Uw zoekacties: Vredegerecht Kampen
x0098 Vredegerecht Kampen ( Historisch Centrum Overijssel (HCO) )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

0098 Vredegerecht Kampen ( Historisch Centrum Overijssel (HCO) )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
1. Organisatie en functiën
sluiten
0098 Vredegerecht Kampen
Inleiding
1. Organisatie en functiën
Met ingang van 1 Maart 1811 werden de Fransche codes hier te lande in werking gesteld en tevens trad een geheel nieuwe rechterlijke indeeling in werking. In elk departement werd een Hof van Assises ingesteld benevens een aantal rechtbanken van 1e instantie en daaronder ressorteerende een aantal vredegerechten. In den Haag zetelde bovendien nog een Keizerlijk-(later Hoog-) Gerechtshof.
De rechterlijke indeeling was door den hertog van Plaisance als gouverneur-generaal der Hollandsche Departementen reeds bij besluit van 27 Dec. 1810 voorlopig vastgesteld, maar eerst bij decreet van 21 Octob. 1811 (Bulletin 398) had de definitieve indeeling plaats. Deze verschilde-wat het Departement der Monden van den IJssel betreft-alleen hierin van de voorloopige, dat het arrondissement Almelo nog een 6e kanton erbij kreeg met als zetel Enschede, omvattende de gemeenten Enschede en Lonneker, welke afgescheiden werden var. het kanton Oldenzaal, terwijl de gemeente Wierden van het kanton Goor werd afgenomen en bij het kanton Almelo gevoegd (Zie deze rechterl. indeeling met de onder elk kanton behoorende gemeenten achter deze inleiding *  . De competentie der vredegerechten omvat zoowel vrijwillige en burgerlijke zaken als strafzaken. Wat de laatste betreft komen alleen kleine overtredingen ("contraventions") voor het vredegerecht, dat dan als politiegerecht optreedt. Daarentegen komen voor de rechtbanken de wanbedrijven ("délits") en voor het Hof van Assises de misdaden ("crimes"). Deze 3-ledige indeeling berust op den Code Pénal (Wetboek van Strafrecht). Opgemerkt zij hierbij, dat de Fransche codes ook na onze herkregen onafhankelijkheid zijn blijven gelden tot de invoering der Nederlandsche wetgeving op 1 October 1838.
Naast de weinig beteekenende competentie in strafzaken treedt de vrederechter op in civiele of burgerlijke zaken en in voluntaire of vrijwillige zaken. Onder de eerste verstaan wij de processen in burgerlijke zaken; onder de laatste zijn te noemen beëedigingen van ambtenaren, afgifte van akten van bekendheid, benoeming van voogden of toeziende voogden, verzegelingen en ontzegelingen van nalatenschappen etc. etc.. Men zie hierover nader Nederl. Archievenblad 29e jg. (1920-1922) blz. 291 en vlg. Zie voor het belang dezer archieven voor genealogische onderzoekingen het maandblad "de Nederl. Leeuw" 1935, kol. 371-374. Uitgebreid vindt men de bevoegdheden der vredegerechten behandeld in het Manuel des justices de paix-Handboek der vredegerechten (Fransch-Hollandsche tekst) (gedrukt op de keizerlijke drukkerij voor rekening van Joh. Allart en Immerseel en comp. A'dam-R'dam 1811).
2. Overbrenging der archieven en ordening
3. Rechterlijke indeeling in Arrondissementen, Kantons en Gemeenten met de wijzigingen in 1818
Inventaris
1. Algemeen
2. Civiele en voluntaire zaken
3. Politie-zaken
Kenmerken
Datering:
1811 - 1838
Omvang archiefblok:
2,75 m
Toegang:
Haga, A., De archieven der Vredegerechten, Vredegerecht Kampen, 1811 - 1838, 1944 (2,5 m).
Openbaarheid:
Het archief is openbaar.
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS