Uw zoekacties: Collectie Brok (1680-1981)

013 Collectie Brok (1680-1981) ( Gemeentearchief Borne )

beacon
 
 
Toelichting op de inventaris
De heer W.H.G. Brok (1944-2005) is de auteur van het in 1981 verschenen boek "Borne, textiel en Spanjaard, door de jaren". Daarvoor bezocht hij regelmatig het gemeentearchief van Borne. De heer Brok heeft gewerkt bij de N.V. Spanjaard in Borne en de rechtsopvolger, de firma Nijverdal Ten Cate te Almelo, op de afd. Documentatie en Archief.
Het Spanjaardsarchief is door Nijverdal Ten Cate overgedragen aan het gemeentearchief van Borne. Na het overlijden van dhr. Brok hebben zijn erfgenamen de Collectie Brok aanvankelijk in bruikleen gegeven aan het gemeentearchief Borne en in 2023 aan de gemeente geschonken.
Inventarisnummer 177 betreft een kopie van een getypte inventaris op het archief van W.H.G. Brok, gedateerd 5 augustus 1981. Deze inventaris betreft echter een summiere plaatsingslijst. Bij de herinventarisatie onder auspiciën van de Stichting Historische Projecten is de ordening van de plaatsingslijst losgelaten, temeer daar de collectie thans meer en andersoortige stukken bevat dan daarin vermeld.
Inventaris
III. Stukken betreffende en afkomstig van de firma Barend Bavink & Zn. te Almelo
136 Onderhandse vestiging van borgtocht door Derk Kogelman, Harmannus Kogelman, Gerrit Kogelman te Heino en Gerrit Haferik te Raalte voor hun broer en zwager Jannes Kogelman te Wierden ten behoeve van de door Hendrik en Tobias ten Cate te Stad Almelo verstrekte hypothecaire geldlening onder verband van een perceel grond met het daarop gebouwd huis, staande en gelegen in de gemeente Wierden bij den Berkel Esch
013 Collectie Brok (1680-1981)
Inventaris
III. Stukken betreffende en afkomstig van de firma Barend Bavink & Zn. te Almelo
136
Onderhandse vestiging van borgtocht door Derk Kogelman, Harmannus Kogelman, Gerrit Kogelman te Heino en Gerrit Haferik te Raalte voor hun broer en zwager Jannes Kogelman te Wierden ten behoeve van de door Hendrik en Tobias ten Cate te Stad Almelo verstrekte hypothecaire geldlening onder verband van een perceel grond met het daarop gebouwd huis, staande en gelegen in de gemeente Wierden bij den Berkel Esch
Datering:
1851
Omvang:
1 stuk
Organisatie: Gemeentearchief Borne

Kenmerken

Datering:
1680-1981
Status Inventarisatie:
Definitieve inventaris ontsloten
Auteur:
E. Wolbink (Stichting Historische Projecten)
Categorie: