Uw zoekacties: Nederlands-Hervormde gemeente te Wesepe
x1443.1 Nederlands-Hervormde gemeente te Wesepe ( Historisch Centrum Overijssel (HCO) )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

1443.1 Nederlands-Hervormde gemeente te Wesepe ( Historisch Centrum Overijssel (HCO) )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
1. Inleiding
2. De geschiedenis
sluiten
1443.1 Nederlands-Hervormde gemeente te Wesepe
Inleiding
2. De geschiedenis
Wanneer het buurtschap Wesepe is gesticht, is niet exact bekend. De naam is waarschijnlijk oud-Saksisch of Keltisch en bestaat uit twee delen: wees is afgeleid van wis/wees ofwel weide en epe van apa/epe ofwel water. Deze elementen leveren twee verwante verklaringen op voor de naam Wesepe (eerder Weespe of Wezepe): 'drassige weide' of 'weidebeek' waarmee een weide bedoeld werd waar een beek doorheen liep, hoogstwaarschijnlijk een voorloper van de Vloedgraven.
Vanaf het eind van de 12e eeuw werden er in Salland op grote schaal ontginningen gedaan door het Deventer kapittel. Veengrond werd ontwaterd en omgevormd tot cultuurland. Een gering aantal mensen woonde verspreid over een groot gebied, vandaar dat de eerste parochies zeer groot waren qua oppervlakte. Prioriteit van de kerk, in die tijd een van de grootste grondbezitters, was om in de bekeerde gebieden kleinere parochies te stichten. Zo verdween de parochie Luchere, die vermoedelijk het gebied tussen de parochies van Deventer, Zwolle en Raalte omvatte, in de dertiende eeuw. Nieuwe kleinere parochies zoals Olst en Wijhe kwamen hiervoor in de plaats. * 
De parochiekerk van Wesepe wordt in de geschriften voor het eerst uitdrukkelijk genoemd in 1348. Eerder al wordt in de geschiedschrijving van het kapittel van Deventer vermeld dat proost Gozewijn, die in 1303 stierf, het kapittel een 'tiend' te Westerwijk onder de parochie Wesepe had geschonken. *  Het is echter niet zeker of de parochie daadwerkelijk al bestond in 1303. Aannemelijker is dat de parochianen behoorden tot het kerspel Olst, voordat men een eigen kerspel ging vormen. Waarschijnlijk hebben de eerste kerkgangers het met een houten kerk moeten doen totdat de huidige Nicolaaskerk werd gebouwd.
Volgens een visitatieverslag uit 1571 trof men in dat jaar altaren aan in de kerk die gewijd waren aan de Heilige Maagd Maria en aan St. Anna, beiden zonder vicariën.
Tot aan het einde van de zestiende eeuw berustte de zeggenschap over de kerk bij het kapittel van Deventer, dat ook de priesters benoemde. Rond 1600 begon de reformatie in Wesepe. Dit gaf nogal wat problemen met de pastoor omdat hij aan zijn gelofte aan het pausdom wilde vasthouden. Uiteindelijk werd hij gedwongen te vertrekken. In 1603 kreeg Wesepe haar eerste predikant: Johannes Hardenack, een omgeschoolde pastoor uit Markelo.
In afwijking van wat in Salland gebruikelijk was, bestond de kerkelijke gemeente uit stukken van verschillende schoutambten: Olst, Colmschate (Averlo) en Raalte. Tot de gemeente behoren ook nu nog kerkgangers uit andere gemeenten. Hoogstwaarschijnlijk was er daarom in het verleden nog wel eens verwarring bij de grensindeling.
In de tweede helft van de 19e eeuw groeide het aantal geboorte- en doopleden en belijdende leden enorm. Ter illustratie: de gemeente telde 450 leden in 1845, 917 leden in 1903 en 900 leden in 1991. Inmiddels (januari 2012) zijn er 813 leden. Eind vorige eeuw heeft dus ook in de gemeente Wesepe de daling ingezet.
Sinds 1 mei 2004 behoort de kerkelijke gemeente tot de Protestantse Kerk in Nederland. Een kerkgenootschap ontstaan uit de fusie van de Nederlands Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden.
3. De kerkenraad
4. De kerkvoogdij
5. De diaconie
6. Het kerkgebouw
7. De begraafplaats
8. Restauraties
9. De gebrandschilderde ramen
10. Het kerkinterieur
11. De predikant en de pastorie
12. De koster en het kostershuis
13. Het archief
14. Verantwoording
15. Bijlagen
Inventaris
1. Archief van de Kerkenraad
2. Archief van de Diaconie
3. Archief van de Kerkvoogdij
4. Documentatie
Kenmerken
Datering:
1907 - 2004 (2009)
Omvang archiefblok:
5 m
Toegang:
Broek, E.G. van den; Roesink-Knopert, H. D. J.; Schoneveld, H.; Seekles, J.J., Inventaris van de archieven van de Hervormde Gemeente Wesepe, 1907 - 2004 (2009), Zwolle (2013).
Openbaarheid:
De inv.nrs. 1, 20, 44, 98, 99, 123, 127, 171, 173 en 176 zijn gedurende 30 jaar alleen ter inzage met schriftelijke toestemming van de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Wesepe.
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS