Uw zoekacties: Nederlands-Hervormde gemeente te Wesepe
x1443.1 Nederlands-Hervormde gemeente te Wesepe ( Historisch Centrum Overijssel (HCO) )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

1443.1 Nederlands-Hervormde gemeente te Wesepe ( Historisch Centrum Overijssel (HCO) )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
1. Inleiding
2. De geschiedenis
3. De kerkenraad
sluiten
1443.1 Nederlands-Hervormde gemeente te Wesepe
Inleiding
3. De kerkenraad
Rond 1750 bestond de kerkenraad uit de predikant, twee ouderlingen en twee diakenen. Jaarlijks traden een ouderling en een diaken af. De leden van de kerkenraad kozen zelf de nieuwe leden. In 1867 trad echter een nieuw synodaal reglement op de benoeming van kerkenraadsleden en de beroeping van de predikant in werking: een kiescollege hield zich voortaan bezig met de benoeming van de ouderlingen en de diakenen alsmede de beroeping van predikanten. De meerderjarige mannelijke lidmaten (de stemgerechtigden) kozen de leden van het kiescollege (de gevolmachtigden). In Wesepe vond op 9 februari 1868 de eerste stemming van het kiescollege plaats. Op Paasmaandag werden voortaan de nieuwe ambtsdragers na drie voorafgaande proclamaties bevestigd. Men werd pas ouderling als men een jaar diaken was geweest. Blijkbaar was dit ambt moeilijker. De ouderling was verantwoordelijk voor de pastorale zorg. De diaken voor de zieken- en armenzorg. In 1951 werden ook de kerkvoogden in de kerkenraad opgenomen.
Tegenwoordig bestaat de kerkenraad uit vier ouderlingen, vier diakenen, vier kerkrentmeesters en een predikant(e). De gemeente wordt gevraagd kandidaten te noemen. De verdere procedure wordt uitgevoerd door de kerkenraad: voordacht van de kandidaten aan de gemeente, een tweetal afkondigingen en de benoeming. Tijdens een kerkdienst worden de kandidaten in hun ambt bevestigd.
De ouderlingen houden zich vooral bezig met het pastoraat. Zij ondersteunen de predikant in het bezoekwerk, en worden op hun beurt bijgestaan door vrijwilligers die bezoeken aan zieken, ouderen en jarige tachtigplussers brengen. Ouderlingen verzorgen het consistoriegebed voorafgaand aan de kerkdienst, bepalen voor wie de bloemengroet bestemd is en leggen de Bijbel op de avondmaalstafel open op de plek waar gelezen wordt. De ouderlingen vergaderen samen met de predikant en worden door hem/haar toegerust voor hun taak.
De diakenen zorgen voor het inzamelen van gaven en het verdelen daarvan. De diaconie doet mee aan het landelijke werk van Kerk in Actie, verleent kredieten tegen lage rente voor goede projecten, geeft financiële bijdrage aan plaatselijke verenigingen (clubs) voor ouderen en jongeren. Onder de diaconie vallen de ouderensoos, de ZEO (zoekt elkander op), HVD (handwerkgroep), bloemengroep en Kerk in Actie.
Een bijzondere groep van ouderlingen zijn de kerkrentmeesters. Zij dragen zorg voor de financiën en de gebouwen en zijn als zodanig onder andere verantwoordelijk voor het organiseren van de jaarlijkse actie Kerkbalans. Bij deze actie wordt aan de gemeenteleden een vrijwillige financiële bijdrage gevraagd. De opbrengst daarvan is de voornaamste vaste inkomstenbron (65% van het totaal) van de gemeente. De ouderling-kerkrentmeesters zijn ook verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de kerkelijke begraafplaats aan de Zonnenbergerweg.
4. De kerkvoogdij
5. De diaconie
6. Het kerkgebouw
7. De begraafplaats
8. Restauraties
9. De gebrandschilderde ramen
10. Het kerkinterieur
11. De predikant en de pastorie
12. De koster en het kostershuis
13. Het archief
14. Verantwoording
15. Bijlagen
Inventaris
1. Archief van de Kerkenraad
2. Archief van de Diaconie
3. Archief van de Kerkvoogdij
4. Documentatie
Kenmerken
Datering:
1907 - 2004 (2009)
Omvang archiefblok:
5 m
Toegang:
Broek, E.G. van den; Roesink-Knopert, H. D. J.; Schoneveld, H.; Seekles, J.J., Inventaris van de archieven van de Hervormde Gemeente Wesepe, 1907 - 2004 (2009), Zwolle (2013).
Openbaarheid:
De inv.nrs. 1, 20, 44, 98, 99, 123, 127, 171, 173 en 176 zijn gedurende 30 jaar alleen ter inzage met schriftelijke toestemming van de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Wesepe.
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS