Uw zoekacties: Brandweer Regio IJssel Vecht
x1452.1 Brandweer Regio IJssel Vecht ( Historisch Centrum Overijssel (HCO) )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

1452.1 Brandweer Regio IJssel Vecht ( Historisch Centrum Overijssel (HCO) )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Historie
Algemeen
Ontwikkelingen in de regio
Ontwikkeling Brandweer Regio IJssel-Vecht
sluiten
1452.1 Brandweer Regio IJssel Vecht
Historie
Ontwikkeling Brandweer Regio IJssel-Vecht
In de begroting werden de taken B.O. (rampenbestrijding in buitengewone omstandigheden) strikt gescheiden van de taken N.O. (normale omstandigheden). Dit omdat het ministerie van BIZA de BO-taken op basis van werkelijke kosten vergoedde. Om een maximale bijdrage te verwerven werden zoveel mogelijk kosten toegerekend aan de BO-taken. Daar de werkelijke kosten door een efficiënte uitvoering van B-taken lager lagen, werd met instemming van het ministerie een reserve opgebouwd. Door de teruglopende rijksbijdrage en het doen van grote aanschaffingen is de reserve teruggebracht.
Door een wijziging van de Comptabiliteitsvoorschriften zijn m.i.v. 1996 geen afzonderlijke dienstbegrotingen en -rekeningen meer gemaakt. De "begrotingen" maken als apart hoofdstuk, danwel functie of kostenplaats, deel uit van de begroting van de Regio IJssel-Vecht.
In 1992 begint een gedachtenvorming over het toekomstig functioneren van de regionale brandweer en de verhouding met gemeentelijke brandweerorganisatie. Dit resulteert in een opdracht aan de T.H. Twente, die in het rapport "Toekomst van de brandweerorganisatie in de Regio IJssel-Vecht" een serie aanbevelingen doet. Die worden in het Plan van Aanpak nader benoemd naar 3 taakopdrachten. Dit gaat dan van start als het project VSBO, versterking samenwerking brandweerorganisaties in de regio. Inmiddels heeft de minister een Landelijk Project Herstructurering Brandweer (PHB) gestart. Het eigen project VSBO loopt verder en vandaar uit wordt aan de minister gerapporteerd. Wanneer het rijk start met het landelijk project versterking brandweer (PVB) gaat het regionale VSBO-project verder als het regionaal PVB-project.
Met de opheffing van de Regionale Brandweer als afzonderlijke tak van dienst per 1-1-2000, gaat de archivering van het PVB-project en overige brandweer- en rampenbestrijding verder binnen het Regioarchief.
De opheffing als zodanig is inbegrepen in de besluitvorming over het "Contouren Managementconcept" van de Regio. De commandant van de regionale brandweer krijgt dan ook de formele status van sectorhoofd (zie archief Regio IJssel-Vecht 1994-2008, dossier 07.355.5 Invulling managementstructuur).
Archiefbewerking
Inventaris
Kenmerken
Datering:
1988 - 1999
Omvang archiefblok:
3 m
Toegang:
Inventaris van het archief Brandweer Regio IJssel Vecht, 1988 - 1999.
Openbaarheid:
Het archief is openbaar.
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS