Uw zoekacties: Algemene Bibliotheek te Zwolle, College van commissarissen
x0997 Algemene Bibliotheek te Zwolle, College van commissarissen ( Historisch Centrum Overijssel (HCO) )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiƫrarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiƫrarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

0997 Algemene Bibliotheek te Zwolle, College van commissarissen ( Historisch Centrum Overijssel (HCO) )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
'Verspreiding en vermeerdering van algemeen bruikbare en praktische kennis, zoowel onder de lagere als onder de hoogere klassen der maatschappij, mag niet alleen nuttig en aangenaam genoemd worden voor hen, die daarvan gebruik maken, maar tevens allerbelangrijkst voor den algemeenen voorspoed en den nationalen rijkdom" aldus luidde de aanhef van een circulaire die op 31 maart 1827 onder de Zwolse bevolking werd verspreid. Met de verspreiding van deze circulaire werd beoogd meer bekendheid te geven aan en voorstanders te vinden voor het plan om een algemene bibliotheek op te richten. Bij schrijven van 1 maart 1827 had het College van B en W van Zwolle al laten weten, dat de gemeenteraad het plan zou steunen. Alleen de steun van de Zwolse burgerij was zodoende nog noodzakelijk om een levensvatbare instelling te garanderen. Die steun kwam er; uiteindelijk blijken ruim 130 personen bereid om aan de oprichting financieel bij te dragen. Op de eerste algemene Ledenvergadering van 22 mei 1827 werd de Algemeene Bibliotheek formeel opgericht en een reglement vastgesteld. Een jaar later volgde een instructie voor de bibliothecaris.
1. Doelstelling en functionarissen
sluiten
0997 Algemene Bibliotheek te Zwolle, College van commissarissen
Inleiding
1. Doelstelling en functionarissen
Het doel van de Algemeene Bibliotheek werd in het reglement van 1827 als volgt omschreven: " Het gemeenschappelijk aanschaffen, tot uitsluitend onderling gebruik, van boekwerken, betreffende geschiedenis, land- en volken kennis, van smaak en letteren, en voor al van die werken, welke de natuur-, wis-, schei- en werktuigkunde, benevens andere wetenschappen, op eene voor het algemeen bevattelijke wijze behandelen, bij voorkeur de zoodanigen, welke in het Nederduitsch zijn geschreven en op de Nederlanden betrekking hebben " Bij de herziening van het reglement in 1876 werd mn. deze laatste regel geschrapt en mochten de werken ook in een buitenlandse taal zijn gesteld. Na het betalen van een inlage(=inleggeld) en door aan te geven hoeveel contributie men wenste te betalen, kon iedereen lid worden. Afhankelijk van de hoogte van de contributie werd men in de 1e, 2e of 3e klasse geplaatst. Dit was weer van belang om te bepalen hoeveel boeken men mocht lenen. Voor te late terugbezorging, schade, vermissing of verlies van boekwerken golden vrij strenge artikelen. Het was ondermeer de taak van de Commissarissen om daarop toe te zien. Deze commissaren, zeven in getal, waren voorts belast met de aankoop van boeken, het beheren van gelden, het doen van rekening en verantwoording, het uitbrengen van het jaarlijkse verslag en het voorzien in een geschikt lokaal voor de plaatsing van boeken. Tevens werd door hen de bibliothecaris benoemd en ontslagen. Een reglement van orde voor het bestuur werd vastgesteld in de bestuursvergadering van 13 maart 1828.
Uit de in 1827 opgestelde instructie voor de bibliothecaris bleek, dat deze functionaris verplicht was een drietal registers bij te houden, tw.
1. van de leden en derzelver klasse,
2. van de voorhandene boeken,
3. van de uitgegevene boeken.
Hij moest op dinsdag- en vrijdagmiddag van 2 tot 5 uur in de bibliotheek aanwezig zijn. Het was hem uitdrukkelijk verboden enig boekwerk voor een lid terzijde te leggen, aangezien de aanwezige boeken aan " den eerstvragenden worden uitgereikt". Aan de bibliotheek was ook een bode verbonden.
2. Huisvesting
3. Ledenaantal en boekeN.B. ezit
4. Opheffing
5. Het archief
6. Bijlagen
Inventaris
1. Organisme
2. Taakuitvoering
Kenmerken
Datering:
1827 - 1920
Omvang archiefblok:
0,60 m
Toegang:
Seekles, J.J., Plaatsingslijst van het archief van het College van Commissarissen over de Algemeene Bibliotheek te Zwolle, 1827 - 1920, Zwolle (1987).
Bijzonderheden:
Oud: VA003.
Openbaarheid:
Het archief is openbaar.
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS