Uw zoekacties: Stadsbestuur Zwolle, archieven van de opeenvolgende stadsbesturen

0700 Stadsbestuur Zwolle, archieven van de opeenvolgende stadsbesturen ( Collectie Overijssel locatie Zwolle )

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
'Dit zint de koeren ende willekoeren, de de scepenen ende raidt ende de gemene stadt van Swolle gewillkoert hebben.
Ende van de koeren de men brecket mach men elcke betuygen met twen gueden knapen offte met enen manne ende met eenre vrouwen.
Mer van vrede sal men elck betuygen met tween gueden mannen'.
Stadsrecht van Zwolle
1. Papier en werkelijkheid
2. Geschiedenis van het archief
3. De inventarisatie
4. De Ordening
5. Gesloten testamenten
Inventaris
4. Documentatie
4.2. Zwolse ordonnanties = stedelijke publicaties
0700 Stadsbestuur Zwolle, archieven van de opeenvolgende stadsbesturen
Inventaris
4. Documentatie
4.2.
Zwolse ordonnanties = stedelijke publicaties
NB:
De serie Zwolse ordonnanties (1560-1825) is omstreeks 1980 toegankelijk gemaakt door dr. P.J.C. de Boer. De ontsluiting vond zowel chronologisch als thematisch plaats.
Op een vel papier werden vermeld: rechtsboven het jaar van uitvaardiging van de ordonnantie, er onder gevolgd door de maand en daaronder weer de dag.
1. Onderwerp. In het kort volgt de omschrijving van het onderwerp van de ordonnantie. 2. Uitvaardigende instantie. In afgekorte vorm werd die weergegeven. B.v. BSR = Burgemeester, schepenen en raad. Soms geschiedde dat met anderen, die dan meestal in de oorspronkelijke vorm werden weergegeven, zo betekende "schulte" natuurlijk de schout van Zwolle. 3. Plaats. In afgekorte vorm "Zw."werd weergegeven, wanneer de plaats van uitvaardiging Zwolle was. 4. Drukker (indien gedrukt). Wanneer de ordonnanties in druk werden uitgegeven, werd de naam van de drukker vermeld. 5. Aantal (indien gedrukt). 6. Formaat (indien gedrukt), respectievelijk verticaal en horizontaal. 7. Bron. Als bron diende in eerste instantie het Stadsarchief van Zwolle. De volgende registers werden daarvoor nagekeken: 803-809.
Tenslotte is een uitgebreide index vervaardigd op de ordonnanties, zodat zij gemakkelijk zijn te raadplegen. Er wordt verwezen naar de datum van uitvaardiging.

Kenmerken

Datering:
1230 - 1813
Omvang in stuks:
3124 458
Toegang:
Mensema, A.J., Stadsbestuur Zwolle, archieven van de opeenvolgende stadsbesturen, 1230 - 1813, Zwolle (2007).
Omvang archiefblok:
526,8 24,2 meter(s)
Voorwaarden voor raadpleging en gebruik:
Het archief is openbaar.
Opmerkingen:
* Charters worden alleen ter inzage gegeven na overleg met de studiezaalmedewerker. Raadpleeg eerst de regesten.
* In verband met de materiële toestand is besloten om gesloten testamenten niet te openen. Deze zijn derhalve niet in te zien.