Uw zoekacties: Archief hoogheemraadschap van Delfland 1319-1887

112 Archief hoogheemraadschap van Delfland 1319-1887 ( Hoogheemraadschap van Delfland )

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inventaris
Inleiding
I. Inventaris Oud Archief Delfland (OAD)
Eerste Afdeling: Archief van de Hoogheemraden en de Dijkgraaf
2.1.8. Vervulling der roeping van het Hoogheemraadschap
2.1.8.2. Bijzonder
2.1.8.2.6. Vervening, ontgronding en droogmakerijen
2.1.8.2.6.10. Vervening, verwaarborging, afkoop en droogmaking, schoutambachts- c.q. poldersgewijs
2.1.8.2.6.10.1. Abtsrecht
112 Archief hoogheemraadschap van Delfland 1319-1887
I. Inventaris Oud Archief Delfland (OAD)
Eerste Afdeling: Archief van de Hoogheemraden en de Dijkgraaf
2.1.8. Vervulling der roeping van het Hoogheemraadschap
2.1.8.2. Bijzonder
2.1.8.2.6. Vervening, ontgronding en droogmakerijen
2.1.8.2.6.10. Vervening, verwaarborging, afkoop en droogmaking, schoutambachts- c.q. poldersgewijs
2.1.8.2.6.10.1.
Abtsrecht
Erfgoedstuk

Kenmerken

Datering:
1319-1887
Auteur:
Th.F.J.A. Dolk, P.F.A. Vrolijk en C.G.D. de Wilt
Periode orgaan:
c. 1289-
Beschrijving:
Inventaris van het Oud-archief van het Hoogheemraadschap Delfland, 1319-1853. - [mr.dr.Th.F.J.A.Dolk]. - 's-Gravenhage, 1940 en Supplement-Inventaris van het oud archief van het Hoogheemraadschap van Delfland, 1853-1887. - P.F.A. Vrolijk. - Delft, 2000
Rechtsvoorganger:
Wellicht het baljuwschap Delfland of enkele daarbinnen gelegen ambachten
Titel inventaris:
Inventaris van het oud-archief van het Hoogheemraadschap Delfland, 1319-1853.- [mr.dr.Th.F.J.A. Dolk].- 's-Gravenhage, 1940
Openbaarheid:
Ja
Omvang:
1776 archiefdozen
Andere toegang:
1. Detailinventaris van de stukken van enkele belangrijke processen door het Hoogheemraadschap van Delfland in de 16de en 17de eeuw gevoerd... C. Dekker. - S.l. en S.a. [Delft, 1961]. 2. Beschrijving en transcriptie van Kaarten en tekeningen door C.G.D. de Wilt (op internet) 3. Beschrijving en transcriptie van akten op perkament door C.G.D. de Wilt (op internet) Trefwoordenlijst
Elders opgeslagen:
A. in ARA te 's-Gravenhage: 1. Archief der hooge vierschaar van Delfland (inv. J.K.Bondam) 2. Archief van de familie Van Vredenburch (inv. J.K.Bondam) 3. 'Collectie Hingman' Inventaris der verzameling kaarten berustende in het Rijksarchief, J.H. Hingman B. In gemeentearchief Delft: Stadsarchief van Delft, 1246 - 1795 (inv. G.Morre)
Annotatie:
Delfland is gelegen binnen de grens van het strand ter hoogte van Wassenaar tot Hoek van Holland, langs de Nieuwe Waterweg en langs de landscheidingen met Rijnland en Schieland
Gerelateerd archief:
137 - Hoogheemraadschap van Delfland periode 1853-1887
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld.Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Hoogheemraadschap van Delfland, Delft. Toegang 112 Archief hoogheemraadschap van Delfland 1319-1887 1319-1887
VERKORT:
NL-DtHHD-112
Geografische namen:
Categorie:
  • Zonder categorie