouder) 1.5.2.1
Notulen (College van burgemeester en wethouders) 1.5.2
Notulen (gemeenteraad) 1.5.1
Onbewoonbaarverklaring 6.6.3.2.1
Onderwijs, Sport en Culturele Zaken (Commissie) 1.5.1.1
Onroerend-goedbelasting 3.2
Ontgrondingen 8.2
Oorlogsschade (diverse gebouwen) 7.4
Oorlogsschade (particulieren) 12.2.7
Oorlogsschade (schoolgebouwen) 13.1.2.4
Oostelijk Mijngebied (industrieschap) 10.2.1
Oostelijk Zuid-Limburg (recreatieschap) 13.5.3.1
Openbaarheid van bestuur 1.7.1
Openbare Werken en bedrijven (Commissie) 1.5.1.1
Openbare Werken, Ruimtelijke Ordening en Verkeer (Commissie) 1.5.1.1
Organisatiestructuur 1.3.5.1
Oriënteringsritten 4.2.2
Oude Kerk, Kerkstraat (gebouw gemeentewerken) 1.3.4.2
Overdracht van bevoegdheden 1.6
Overlijdensakten 4.3.3
Pachtreglement 1.3.1.1.5
Pensioen 2.6.3
Perceelsgewijze kadastrale legger 3.1
Personeelsdossiers 2.1
Personele belasting 3.2
Peuterspeelzaal 't Hummelke 12.2.5
PLEM 10.2.2.2
Posterijen 9.4.1
Precariorecht 4.2.1
Provinciale Bibliotheek Centrale voor Limburg 13.2.1
Publiciteit en voorlichting 1.3.3.2
Raad voor de sport, cultuur en recreatie 13.5.2
Raads- en commissieleden 1.5.1.2
Raadsvoorstellen 1.5.1
Radiodistributie 9.4.3
Rechtspositie 2.2.1
Reconstructie wegen 9.1.2.2
Recreatiecentrum Rimburg (camping de Watertoren) 13.5.3
Recreatieschap Brunssummerheide 13.5.3.1
Recreatieschap Oostelijk Zuid-Limburg 13.5.3.1
Regionale Vuilverwerking stadsgewest Oostelijk Mijngebied (gemeenschappelijke regeling) 6.5.2
Registers burgerlijke stand 4.3.3
Registratuurbureau VNG 1.3.3.1
Registratuurstelsel 1.3.3.1
Reglementen en verordeningen 1.7.2
Reinigingsdienst 6.5.2
Reinigingsrechten 6.5.2
Reis- en verblijfkosten 2.6.2.2
Rimburg (algemene begraafplaats) 6.4.1.1
Rimburg (kasteel) 13.3.1
Rimburg (niemandsland) 1.2.1
Rimburg (onteigening) 1.3.1.1.4
Rimburg (recreatiecentrum) 13.5.3.1
Rimburg (sportcomplex) 13.5.2.1
Rimburg (visvijver) 13.5.2.4
Rimburg (zwembad) 13.5.2.2
Rioleringen (in combinatie met wegen) 9.1.2.1
Rioleringen (milieuhygiëne) 6.5.2.1
Rioleringswerken 6.5.2.1
Rioolrecht 6.5.2
Romano Guardini (studentenvereniging) 13.6.1
Rooilijnen 6.5.3.2
Ruilverkaveling 10.1.1
Ruimtelijke Ordening, Georganiseerd Overleg en Algemene Zaken (Commissie) 1.5.1.1
Samenwerking 1.2.3
Samenwerkingsinstituut voor Automatisering Limburg (SAL) 1.3.5.2
Samenwerkingsverband brandweer oostelijk Zuid-Limburg (gemeenschappelijke
regeling) 7.3.2
Schattingscommissie 3.2
Schobben, F.X.J.J.M. (ambtenaar burgerlijke stand) 4.3.2
Scholen voor voortgezet onderwijs 13.1.3
Scholing (personeel) 2.7.2
Schoolgelden (lager onderwijs) 13.1.2.2.1
Schooltoezicht 13.1.2.2.2
Schurer, J.C. (raadslid) 1.5.1.1
Simons, W.H.M.E. (burgemeester) 1.5.3.1
Slopen van bouwwerken 6.6.3.1.2
Smeets, J.G. (burgemeester) 1.5.3.1
Sociale Dienst 16.4
Sociale Raad Mijnstreek Heerlen (gemeenschappelijke regeling) 12.1.2
Sociale werkvoorziening 11.1.1
Sociale Zaken, Milieu en Samenlevingsopbouw (Commissie) 1.5.1.1
Sociale-Werkvoorzieningschap Zuid-Oostelijk Limburg (gemeenschappelijke regeling) 11.1.1
Speedwaybaan 4.2.2
Speeltuinen 12.2.5
Spiertz, P.H.J. (burgemeester) 1.5.3.1
Sport, cultuur en recreatie, Raad voor de 13.5.2
Sportaccomodaties 13.5.2.1
St. Joseph (schutterij) 13.5.4
Stadsgewest Oostelijk Mijngebied 1.2.3
Standplaatsen (woonwagens) 4.2.1.1
Statistiek (bevolking) 4.3.5
Steenberg, Natuur Educatief Centrum De 13.3.1
Steunregeling werklozen 12.2.3
Stichting Jongeren Onderweg 13.6.2
Stichting openbare leeszaal en bibliotheek 13.2.1
Stichting Regionaal Centrum voor Maatschappelijk Werk en Gezinszorg Oude Mijnstreek Oost 12.1.2
Straatbelasting 3.2
Straatnamen 1.1.4
Streekplancommissie Zuid-Limburg (gemeenschappelijke regeling) 6.5.3.1.4
Streekplannen 6.5.3.1.4
Streekwoonwagenzorg Oostelijke Mijnstreek (gemeenschappelijke regeling) 4.2.1.1
Structuurplannen 6.5.3.1.1
Studiefaciliteiten (personeel) 2.7.2
Takken van dienst 1.5.4
Takken van dienst (afzonderlijk) 16
Tapverbod 5.1
Ter Waerden (sport- en tenniscomplex) 13.5.2.1
Terpstra, J.B. (wethouder) 1.5.1.1
Tewerkstelling overheidspersoneel (in Duitsland en in het bezette gebied) 2.4.1
Thomassen Mr., A.M.P. (burgemeester) 1.5.3.1
Tramwegen 9.2
Trottoirbelasting 3.2
Ubach over Worms Zelfstandig (aktiegroep) 1.1.3.2
Ubach over Worms, Woningbouwvereniging 6.6.3.3.1
Uitbreidingsplannen 6.5.3.1.2
Vaste Commissie van advies en bijstand B&W 1.5.1.1
Veeweg (algemene begraafplaats) 6.4.1.1
Vergunningsrecht (alcoholische dranken) 3.2
Verkeerscommissie 9.1.3.2
Verkeersmaatregelen 9.1.3.2
Verkeerstellingen 9.1.1
Verkiezingen 1.4
Verkoop van bouwterreinen 1.3.1.1.1
Verlof (personeel) 2.4.3
Verlofrecht (alcoholische dranken) 3.2
Vermakelijksheidsbelasting 3.2
Verplaatsingskosten 2.6.2.1
Vijgen, J.H. (gemeentesecretaris) 1.5.3.3
Visvijver Rimburg 13.5.2.4
Vliegveld Geilenkirchen 9.3
VNG (Registratuurbureau) 1.3.3.1
Voedselvoorziening 6.6.1
Vogelzankweg (woonwagencentrum) 4.2.1.1
Vogelzankweg/Steenenkruisweg (algemene begraafplaats) 6.4.1.1
Volkscredietbank Mijnstreek-Oost (gemeenschappelijke regeling) 10.2.5
Volkstellingen 4.3.5.1
Volkstuinen 13.5.3.2
Vordering 14.1.3
Vrijwillige brandweer (brandbestrijding) 7.3.2
Vrijwillige brandweer (personeel) 2.6.2.5
Vuilnisstortplaats 6.5.2
Vuilverwerking Stadsgewest Oostelijk Mijngebied (gemeenschappelijke regeling) 6.5.2
Waterbedrijf 16.5
Wateren en watergangen 8.1
Waterleiding Maatschappij voor Zuid-Limburg 6.6.2
Waterlossingen, legger 8.1.2
Watertoren, de (camping) 13.5.3
Waubach (gemeenschapshuis) 13.6.1.1
Waubacherbrug 9.1.2.7
Waubach-Oost (onteigening) 1.3.1.1.4
Wedstrijden 4.2.2
Wegen, zorg voor 9.1.2
Wegenlegger 9.1.3.1
Welstandstoezicht 6.6.3.1.1
Welzijn 12
Welzijnszorg en Sociale Zaken (Commissie) 1.5.1.1
Werkgelegenheid 11.1
Werkloosheid 11.1
Werktijden (personeel) 2.4.3
Wet AROB 1.2.2
Wethouders 1.5.2.1
Woningbedrijf 16.6
Woningbouw 6.6.3.3
Woningbouwvereniging Ubach over Worms 6.6.3.3.1
Woningtelling 6.6.3.5
Woningverbetering 6.6.3.2
Woningwet 6.6.3.1
Woonruimtewet 1947 6.6.3.4
Woonwagens 4.2.1.1
Worm, zuiveringschap (gemeenschappelijke regeling) 6.5.2.2
Worm, zuiveringschap (onteigening) 1.3.1.1.4
Zakelijke bedrijfsbelasting 3.2
Ziektenkostenregeling gemeentepersoneel (gemeenschappelijke regeling) 2.6.2.4
Zuivering (personeel) 2.4.1
Zuiveringschap Worm (gemeenschappelijke regeling) 6.5.2.2
Zuiveringschap Worm (onteigening) 1.3.1.1.4
Zwembaden 13.5.2.2
Kenmerken
Datering:
1932-1981
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS