Uw zoekacties: Prakken, collectie

0280 Prakken, collectie ( Collectie Overijssel locatie Zwolle )

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
De heer Prakken, die uit Enter geboortig was, heeft zich vooral op het gebied van de vestigingsgeschiedenis bewogen, en met name was hij gegrepen door het standaardwerk van A. Meitzen, Siedelung und Agrarwesen der Westgermanen und Ostgermanen, der Kelten, Römer, Finnen und Slawen (1895). Hij heeft velerlei facetten van die vestigingsgeschiedenis bestudeerd en daarover ook veel geschreven. Een van zijn beste artikelen is: De kaart van Kedingen, in Verslagen en Mededeelingen der Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis, LII (1936) blz. 125-145.
De door hem verzamelde aantekeningen en uittreksels uit boeken en archiefstukken, voorzover de provincie Overijssel betreffende, zijn in deze collectie ondergebracht. De verzameling bevat ook een zestal charters uit de 18e eeuw. De regesten van die oorkonden zijn aan de inventaris toegevoegd.

Zwolle 1970G.J. ter Kuile
Inventaris

Kenmerken

Datering:
18e - 20e eeuw
Voorwaarden voor raadpleging:
Het archief is openbaar.
Omvang archiefblok:
0,75 m
Toegang:
Kuile, G.J. ter, Inventaris Collectie Prakken; met regestenlijst 1708 - 1795, 18e - 20e eeuw.
Bijzonderheden:
Bevat aantekeningen en archivalia, voornamelijk betreffende marken in het landgericht Kedingen.
Openbaarheid:
Het archief is openbaar.