Uw zoekacties: Stadsbestuur Zwolle, archieven van de opeenvolgende stadsbesturen

0700 Stadsbestuur Zwolle, archieven van de opeenvolgende stadsbesturen ( Collectie Overijssel locatie Zwolle )

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
'Dit zint de koeren ende willekoeren, de de scepenen ende raidt ende de gemene stadt van Swolle gewillkoert hebben.
Ende van de koeren de men brecket mach men elcke betuygen met twen gueden knapen offte met enen manne ende met eenre vrouwen.
Mer van vrede sal men elck betuygen met tween gueden mannen'.
Stadsrecht van Zwolle
1. Papier en werkelijkheid
2. Geschiedenis van het archief
3. De inventarisatie
4. De Ordening
5. Gesloten testamenten
Inventaris
1. Archief van Schepenen en Raden en de hun opvolgende besturen
1.3. Derde afdeling: Gedeponeerde archieven
1.3.1. Stratenbroederschappen
0700 Stadsbestuur Zwolle, archieven van de opeenvolgende stadsbesturen
Inventaris
1. Archief van Schepenen en Raden en de hun opvolgende besturen
1.3. Derde afdeling: Gedeponeerde archieven
1.3.1.
Stratenbroederschappen
De stratenbroederschappen treden op sedert de wederinvoering van de 'Meentebrief'van 1578. In dat laatstgenoemde jaar herkreeg de gezworen meente haar vroegere rechten, die zij in 1524 had verworven, maar in 1572 weer teloor zag gaan. De Zwolse magistraat stond weer toe aan gezworen meente zonder inspraak van schepenen en raden de meente en vervolgens burgemeesters, schepenen en raden te kiezen, zoals dat eertijds was vastgesteld *  .
In de stratenbroederschappen, die gelijk stonden met de Zwolse wijken Voorstraat, Waterstraat, Diezerstraat en Sassenstraat, werd de agenda van het besprokene in de vergaderingen van Raad en meente en van de meente alleen per broederschap besproken.
Voor iedere broederschap gold een ander toelatingsbeleid. Voor die van de Sassenstraat gold, dat ook als men later in de raad kwam en tot burgemeester werd verkozen, men lid bleef van de broederschap.
Voor de onderscheidene broederschappen golden verschillende keuren of wetten. Deze werden na onderling overleg door de eigen broederschap goedgekeurd en door de leden door middel van ondertekening bekrachtigd.
De vergaderingen van de broederschappen vonden doorgaans op het Stadswijnhuis plaats en hadden veelal een feestelijk en gezellig karakter; het was immers niet voor niets een 'broederschap'.
De straatbroederschap van de Nieuwstraat had een enigszins ander karakter dan de overige broederschappen. Hoewel ook in de Nieuwstraat over politieke zaken zal zijn gesproken, richtte zij zich toch voornamelijk op 'om enige vaste daegen in het jaer bij een te komen, en sig met een glas wijn te vermaeken', aldus de 'wetten' van de broederschap uit 1718.

Kenmerken

Datering:
1230 - 1813
Omvang in stuks:
3124 458
Toegang:
Mensema, A.J., Stadsbestuur Zwolle, archieven van de opeenvolgende stadsbesturen, 1230 - 1813, Zwolle (2007).
Omvang archiefblok:
526,8 24,2 meter(s)
Voorwaarden voor raadpleging en gebruik:
Het archief is openbaar.
Opmerkingen:
* Charters worden alleen ter inzage gegeven na overleg met de studiezaalmedewerker. Raadpleeg eerst de regesten.
* In verband met de materiële toestand is besloten om gesloten testamenten niet te openen. Deze zijn derhalve niet in te zien.