Uw zoekacties: Vredegerecht Kampen
x0098 Vredegerecht Kampen ( Historisch Centrum Overijssel (HCO) )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

0098 Vredegerecht Kampen ( Historisch Centrum Overijssel (HCO) )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
1. Organisatie en functiën
2. Overbrenging der archieven en ordening
sluiten
0098 Vredegerecht Kampen
Inleiding
2. Overbrenging der archieven en ordening
De archieven zijn ten deele van de griffies der kantongerechten, ten deele van de gemeentesecretarieën afkomstig; van deze laatste gewoonlijk alleen de repertoria met de daarop geplaatste akten en audiëntiebladen. Van de overgenomen archieven is echter door mijn voorganger in de meeste gevallen geen proces-verbaal opgemaakt, alleen van de in 1929 en vlg. jaren overgenomen archieven en die welke ik later zelf heb overgenomen.
In het algemeen verkeerden de archieven in goeden staat, al ontbreken aan de series hier en daar enkele jaren. Het archief van het vredegerecht Enschede is bij den grooten stadsbrand van 1862 geheel verloren gegaan en dat van Hardenberg is vermoedelijk met de andere stukken van het nieuw-archief der gemeente stad-Hardenberg in de 19e eeuw opgeruimd.
Het archief van het vredegerecht Zwolle, voor zoover het bij het kantongerecht aldaar berustte, bevond zich in een zeer ordeloozen staat, vermengd met het kantongerechts-archief (zie Verslagen Rijksarchieven 1929, blz. 177); dat van het vredegerecht Deventer, voor zoover de op het stadhuis gedeponeerde akten betreft, werd uit een onbeschrijfelijke "rommel" op een zolder van de Atheneum-Bibliotheek te voorschyn gehaald, maar bleek niettemin nagenoeg volledig te zijn (zie Verslagen Rijksarchieven 1935, blz. 90). Het archief van het vredegerecht Ootmarsum was met een groot aantal losse stukken van het oud-archief der gemeente en oude processtukken van vóór 1811 zodanig vermengd, dat alleen de ordening van het oud-archief de stukken van het vredegerecht volledig te voorschijn kon brengen, hoewel reeds in 1927 met de oude proces-stukken een groot deel ervan naar het Rijksarchief was overgebracht. Toen de inspecteur de gemeente- en waterschapsarchieven in de jaren 1934-1935 de ordening van het oud-archief der gemeente ter hand nam, kwamen dan ook nog een groot aantal stukken te voorschijn, zoodat ook hier de belangrijkste series-zij het ook gedeeltelijk vervuurd-nagenoeg volledig bleken.
De archieven der politiegerechten zijn onvolledig bewaard gebleven, van sommige vredegerechten ontbreken ze geheel, ofschoon niet is uitgesloten, dat er nog iets bij de verschillende kantongerechten is achtergebleven. Naar de z.g. gemeentelijke politiegerechten is geen onderzoek ingesteld, aangezien het opsporen daarvan mij niet van genoeg belang lijkt, om daarvoor alle meerendeels ongeordende gemeentearchieven te gaan naspeuren. Men zie over deze archieven nader Nederlandsen Archievenblad 1926/27, blz. 78 vlg. en 1928/29, blz. 90 en vlg. Ook van de archieven der ambtenaren v/h Openbaar Ministerie zijn slechts hier en daar fragmenten bewaard gebleven. Daar te taak van het O.M. door den burgemeester der gemeente, waar het vredegerecht zetelde, werd waargenomen, kunnen ze echter met de gemeente-archieven vermengd geraakt zijn. In de steden Deventer, Kampen en Zwolle werd het O.M. echter waargenomen door den Commissaris van Politie *  . De voorloopige ordening der archieven heeft in verschillende jaren plaats gehad, vormt niet steeds een eenheid en heeft alleen ten doel gehad, de archieven voor het publiek en de ambtenaren toegankelijk te maken. De beginselen der "Handleiding" zijn dan ook niet overal gevolgd, terwijl als regel niet de inventaris-nummers, maar de in één portefeuille samengebrachte archivalia één gezamenlijk nummer hebben gekregen. Bij de definitieve inventariseering zal dus alles nog eens herzien en overgenummerd moeten worden. Zwolle, November 1944. A. Haga.
3. Rechterlijke indeeling in Arrondissementen, Kantons en Gemeenten met de wijzigingen in 1818
Inventaris
1. Algemeen
2. Civiele en voluntaire zaken
3. Politie-zaken
Kenmerken
Datering:
1811 - 1838
Omvang archiefblok:
2,75 m
Toegang:
Haga, A., De archieven der Vredegerechten, Vredegerecht Kampen, 1811 - 1838, 1944 (2,5 m).
Openbaarheid:
Het archief is openbaar.
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS