Uw zoekacties: Hilversumse Meent, Waterschap de, (1974) 1975-1979
x15 Hilversumse Meent, Waterschap de, (1974) 1975-1979 ( Waterschap Amstel, Gooi en Vecht )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

15 Hilversumse Meent, Waterschap de, (1974) 1975-1979 ( Waterschap Amstel, Gooi en Vecht )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
1 Inleiding
1.1. Oprichting van het waterschap
1.2. Bestuursinrichting
1.3. Geografie
1.4. Ontwerp peilbesluit en keur
sluiten
15 Hilversumse Meent, Waterschap de, (1974) 1975-1979
1 1 Inleiding
1.4. Ontwerp peilbesluit en keur
Het nieuwe waterschap moest ook een keur hebben. Het ontwerp hiervoor werd in 1976 gepresenteerd. Belanghebbenden konden dit ontwerp inzien bij de secretaris van Vereniging Stad en Lande van Gooiland. Voor bezwaren kon binnen de tijd ter inzage legging een bezwaar ingediend worden. De ter inzage legging van de ontwerp-keur werd op aanplakbiljetten en door een advertentie in de krant De Gooi- en Eemlander bekend gemaakt. * 

De bezwaren tegen het ontwerp van de keur gingen vooral over het ontbreken van natuur- en milieuaspecten. Deze bezwaren en de uiteindelijk vastgestelde keur zitten in het archief van waterschap Drecht en Vecht, die als rechtsopvolger van het waterschap de Hilversumse Meent dit proces heeft afgerond. * 

Op 17 augustus 1976 werd namens de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland, een bezwaarschrift ingediend tegen de keur en ontwerp-peilbesluit van het waterschap de Hilversumse Meent.
Het gebied waarop het peilbesluit betrekking had, was van grote natuurwetenschappelijke betekenis. De gelegen gronden maakten tevens deel uit van het gebied waarvoor het 'streekplan Gooi en Vechtstreek' gold en waarvoor het bestemmingsplan de 'Wijde Meent' in procedure was. Zowel in het streekplan als in het bestemmingsplan was er gekozen voor de instandhouding van landschappelijke en natuurwetenschappelijke waarden en binnen dat kader voor de uitoefening van het agrarisch bedrijf. De instandhouding van die waarde was in belangrijke mate afhankelijk van een juiste peilbeheersing ter plaatse. * 
Volgens de Vereniging was het ontwerp-peilbesluit funest voor het behoud van de natuurwetenschappelijke waarde van de Ondermeent. Het ontwerp was alleen gericht op de behartiging van de agrarische belangen waarbij de natuurwetenschappelijke waarden nauwelijks of in het geheel niet aan bod kwamen. Hetgeen bijzondere kwalijke gevolgen had voor de ecologische en milieukundige betekenis van het gebied. Bovendien zou volgens de vereniging de potentieel aanwezige waarde van het gebied voor de vegetatie zeer sterk afnemen, als dan niet geheel verdwijnen, terwijl het gebied voor weidevogels eveneens als verloren zou moeten worden beschouwd.
De vereniging gaf aan dat het waterschap de Hilversumse Meent niet alleen rekening moet houden met agrarische belangen maar ook die van de natuurbescherming.
Het feit dat ook de problematische waterhuishouding van het aangrenzende waterschap Naardermeer niet in de overweging betrokken werd, zoud volgens de vereniging redenen moeten zijn om het ontwerp-peilbesluit in te trekken en de ontwerp-keur opgenomen artikelen of onderdelen daarvan te laten vervallen.
Voor meer informatie over de keur en ontwerp-peilbesluit, zie archief van Drecht en Vecht, inventarisnummer 546.
1.5. Kades en wegen
1.6. Het opgaan van waterschap de Hilversumse Meent in het nieuwe waterschap Drecht en Vecht
1.7. Het archief en verantwoording bij de inventarisatie
1.8. Verwijzingen naar andere archieven
Amsterdam, 16 november 2017
Kenmerken
Datering:
(1974) 1975-1979
Soort toegang:
plaatsingslijst
Auteur:
D. Benett
Rechtsopvolger:
Drecht en Vecht, HAV
Omvang:
0,2 meter
Openbaarheid:
beperkt
Soort archief:
Archieven van waterschappen
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS