Uw zoekacties: Inventaris gemeente Nieuwenhagen

103 Inventaris gemeente Nieuwenhagen ( Gemeentearchief Landgraaf )

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
1. Geschiedenis van de gemeente vanaf 1940
2. Verantwoording van de inventarisatie Archiefonderdeel en oorspronkelijke omvang
3. Lijst van gebruikte afkortingen
Index op persoons- en zaaknamen
750-jarig bestaan Nieuwenhagen 1.1.1
Aanplakgelegenheden 4.2
Aanvullende werkgelegenheid 10.1.1
Administratieve rechtspraak 1.2.1
Adviescommissie Algemene Bijstandswet 11.2.4
Adviescommissie Woningbeleid Nieuwenhagen 5.6.2.4
Afgraving 7.3
Afritten 8.1.1.9
Afvalstoffen 5.4.2
Alcoholische dranken (belasting) 3.3
Algemene Bijstandswet 11.2.4
Algemene- en Welzijnszaken (Commissie) 1.5.1.4
Algemene Politieverordening (APV) 4.1
Ambtenarenreglement 2.2.1
Ambtswoning (Raadhuisstraat) 1.3.5.2
Archeologie 12.2.2
Archief 1.3.4.1
Aretsbergnest (natuurwachtershut) 12.2.4
Aretsbergweg (woonwagenkamp) 4.3.1.1
Armenwet 11.2.3
AROB 1.2.1
Bank voor Nederlandse Gemeenten (BNG) 1.5.4
Bebouwde kom (Boswet) 12.2.4
Bebouwde kom (wegen) 8.1.1
Beckers, W.J. (burgemeester) 1.5.3.1
Bedrijfstellingen 9.2.4
Begraving 5.3.1
Beheerscommissie CAI 8.3.2
Bejaarden 11.2.5
Belastingen (gemeentelijke) 3.3
Benzinepompen 8.1.1.9
Bescherming Bevolking A-Kring Limburg-a 6.1
Bestemmingsplannen 5.5.1.3
Bestuursacademie, Limburgse 2.4.2
Bevoegdheden (bestuur) 1.6
Bevoegdheden (personeel) 2.2.3
Bevolkingsonderzoek (gezondheidszorg) 5.1.1
Bevolkingsregisters 4.4.2.1
Bevolkingsstatistiek 4.4.2.3
Bewindvoering (bezettingstijd) 4.4.3
Bezettingstijd 1940-1945 4.4.3
Bezoldiging (personeel) 2.3.1
Bibliotheken 12.2.1
Bierman, M.E. (gemeentevroedvrouw) 5.1.2.1
Bijstandbehoevenden 11.2.4
Bijzonder Opbouwwerk Nieuwenhagen, Stichting 11.1.2
Bijzondere Sociale Zorg De Voort, Stichting 11.1.2
Boddaertcentrum (dagcentrum voor Schoolgaande Jeugd Oostelijke Mijnstreek) 11.2.6
Bodempeil 7.3
Bodemproductie 9.1
Borgstellingsfonds voor de Middenstand 9.2.5
Bouwcontingenten 5.6.2
Bouwfonds voor Limburgse Gemeenten (BLG) 5.6.2.2.4
Bouwvolume 5.6.2
Brandveiligheid 6.3.1
Brandweer 6.3.2
Brandweren Zuid-Oost Limburg, Samenwerkingsverband 6.3.2
Brunssummerheide (recreatieschap) 12.4.3
Brunssummerweg (onteigening) 1.3.2.3
Bungalowpark De Bousberg 12.4.2
Bungalowpark Ravetsmaar (onteigening) 1.3.2.3
Bureau Partners (stedebouwkundigen gemeente) 5.5.1
Burgemeester 1.5.3.1
Burgerarbeid (bezettingstijd) 4.4.3
Burgercomite SUN 1.1.4.2
Burgerlijke stand 4.4.1
Burgerwacht 4.5.4
Buurten 1.1.4.3
Centraal Antenne Systeem (CAS) 8.3.2
Centrale Antenne Inrichting (CAI) 8.3.2
City-theater 4.5.2
Classificatie gemeente (algemeen) 1.1.4.6
Classificatie gemeente (bezoldiging personeel) 2.3.1
College van burgemeester en wethouders 1.5.2
Commissies uit de gemeenteraad 1.5.1.4
Coonen, J.Ph. (burgemeester) 1.5.3.1
Creatief Centrum Oostelijk Zuid-Limburg, Stichting 12.2.5
Creemers, P.J.A. (hoofd gemeentewerken en bedrijven) 2.1
Custers, M.M.L.G.M. (burgemeester) 1.5.3.1
Dagcentrum voor Schoolgaande Jeugd Oostelijke Mijnstreek (Boddaertcentrum) 11.2.6
De Beute (sociaal centrum) 12.5.1.1
De Bousberg (kampeerterrein en bungalowpark) 12.4.2
De Bousberg (manège) 12.4.1.1
De Kleikoel (wijkcenrum) 12.5.1.1
De Schwaegelsöppers (carnavalsvereniging) 12.5.1
De Voort (speeltuinvereniging) 12.4.3.2
De Voort, Stichting Bijzondere Sociale Zorg 11.1.2
Destructie (vee en vlees) 5.2.2
Dienstencentra 12.5.1.1
Dienstgebouwen 1.3.5.3
Dienstplichtigen 13.1
Dierenteelt 9.1
Dierenweiden 12.4.3.1
Distributiedienst Heerlen 9.2.3.1
Districts-ambulancedienst Zuidoost Limburg 11.2.2
Districtsbrandweer Oostelijk Zuid-Limburg 6.3.2
Districts-gezondheidsdienst Zuidoost Limburg 5.1.2
Districtsschoolartsendienst 12.1.1.8
Doodschouw 5.3.2
Drinkwatervoorziening 5.6.1
Educatie (personeel) 2.4.2
Eendracht (fanfare) 12.2.5.1
Einsteinstraat (begraafplaats) 5.3.1.1
Electriciteitsbedrijf 16.1
Electriciteitsvoorziening 9.2.2.2
ENSU-gemeenten 1.2.2
Ereburgerschap 1.7.2
Eremedailles 1.7.2
Erfdienstbaarheden 1.3.2.4
Evacués 11.2.7
Fanfare Eendracht 12.2.5.1
Fietspadenplannen 8.1.1.4
Financieel beheer 1.3.3.3
Financiën 1.3.3
Financiën (Commissie) 1.5.1.4
Fluit- en Tamboerkorps Wilhelmina 12.2.5.1
Förster, L.K. (gemeentesecretaris) 1.5.3.3
Frauderisico-onderlinge van gemeenten (FOG) 1.3.3
Garage (Rukkenerweg) 1.3.5.3
Gasvoorziening 9.2.2.1
Gebaltram 8.1.3
Geboorteakten 4.4.1.2
Gedenktekens 12.2.3
Geld- en kredietwezen 9.2.5
Geldleningen 1.3.3.4
Geleen en Molenbeek (waterschap) 7.1
Gemeenschappelijke Vleeskeuringsdienst 5.2.1
Gemeenschapshuizen 12.5.1.1
Gemeentearts 5.1.2.1
Gemeentegidsen 1.3.4.2
Gemeentegrenzen 1.1.4.1
Gemeentehuis (Raadhuisstraat) 1.3.5.1
Gemeentelijk eigendom 1.3.2
Gemeentelijke belastingen 3.3
Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst Heerlen 5.1.2
Gemeentelijke herindeling Zuid-Limburg 1.1.4.2
Gemeenteontvanger 1.5.3.4
Gemeenteplattegrond 1.3.4.2
Gemeenteraad 1.5.1
Gemeentesecretaris 1.5.3.3
Gemeentevlag 1.1.3
Gemeentevroedvrouw 5.1.2.1
Gemeentewapen 1.1.3
Georganiseerd overleg 2.2.1
Gezinszorg 11.2.9
Gezondheidszorg 5.1
Gijsen, Th.J.M. (burgemeester) 1.5.3.1
Gravenweg (onteigening) 1.3.2.3
Grenswijzigingen 1.1.4.1
Groene-Kruisgebouw 12.5.1.1
Grondbedrijf 16.2
Grondbelasting 3.3
Grondgebied 1.1.4
Grondtransacties 1.3.2.1
Grootboeken 1.3.3.2.2
Grote Heiweg (stortplaats) 5.4.2.2.1
Gulpers, C.J. (gemeentesecretaris) 1.5.3.3
Gymnastiekvereniging Olympia 12.4.1.2
Hanssen, J.J.W.M. (ambtenaar burgerlijke stand) 4.4.1.1
Harmonie Sint-Cecilia 12.2.5.1
Heiveldje (onteigening) 1.3.2.3
Heling 4.5.3
Herdenking van de gevallen Limburgse Verzetslieden 1940-1945, Stichting 12.3
Herdenkingen 12.3
Hereweg (onteigening) 1.3.2.3
Het Goede Huis, Woningvereniging 5.6.2.2.1
Hinderwetvergunningen 5.4.1
Hoefveld (sportzaal) 12.4.1.1
Hoefvelderweg (onteigening) 1.3.2.3
Hondenbelasting 3.3
Hoogstaat (onteigening) 1.3.2.3
Huisnummering 4.4.2.2
Huwelijksakten 4.4.1.2
In de Bende (sporthal) 12.4.1.1
Indicatiecommissie Bejaardenoorden 11.2.5
Industriebank (LIOF) 9.2.5
Industrieschap Oostelijk Mijngebied 9.2.1
Industrieterrein Strijthagen 9.2.1.1
Industrieterrein Strijthagen (onteigening) 1.3.2.3
Industrievestiging 9.2.1
Ingezetenschap 4.4.4
Inkwartiering 4.4.3
Instructie (gemeentearts en gemeentevroedvrouw) 5.1.2.1
Instructie (gemeenteontvanger) 1.5.3.4
Instructie (openbaarheid van bestuur) 1.7.1
Instructies (diverse functies) 2.2.2
Intercommunaal Bouwfonds voor Zuid-Limburg 5.6.2.2.4
IZA (ziektekosten personeel) 2.4.1
Jaarverslagen 1.1.1
Jacht 9.3
Jachtclub St. Hubertus 1.3.2.6
Jachtrecht 1.3.2.6
Jeugdvorming 12.5.2
Jeugdwerk 11.1.1
Jong Nederland Nieuwenhagen 12.5.2
Jongen, H.J. (burgemeester) 1.5.3.1
Julianastraat (technische dienst) 1.3.5.3
Kadastrale kaart (rioleringswerken) 5.4.2.1.1
Kadastrale kaarten 1.1.4
Kadastrale legger 3.1
Kampeerterrein De Bousberg 12.4.2
Kasgeldleningen 1.3.3.4.1
Kerkgebouwen 12.6
Kerkstraat (onteigening) 1.3.2.3
Kerkstraat (sportpark/sportzaal) 12.4.1.1
Kermissen 9.2.3.2
Keuringsdienst van slachtdieren en vlees 5.2.1
Kinderen 11.2.6
Kleikoeleweg (subwoonwagencentrum) 4.3.1.1
Kleikoeleweg (trimbaan) 12.4.1.1
Kleikuilenberg (begraafplaats) 5.3.1.1
Kleuterscholen 12.1.1.3
Koningin Wilhelmina (schutterij) 12.5.1
Koninklijk Huis 12.3
Koninklijke Marechaussee 4.5.5
Koninklijke onderscheidingen 12.5.3
Kool, A.A., (hoofd bedrijfszelfbescherming BB) 6.1
Krotopruiming 5.6.2.1.2
Kunst 12.2.5
Lagere scholen 12.1.1.4
Landbouwwegen 8.1.1.1
Landsverdediging 13
Laura & Vereeniging (drinkwaterlevering) 5.6.1
Laura & Vereeniging (mijnbouw) 9.1.1
Laura, mijn (onteigening) 1.3.2.3
Laura, mijn (sanering) 10.1.1
Leerlingenvervoer 12.1.1.7
Leges 3.3
Legger (perceelsgewijze kadastrale) 3.1
Legger (waterlossingen) 7.2
Legger (wegen) 8.1.2.1
Lijkschouwers 5.3.2
Limagas NV 9.2.2.1
Limburgse Bestuursacademie 2.4.2
LOM-scholen 12.1.1.5
Luchtfoto 1.1.4
Luchthaven Zuid-Limburg NV 8.2.1
Maatschappelijk werk 11.1.2
Manège De Bousberg 12.4.1.1
Marechaussee 4.5.5
Markt 18 (gemeenschapshuis) 12.5.1.1
Markten 9.2.3.2
Mater Amabilisonderwijs 12.1.3
Meijer, E.W.M. (burgemeester) 1.5.3.1
Merkelbach, J.H. (gemeentesecretaris) 1.5.3.3
Mijnbouw 9.1.1
Mijnrecht 1.2.4.1
Mijnschade (gebouwen) 1.3.2.8
Mijnschade (wegen) 8.1.1.3
Mijnsteenophoging 9.2.1
Mijnterreinen Oostelijk Mijngebied, Samenwerkingsverband 1.2.2
Militaire onderscheidingen 12.5.3
Militairen (zorg voor) 11.2.8
Missiewerk 15.1
Monumenten 12.2.3
Mortuarium 12.5.1.1
Muziekkiosk 12.2.5.1
Muziekschool 12.2.5.1
Nationaliteit 4.4.4
Natuurterreinen 12.2.4
Natuurwachtershut Aretsbergnest 12.2.4
Nederlanderschap 4.4.4
Nieuwhovenbach (sportfondsenbad) 12.4.1.1
Nillessen, W.H. (gemeentearchitect) 2.1
Noodbestuursposten 6.1
Notariaat 14.1
Notulen (college van burgemeester en wethouders) 1.5.2.1
Notulen (gemeenteraad) 1.5.1.3
Olympia (gymnastiekvereniging) 12.4.1.2
Onbewoonbaarverklaring 5.6.2.1.3
Ondernemersbelasting 3.3
Onderscheidingen 12.5.3
Onderwijs- en Subsidiecommissie 1.5.1.4
Onderwijs- en Welzijnszaken (Commissie) 1.5.1.4
Onroerend-goedbelasting 3.3
Onteigening 1.3.2.3
Ontgronding 7.3
Ontvijanding (bezettingstijd) 4.4.3
Ontwikkelingssamenwerking 15.1
Oorlogsgraven 5.3.1
Oorlogsschade 4.4.3
Oorlogsschade (schoolgebouwen) 12.1.1.6
Oorlogsslachtoffers 11.2.7
Oos Heem (dierenweide) 12.4.3.1
Oostelijk Mijngebied, Industrieschap 9.2.1
Oostelijk Mijngebied, Stadsgewest 1.2.2
Oostelijk Zuid-Limburg (recreatieschap) 12.4.3
Opbouwwerk 11.1.2
Openbaarheid van bestuur 1.7.1
Openbare werken 3.2
Openbare Werken (Commissie) 1.5.1.4
Openbare Werken, Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting (Commissie) 1.5.1.4
Openluchtrecreatie 12.4.3
Opritten 8.1.1.9
Opslagterrein (Rukkenerweg) 1.3.5.3
Oranjecomité 12.3
Oude Heide (grondtransacties) 1.3.2.1
Overlijdensakten 4.4.1.2
Overzichtskaarten 1.1.4
Parkeerplaatsen en -terreinen 8.1.1.7
Parken 5.5.3
Parochiegrenzen 12.6
Partners, Bureau (stedebouwkundigen gemeente) 5.5.1
Perceelsgewijze kadastrale legger 3.1
Personeelsdossiers 2.1
Personeelsvereniging 2.4.1
Personele belasting 3.3
Planologie 5.5.1
Plattegrond gemeente 1.3.4.2
Plechtigheden 12.3
PLEM (overdracht Elektriciteitsbedrijf) 16.1
PLEM (stroomlevering) 9.2.2.2
Plichten personeel 2.2.2
Politie 4.5.5
Politieverordening, Algemene (APV) 4.1
Posterijen 8.3.1
Precariorecht 4.3.1
Prestatiebeloning 1.3.6.2
Prijzencommissie 9.2.3.1
Provinciale Limburgse Elektriciteits Maatschappij (PLEM) (overdracht Elektriciteitsbedrijf) 16.1
Provinciale Limburgse Elektriciteits Maatschappij (PLEM) (stroomlevering) 9.2.2.2
Publiciteit 1.3.4.2
Raadhuisstraat (gemeentehuis/ambtswoning) 1.3.5.1
Raadsbesluiten 1.5.1.3
Raadscommissies 1.5.1.4
Raadsconferenties 1.5.1.2
Raadsleden 1.5.1.4
Raadsverkiezingen 1.5.1.1
Raadsvoorstellen 1.5.1.3
Rampenplan 6.1
Rand- en ontsluitingswegen 8.1.1.1
Ravetsmaar, Bungalowpark (onteigening) 1.3.2.3
Ravetsmaarstraat (stortplaats) 5.4.2.2.1
Rechten personeel 2.2.2
Rechtspositie 2.2.1
Recreatieschappen 12.4.3
Regionaal Centrum voor Maatschappelijk Werk, Stichting 11.1.2
Regionale brandweer 6.3.2
Registers burgerlijke stand 4.4.1.2
Registratie van de bevolking 4.4.2
Registratuur 1.3.4.1
Reinigingsrechten 5.4.2
Rekening-courant 1.3.3.3.1
Religie 12.6
Reumkens, A.L. (hoofd zelfbescherming BB) 6.1
Reumkens, L.A. (ambtenaar burgerlijke stand) 4.4.1.1
Rijwielpaden 8.1.1.4
Riolering 5.4.2.1.1
Rioolrecht 3.3
Rukkenerweg (gemeentelijk opslagterrein, annex garage) 1.3.5.3
R-verrichtingen (bezettingstijd)) 4.4.3
Samenwerking 1.2.2
Samenwerkingsverband Brandweren Zuid-Oost Limburg 6.3.2
Samenwerkingsverband Mijnterreinen Oostelijk Mijngebied 1.2.2
Schadeloosstellingen (personeel) 2.3.2
Schanserweg (onteigening) 1.3.2.3
Scholing (personeel) 2.4.2
Silvertand, P.J. (gemeentesecretaris) 1.5.3.3
Sint-Cecilia (harmonie) 12.2.5.1
Slopen van bouwwerken 5.6.2.1.1
Snijders, L.E.J. (gemeentearts en schoolarts) 5.1.2.1
Snijders, P.J. (gemeentearts en schoolarts) 5.1.2.1
Sociaal centrum De Beute 12.5.1.1
Sociaal-cultureel werk 11.1.1
Sociale Dienst (jaarrekeningen) 16.3
Sociale Dienst (reglement) 11.2.4
Sociale-Werkvoorzieningschap Zuidoostelijk Limburg 10.1.2
Speeltuinen en speelterreinen 12.4.3.2
Sport 12.4.1
Sportaccommodaties 12.4.1.1
Sportcommissie 12.4.1
Sportverenigingen 12.4.1.2
St. Hubertus (jachtclub) 1.3.2.6
St. Jozefstichting (onderwijs) 12.1.2
St. Tarcisius (speeltuinvereniging) 12.4.3.2
Stadsgewest Oostelijk Mijngebied 1.2.2
Standplaatsen (woonwagens) 4.3.1.1
Statistiek (bevolking) 4.4.2.3
Statistiek (bijstandbehoevenden) 11.2.4
Statistiek (financiën) 1.3.3.1
Statistiek (landbouw) 9.1
Statistiek (werkzoekenden) 10.1
Statistiek (woningen) 5.6.2.5
Stedebouwkunde, Gemeenschappelijke regeling voor de 1.2.2
Stichting Bijzonder Opbouwwerk Nieuwenhagen 11.1.2
Stichting Bijzondere Sociale Zorg De Voort 11.1.2
Stichting Creatief Centrum Oostelijk Zuid-Limburg 12.2.5
Stichting Herdenking van de gevallen Limburgse Verzetslieden 1940-1945 12.3
Stichting Regionaal Centrum voor Maatschappelijk Werk 11.1.2
Stichting Waarborginstituut voor de Tuinbouw 9.2.5
Stortplaatsen 5.4.2.2.1
Straatbelasting 3.3
Straatnaamgeving 1.1.4.4
Straatverlichting 8.1.1.5
Streekplannen 5.5.1.5
Streekwoonwagenzorg Oostelijke Mijnstreek 4.3.1.1
Strijthagen (industrieterrein) 9.2.1.1
Strijthagen (onteigening) 1.3.2.3
Structuurplannen 5.5.1.1
SUN Burgercomite 1.1.4.2
SUN-structuurschets 5.5.1.1
Taxistandplaatsen 8.1.2.2
Tegemoetkomingen (personeel) 2.3.2
Toelagen (personeel) 2.3.1.1
Toeristenbelasting 3.3
Toonkunst 12.2.5.1
Tramwegen 8.1.3
Uitbreidingsplannen 5.5.1.2
Uitwegen 8.1.1.9
Veldwachters 4.5.5
Verblijfsrecreatie 12.4.2
Vereniging Recreatiebelangen 12.4.3.1
Verenigingsleven 12.5.1
Verhuur 1.3.2.5
Verkeerscommissie 1.5.1.4
Verkeerstelling 8.1.1
Verkiezingen 1.4
Verkiezingen (gemeenteraad) 1.5.1.1
Verkoop van bouwterreinen 1.3.2.1
Vermakelijkhedenbelasting 3.3
Vermogensbelasting 3.3
Verordeningencommissie 1.5.1.4
Verpachting 1.3.2.5
Vinkenkooi 12.4.3.1
Visrecht 1.3.2.6
Vleeskeuringsdienst, Gemeenschappelijke 5.2.1
Vluchtelingen 11.2.7
Voetpaden 8.1.1.4
Volkshuisvesting 5.6.2
Volkskredietbank 9.2.5
Volkstellingen 4.4.2.3.1
Volkstuinen 12.4.3.3
Voorlichting 1.3.4.2
Voortgezet onderwijs 12.1.2
Vordering 4.4.3
Vormingswerk 12.1.3
Vrouenraets, H.Th. (burgemeester) 1.5.3.1
Vuilnisophaaldienst der gemeenten Eijgelshoven en Nieuwenhagen 5.4.2.1
Vuilnisstortplaatsen 5.4.2.2.1
Vuilverwerking Oostelijk Mijngebied 5.4.2.2.1
Waarborginstituut voor de Tuinbouw 9.2.5
Wachtgeld 2.3.1.2
Waterbedrijf 16.4
Waterleidingmij voor Zuid-Limburg 5.6.1
Waterlossingen (legger) 7.2
Waterschap Geleen en Molenbeek 7.1
Watersnood 11.2.7
Wegenlegger 8.1.2.1
Welstandstoezicht 5.6.2.1
Welzijn 11.1.1
Werkclassificatie 1.3.6.2
Werkgelegenheid en bestrijding werkloosheid 10.1
Werkgroep Werkloosheid Nieuwenhagen 10.1
Wet AROB 1.2.1
Wethouders 1.5.2.2
Wijkcenrum De Kleikoel 12.5.1.1
Wijken 1.1.4.3
Wilhelmina (fluit- en tamboerkorps) 12.2.5.1
Woningbedrijf 16.5
Woningbeleid Nieuwenhagen (adviescommissie) 5.6.2.4
Woningstatistiek 5.6.2.5
Woningvereniging Het Goede Huis 5.6.2.2.1
Woonomstandigheden 5.6.2.1.5
Woonruimtewet 1947 5.6.2.3
Woonwagens 4.3.1.1
Worm, zuiveringschap 5.4.2.2
Zakelijke rechten 1.3.2.4
Ziekenvervoer 11.2.2
Zondagswet 12.6
Zuid-Limburg NV (luchthaven) 8.2.1
Zuiveringschap Worm 5.4.2.2
Zwembad Nieuwhovenbach 12.4.1.1

Kenmerken

Datering:
1940-1981
Gevonden archiefstukken
Uw zoekterm komt voor in de titel en/of de kenmerken van deze archieftoegang.