Uw zoekacties: Stadsbestuur Zwolle, archieven van de opeenvolgende stadsbesturen

0700 Stadsbestuur Zwolle, archieven van de opeenvolgende stadsbesturen ( Collectie Overijssel locatie Zwolle )

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
'Dit zint de koeren ende willekoeren, de de scepenen ende raidt ende de gemene stadt van Swolle gewillkoert hebben.
Ende van de koeren de men brecket mach men elcke betuygen met twen gueden knapen offte met enen manne ende met eenre vrouwen.
Mer van vrede sal men elck betuygen met tween gueden mannen'.
Stadsrecht van Zwolle
1. Papier en werkelijkheid
2. Geschiedenis van het archief
3. De inventarisatie
4. De Ordening
5. Gesloten testamenten
Inventaris
1. Archief van Schepenen en Raden en de hun opvolgende besturen
1.1. Eerste afdeling: Stukken van algemene aard
1.1.1. Privileges
0700 Stadsbestuur Zwolle, archieven van de opeenvolgende stadsbesturen
Inventaris
1. Archief van Schepenen en Raden en de hun opvolgende besturen
1.1. Eerste afdeling: Stukken van algemene aard
1.1.1.
Privileges
De Zwolse gemeenschap bestond natuurlijk al voor de verlening van het stadsrecht in 1230. De plaatselijke bebouwing was gesitueerd rondom de aan Sint Michaël gewijde parochiekerk. Die was vanuit Deventer gesticht. In 1040 verklaarde de bisschop van Utrecht de kerk te Zwolle zelfstandig onder enkele voorwaarden *  . Door de verlening van stadsrechten aan die gemeenschap in 1230 werd de nieuwe stad als het ware afgescheiden van het omringende land en golden binnen die stad andere rechten en plichten, die geregeld waren in het stadsrecht. Deze situatie heeft ruim vijf en een halve eeuw bestaan.
Dit stadsrecht werd in de loop der tijd bij het aantreden van een nieuwe landsheer, eerst de vorst-bisschoppen van Utrecht en vervolgens de vorsten uit het Habsburgse Huis opnieuw bevestigd, voor het laatst in 1549 toen prins Philips-de latere Spaanse koning Philips II-zich in bijna al de Nederlandse gewesten liet huldigen en aannemen als toekomstige opvolger van zijn vader, keizer Karel V.
Het symbool van de stedelijke onafhankelijkheid was het stadszegel. De stedelijke regering kon hiermede rechtskracht verlenen aan akten, die van haar uitgingen. Na het stadsrecht was het belangrijkste voorrecht het privilege van keizer Frederik III voor de stad Zwolle uit 1488. Hierbij werd aan de stad het muntrecht verleend en vond de bevestiging plaats van het stadswapen en –zegel en van de stadsbanier.

Kenmerken

Datering:
1230 - 1813
Omvang in stuks:
3124 458
Toegang:
Mensema, A.J., Stadsbestuur Zwolle, archieven van de opeenvolgende stadsbesturen, 1230 - 1813, Zwolle (2007).
Omvang archiefblok:
526,8 24,2 meter(s)
Voorwaarden voor raadpleging en gebruik:
Het archief is openbaar.
Opmerkingen:
* Charters worden alleen ter inzage gegeven na overleg met de studiezaalmedewerker. Raadpleeg eerst de regesten.
* In verband met de materiële toestand is besloten om gesloten testamenten niet te openen. Deze zijn derhalve niet in te zien.