Uw zoekacties: Klooster Galilea Maior te Sibculo
x0185.1 Klooster Galilea Maior te Sibculo ( Historisch Centrum Overijssel (HCO) )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

0185.1 Klooster Galilea Maior te Sibculo ( Historisch Centrum Overijssel (HCO) )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Inleiding van mr. A. Haga
sluiten
0185.1 Klooster Galilea Maior te Sibculo
Inleiding
Inleiding van mr. A. Haga
Het klooster Sibculo is in 1406 gesticht op gronden van de marken Bergentheim *  en Beerse alsmede van de heren van Almelo *  . De eerste jaren van de stichting vindt men beschreven in de Kronijk van Arent toe Bocop, p. 476-479 *  , alsmede bij Lindeboom *  , waar naast een lijst van priors mede over de Congregatie van Sibculo wordt gehandeld (p.387-419) *  .
Toen de Hervorming ook in Overijssel doordrong, bleven prior en conventualen voorlopig in het klooster; nog in 1593 komt de prior Sander Zuer in oorkonden voor. Laatstelijk heeft Jan Claassen Rentinck namens de conventualen het beheer over de kloostergoederen gehad, maar bij resolutie van Ridderschap en Steden van 15 April 1598 wordt hem "de hand gesloten" en Herman van Voerst gelast "op de conventsgoederen opsicht te nemen" totdat door de landschap daarop order zal worden gesteld. Blijkens resolutie van Gedeputeerde Staten van 10 juli 1599 werd den conventualen gelast, hun conventszegel "in handen der Gecommitteerden over te leveren", terwijl over de administratie der goederen na advies van Ridderschap en Steden nader zou worden beslist. Bij resolutie van Ridderschap en Steden nader zou worden beslist. Bij resolutie van Ridderschap en Steden van 17 juni 1601 *  werd Rentinck verzocht, binnen zes weken zijn rekening aan Gedeputeerde Staten over te leveren en mede te brengen "alle registeren, liggers, breven ende andere munimenten, den convente voors. eenichsins concernirende ende bij hem berustende". Blijkbaar heeft hij daaraan niet voldaan: de bewaard gebleven rekeningen beginnen eerst met 1603 met die van de rentmeester Jorrien Sticke, die bij resolutie van Ridderschap en Steden van 24 April 1602 tot rentmeester zowel van de kloostergoederen van Sibculo als van die van Albergen benoemd werd, terwijl hem tevens gelast werd "opsicht op de administratie van den pater van Almelo" te houden.
Blijkens resolutie van Gedeputeerde Staten van 4 november 1611 (zie ook 24 october 1611) werd aan Lambert ter Marienberch het klooster voor zes jaren verhuurd, te weten: de woninge met het bouwhuis en de landerijen in den kring van Sibculo, waartegen de huurder het onderhoud der drie overgebleven conventualen op zich nam benevens betaling van een jaarlijkse pacht van f 160. Van de kloosterschatten zijn enkele voorwerpen gered en in het Hollandsche Collegie te Keulen terecht gekomen, terwijl een deel der bibliotheek in het klooster Frenswegen (bij Nordhorn, graafschap Bentheim) belandde * 
Van het kloosterarchief waren oorspronkelijk in het Rijksarchief in Overijssel alleen een aantal charters bewaard. In 1869 werd op de auctie Heerkens het cartularium aangekocht benevens een "Memorieboek" over de jaren 1501-1548, terwijl in 1829 nog een tweede Memorieboek werd aangeworven, lopende over de jaren 1406-1500, oorspronkelijk eveneens van de familie Heerkens afkomstig. De inventaris en regestenlijst zijn in 1906 door den Rijksarchivaris mr. C.P. Rutgers vervaardigd; de gespecificeerde inhoudsopgave der beide Memorieboeken hierbij annex, zijn in 1944 door mr. L.J. Noordhoff gemaakt.
Het kloosterarchief *  benevens de regestenlijst lopen tot 1597; de latere stukken, beginnende 1603, behoren tot het Staten-archief, rentambt Sibculo en Albergen. Van de daarbij horende charters (24) zijn eveneens regesten aanwezig.
De hier volgende inventaris moet als een voorlopige worden beschouwd; zij is niet gecontroleerd en dient mogelijk nog gecorrigeerd te worden, terwijl ook de indeling deels een voorlopige is.
Toelichting bij inventaris en regestenlijsten
Correctie
Aanvulling op regestenlijst Sibculo
Kenmerken
Omvang archiefblok:
302 foto's, 2 ontbreken
Toegang:
Rutgers, C.P.L., A. Haga, G.J. ter Kuile, H.J. Jongbloed, Inventaris van het archief Klooster Sibculo. Met regestenlijsten op de charters en de cartularia I en II (1901/z.j.).
Bijzonderheden:
1254 - 1597.
Openbaarheid:
Het archief is openbaar.
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS