Uw zoekacties: Nederlands-Hervormde gemeente te Wesepe
x1443.1 Nederlands-Hervormde gemeente te Wesepe ( Historisch Centrum Overijssel (HCO) )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

1443.1 Nederlands-Hervormde gemeente te Wesepe ( Historisch Centrum Overijssel (HCO) )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
1. Inleiding
2. De geschiedenis
3. De kerkenraad
4. De kerkvoogdij
5. De diaconie
6. Het kerkgebouw
7. De begraafplaats
8. Restauraties
sluiten
1443.1 Nederlands-Hervormde gemeente te Wesepe
Inleiding
8. Restauraties
De kerk heeft talrijke verbouwingen en restauraties ondergaan. In 1828/1829 werd de kerk grondig verbouwd en hersteld in opdracht van de kerkvoogdij omdat zij in slechte staat bleek te verkeren. De marken hadden blijkbaar onvoldoende geldmiddelen om de kerk goed te onderhouden. Bij deze verbouwing werden onder meer zeven nissen aan de binnenzijde van de kerkmuur dichtgemetseld. In 1854 werden alle ramen met de Gilhuizer-stenen middenstijlen uitgebroken en vervangen door ijzeren ramen. Het raam in het midden van het koor achter de preekstoel werd dichtgemetseld. Zes jaar later werd een gewelf gedeeltelijk vernieuwd.
Een belangrijke restauratie vond plaats in 1938 en werd uitgevoerd onder leiding van architect W. Uytenhoudt uit Deventer. Zes jaar eerder was een gewelfrib voor de preekstoel neergestort; dit was de voornaamste reden om herstelwerkzaamheden uit te voeren. Het koorgedeelte van de kerk bleek toen te verzakken. Dit kwam doordat de doden op de oude begraafplaats naast de kerk, te dicht tegen de kerkmuren waren begraven. De oude fundering werd toen vervangen door één van gewapend beton. De ijzeren vensterramen uit de 19e eeuw werden verwijderd en vervangen door bakstenen harnassen. Het middenvenster van de koorsluiting bleef dichtgemetseld: de preekstoel met klankbord daarboven, stond hier toen nog voor. Ook werden het linker en rechter gebrandschilderde raam aangebracht, allebei een schenking door een kleindochter van dominee E. Kreiken. Bij het uitbreken van het oude koorgewelf werden drie decoratieschilderingen-bloemmotieven in de kleuren rood en geel- gevonden. De schilderingen bevonden zich op de gewelfvelden aan de noord- en zuidzijde en op het middenveld van de koorsluiting. Er was echter sprake van slecht metselwerk dat mogelijk hersteld diende te worden. Op advies van de toenmalige Rijksdienst voor de Monumentenzorg werd toch maar besloten de resten van de gewelfschilderingen niet te restaureren aangezien ze in onherstelbare staat verkeerden. Bij het uitbreken van het oude koorgewelf verdwenen de geschilderde bloemmotieven definitief uit het kerkgebouw. Op 24 september 1938 werd de kerk met het gerestaureerde koorgedeelte weer in gebruik genomen.
De grootste kerkrestauratie vond plaats in 1950/1951 onder aanvoering van architect B.T. Boeyinga uit Amsterdam. Hierbij werd de kerk in haar huidige staat gebracht. De oude fundering, die dezelfde verschijnselen vertoonde als de koorfundering, werd ook hier weggebroken en vervangen. Tevens werden toen het eerste en tweede vak, gerekend vanaf de toren, bij de kerkruimte getrokken. Het orgel werd tegen de torenwand geplaatst, de zijingang aan de zuidkant werd dichtgemetseld en de hoofdingang werd weer onder de toren gebracht. Ook werd de bovengeleding van de toren grotendeels vernieuwd. Bij deze restauratie werd de toren weer door de gemeente Olst overgedragen aan de Hervormde Gemeente Wesepe voor het symbolische bedrag van één gulden. Aan de noordzijde werd een portaal, met een in een punt uitlopend vierzijdig leien dak, aangebouwd. Voorts werd aan de noordzijde een nieuwe steunbeer geplaatst. Alle andere steunberen werden aanmerkelijk verzwaard. De ramen in de toren werden dichtgemetseld en het middenvenster van het koor werd geopend en het middelste gebrandschilderde raam werd aangebracht. De gegoten ijzeren ramen uit 1854 werden vervangen door gotische ramen van eikenhout. Kerk en toren werden voorzien van een nieuwe vloer. Het schip en de torenspits kregen een nieuwe leien dakbedekking. Het koorgedeelte werd verhoogd en alle banken waaronder de 'Herenbanken' van de bewoners van Kasteel Boxbergen, evenals de preekstoel uit 1616, werden vervangen door het huidige interieur.
Tevens werden diverse grafzerken, die toen nog in de kerk aanwezig waren, verwijderd. De grafzerk van de drost van Salland Unico Ripperda en zijn vrouw, die deels onder de oude kerkbanken lag, werd overgebracht naar het koor. Tenslotte werd aan de noordzijde het 'Jeugdgebouw' aangebouwd. De eerste steenlegging van het 'Jeugdgebouw' vond plaats op 1 november 1950 door de Zondagsschoolkinderen Stientje Oosterkamp en Anthony Wonink. Een gedenksteen aan de kerkpleinzijde van het gebouw herinnert aan deze gebeurtenis. In deze aanbouw werden onder meer vergaderlokalen, de consistoriekamer, een aula en toiletten gehuisvest.
In 1985 was het kerkgebouw weer toe aan een grondige restauratie. De buitenmuren werden opnieuw ingevoegd en geïmpregneerd met een chemisch middel om vocht te weren. Deze laatste ingreep bleek echter bij nader inzien niet succesvol, omdat het vocht niet alleen buiten de kerkmuren bleef maar ook binnen in de kerk. Onderdelen van de torenspits en van de dakconstructie van het schip en het koor werden vervangen, en gedeeltelijk van nieuwe leien voorzien. Achteraf werd duidelijk dat de leien van slechte kwaliteit waren. Tevens werd een eiken balk van de klokkenstoel vervangen. Ook werd een nieuwe windhaan op de torenspits geplaatst.
In de periode 2003/2004 werd onder leiding van architect J.W. Hulsman uit Deventer opnieuw onderhoud gepleegd aan het kerkdak. De kapconstructie werd wegens ernstige houtaantasting grondig hersteld en het dak werd opnieuw gedeeltelijk van nieuwe leien voorzien. De inrichting van het koor werd gewijzigd: de doopvont die was opgenomen in het doophek kreeg weer een vrije opstelling. Ook werd een deuropening naar vermoedelijk de voormalige sacristieruimte zichtbaar gemaakt evenals een aantal muurnissen in het schip.
9. De gebrandschilderde ramen
10. Het kerkinterieur
11. De predikant en de pastorie
12. De koster en het kostershuis
13. Het archief
14. Verantwoording
15. Bijlagen
Inventaris
1. Archief van de Kerkenraad
2. Archief van de Diaconie
3. Archief van de Kerkvoogdij
4. Documentatie
Kenmerken
Datering:
1907 - 2004 (2009)
Omvang archiefblok:
5 m
Toegang:
Broek, E.G. van den; Roesink-Knopert, H. D. J.; Schoneveld, H.; Seekles, J.J., Inventaris van de archieven van de Hervormde Gemeente Wesepe, 1907 - 2004 (2009), Zwolle (2013).
Openbaarheid:
De inv.nrs. 1, 20, 44, 98, 99, 123, 127, 171, 173 en 176 zijn gedurende 30 jaar alleen ter inzage met schriftelijke toestemming van de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Wesepe.
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS