Uw zoekacties: Ambtenarengerecht en Raden van Beroep te Zwolle
x0632 Ambtenarengerecht en Raden van Beroep te Zwolle ( Historisch Centrum Overijssel (HCO) )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiƫrarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiƫrarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

0632 Ambtenarengerecht en Raden van Beroep te Zwolle ( Historisch Centrum Overijssel (HCO) )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
1. Raden van Beroep en Ambtenarenrecht
sluiten
0632 Ambtenarengerecht en Raden van Beroep te Zwolle
Inleiding
1. Raden van Beroep en Ambtenarenrecht
De totstandkoming van raden van beroep en later ambtenarengerechten was het gevolg van de invoering van de administratieve rechtspraak.
De wijziging van de Grondwet van 1887 gaf de mogelijkheid om te onderzoeken of wetten of Koninklijke besluiten in bijzondere gevallen juist zijn toegepast. De Staatscommissie Kappeyne van de Coppello werd benoemd ter voorbereiding van een regeling van de administratieve rechtspraak.
De Ongevallenwet van 1901, de eerste sociale verzekeringswet, maakte het noodzakelijk dat de mogelijkheid werd geboden om in beroep te gaan tegen genomen beslissingen. Met de Beroepswet van 1902 was het mogelijk om raden van beroep in te stellen.
De Ongevallenwet van 1901, met de instelling van de raden van beroep en met de Ambtenarenwet van 1929, met de instelling van de ambtenarengerechten bood Nederlanders de mogelijkheid om in beroep te gaan tegen beslissingen van een uitvoeringsorgaan of tegen beslissingen met betrekking tot de rechtspositie van ambtenaren.
De Ongevallenwet, was de eerste sociale wet, met deze beroepsmogelijkheid, later o.a. gevolgd door:
- Algemene Ouderdomswet;
- Algemene Weduwen- en Wezenwet;
- Ziektewet;
- Ziekenfondswet;
- Wet arbeidsongeschiktheid militairen
- De Wet arbeidsongeschiktheidsverklaring;
- De Werkloosheidswet;
- De Wet Werkloosheidsvoorziening;
- De Wet Sociale Werkvoorziening;
- Algemene Kinderbijslagwet;
- Kinderbijslagwet loontrekkenden;
- Kinderbijslagwet zelfstandigen;
- De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.
Deze vorm van rechtspraak, begon in 1903 te functioneren, met in 16 plaatsen Raden van Beroep. Het aantal plaatsen waar Raden van Beroep gevestigd waren, varieerde. In 1957 werd in 10 plaatsen op deze manier recht gesproken. Hoger beroep was mogelijk bij de Centrale Raad van Beroep in Utrecht.
Het opvallende van deze vorm van rechtspraak was dat leken, vertegenwoor-digers van werkgevers en werknemers, betrokken werden bij de rechtspraak.
De benoeming van de leken vond plaats op voordracht van werkgevers- en werknemers-organisaties na advies van de voorzitter door de Kroon.
Vanaf 1957 kreeg Zwolle Raden van Beroep en een Ambtenarengerecht. Zij waren gevestigd in de Lombardstraat 3a. Daarna werd gebruik gemaakt van het pand Praubstraat 25, waarna uiteindelijk huisvesting werd gevonden in het gebouw van de arrondissementsrechtbank aan de Luttenbergstraat.
In 1978 besloeg het rechtsgebied van de Raad van Beroep de arrondissementen Zwolle en Almelo, alsmede het kanton Deventer. Behalve in Zwolle werd ook in Almelo zitting gehouden.
2. Verantwoording van de bewerking
3. Bijlage
Inventaris
1. Ambtenarengerecht
2. Raden van Beroep
3. Huishoudelijke zaken
Kenmerken
Datering:
1957 - 1979 (1992)
Omvang archiefblok:
19 m
Toegang:
Muskee, H., Inventaris van het archief van het Ambtenarengerecht en de Raden van Beroep te Zwolle, 1957 - 1979 (1992), Zwolle (2004).
Openbaarheid:
Stukken jonger dan 75 jaar zijn alleen ter inzage met schriftelijke toestemming van de directeur van het Historisch Centrum Overijssel.
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS