Uw zoekacties: Hoogheemraadschap van Delfland (Registratuurarchief Delfland - R.A.D.)
x115 Hoogheemraadschap van Delfland (Registratuurarchief Delfland - R.A.D.) ( Hoogheemraadschap van Delfland )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

115 Hoogheemraadschap van Delfland (Registratuurarchief Delfland - R.A.D.) ( Hoogheemraadschap van Delfland )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
1.1 Geschiedenis
1.2 Archief en inventarisatie
sluiten
115 Hoogheemraadschap van Delfland (Registratuurarchief Delfland - R.A.D.)
Inleiding
1.2 Archief en inventarisatie
In het jaar 1920 werd een nieuw rubriekenstelsel ingevoerd. Van dit rubriekenstelsel resten ons slechts fragmenten in de vorm van indicateurs. De stukken werden numeriek opgeborgen in portefeuilles. Bij de invoering van het decimaal ordeningsstelsel in 1937 werden de stukken uit de periode 1920-1937 herordend, ditmaal volgens de Archiefcode van de Unie van Waterschappen. De indeling in rubrieken in deze archiefcode onderging in de loop der daaropvolgende jaren een aantal veranderingen. De administratie volgde deze veranderingen.
Chartermeester Postma begon met de inventarisatie van het archiefgedeelte 1920-1962. Bij deze inventarisatie werd een ordeningsschema toegepast dat rubrieken uit de Archiefcode van de Unie van waterschappen en zelf toegevoegde rubrieken bevatte. De inventarisatie werd voortgezet door zijn opvolger Vrolijk. In 1990 werd het archief over de periode 1963-1981 naar de archiefbewaarplaats overgebracht. Besloten werd om het archief 1920-1962 te integreren in het archief 1962-1981. Om tot uitdrukking te laten komen dat de benamingen Oud Archief Delfland, Supplement Oud Archief Delfland, Nieuw Archief Delfland en Registratuurarchief Delfland slechts dienen voor de aanduiding van delen van hetzelfde archief, namelijk dat van Delfland, wordt niet bij elk onderdeel met inventarisnummer 1 begonnen, maar sluit de nummering aan op de nummering van een voorgaande inventaris
Tengevolge van veranderingen en uitbreidingen in de taak van het hoogheemraadschap en de handhaving van de ordening, sinds 1920, volgens de Archiefcode van de Unie van Waterschappen wijkt de indeling in rubrieken enigszins af van die van de voorgaande archiefdelen. Voor ordening werd zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de Archiefcode uit het jaar 1961. Stukken over zaken die zijn ontstaan vóór 1920, werden toegevoegd aan het archiefgedeelte 1888-1919 en op de plaats waar zij in de onderhavige inventaris eigenlijk thuishoren werd een verwijzing geplaatst. Selectie ter vernietiging heeft plaatsgevonden overeenkomstig de 'Lijst van voor vernietiging/bewaring in aanmerking komende archiefbescheiden van waterschappen van na 1935 (Goedgekeurd bij ministeriële beschikking van 18 januari 1993, afgekondigd op april 1993, Staatscourant nr. 69).
Tot slot kan worden vermeld dat bij de overdracht van het archiefblok 1963-1981 in een aantal gevallen ook stukken van na 1981 zijn opgenomen, omdat de zaken waartoe zij behoren vóór 1981 waren ontstaan. Verder zijn een aantal stukken van vóór 1981 niet overgedragen naar de Archiefbewaarplaats, omdat de zaken waartoe zij behoren nog niet zijn afgesloten of nog vaak door de administratie worden geraadpleegd. Voor deze stukken dienen de inventarissen bij de Registratuur te worden geraadpleegd. Om bestaande inventarissen niet van onwaarde te laten worden, zijn concordanties op deze inventarissen vervaardigd. Deze concordanties zijn opgenomen onder de nummers 15993-15997.
1.4 Noten
1.5 Geraadpleegde literatuur
Naamlijst van dijkgraven in de periode 1920-1981
Naamlijst van hoogheemraden in de periode 1920-1981
Naamlijst van hoofdingelanden benoemd door de stemgerechtigde ingelanden, 1920-1939
Naamlijst van hoofdingelanden benoemd door de vertegenwoordigers van het gebouwde eigendom periode 1921-1939
Naamlijst van hoofdingelanden-plaatsvervangers, benoemd door de stemgerechtigde ingelanden periode 1921-1939
Naamlijst van hoofdingelanden-plaatsvervangers, benoemd door de vertegenwoordigers van het gebouwd eigendom periode 1921-1939
Naamlijst van hoofdingelanden periode 1940-1981
Naamlijst van hoofdingelanden-plaatsvervangers periode 1940-1981
Naamlijst van secretarissen-rentmeesters periode 1920-1981
Naamlijsten van hoofden van de Technische Dienst
I. Inventaris Registratuurarchief
Algemeen
Bijzonder
II. Inventaris Verenigde Vergadering
III. Inventaris (voorlopige) districtsbesturen
Bijlagen
Gedrukte jaarverslagen
Gedrukte rapporten en nota's
Instructies
Vervallen inventarissen
thumbnail
Kenmerken
Datering:
1920-1981
Auteur:
G.J. Klapwijk
Beschrijving:
Inventaris van het Registratuurarchief Delfland (R.A.D.) door G.J. Klapwijk. - Hoogheemraadschap van Delfland, Delft, 2003
Rechtsvoorganger:
Zie Nieuw Archief Delfland (N.A.D.)
Rechtsopvolger:
Niet van toepassing
Openbaarheid:
Ja
Omvang:
1360 archiefdozen
Andere toegang:
Digitale toegang op de vergunningen 1920-1981
Elders opgeslagen:
nee
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld.Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Hoogheemraadschap van Delfland, Delft. Toegang 115 Hoogheemraadschap van Delfland (Registratuurarchief Delfland - R.A.D.) 1920-1981
VERKORT:
NL-DtHHD-115
Categorie:
  • Zonder categorie
Zie ook
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS