Uw zoekacties: Schoutambt Zalk en Veekaten
x0085 Schoutambt Zalk en Veekaten ( Historisch Centrum Overijssel (HCO) )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

0085 Schoutambt Zalk en Veekaten ( Historisch Centrum Overijssel (HCO) )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
De geschiedenis van de heerlijkheid Zalk en Veekaten vindt men uitvoerig beschreven door mr. G.J. ter Kuile jr. in deel XXXIV van Van Gorcum's Historische Bibliotheek, verschenen in 1948 *  . Ter Kuile wijdt in genoemde publicatie omstandig aandacht aan de binnen die heerlijkheid uitgeoefende rechtspraak, zodat de ondergetekende zich hier meent ontslagen te mogen achten van de noodzaak daar verder op in te gaan.
Het archief van het voormalige schoutambt Zalk en Veekaten werd in het jaar 1880 door het Rijksarchief in Overijssel krachtens Koninklijk Besluit van 8 maart 1879, Staatsblad nr. 40 tezamen met de archieven van de andere Sallandse schoutambten overgenomen van de Rechtbank te Zwolle *  . In 1935 droeg het gemeentebestuur van Zalk en Veekaten nog enige achtergebleven stukken over *  .
Het archief is verre van compleet. Eerst met de tweede helft van 17e eeuw begint het wat aaneengeslotener te lopen, zij het, dat het archief tot het einde toe hiaten blijft vertonen. Deels moet dit zeker geweten worden aan de primitieve kantoororganisatie en slechte archiefzorg van het gerecht en voorts waarschijnlijk aan het regelmatig elders resideren van de schout, die dan buiten zijn eigen rechtsgebied zitting hield *  . Men kan zich voorstellen, dat wanneer de schout op een vreemde plaats rechtdag hield, hij in zo'n geval niet altijd al zijn protocollen bij zich had, zodat gerichtshandelingen óf in een niet daarvoor bestemd protocol werden vastgelegd óf slechts voorlopig op losse bladen werden geregistreerd met uiteraard het vaste voornemen de thuisgelaten protocollen achteraf aan de hand daarvan bij te werken. Dit laatste is soms inderdaad gebeurd, zij het wel eens jaren later *  , maar even vaak zal het er niet meer van zijn gekomen. Als men nu ziet, dat zelfs de series protocollen niet compleet bewaard zijn gebleven, hoeft men over de volledigheid van de losse stukken als helemaal geen illusies meer te hebben.
De inventarisatie van het onderhavige archief werd reeds in 1949 door de toenmalige chartermeester drs. E. Vroom aangevat. Hoewel het jaarverslag van het Rijksarchief in Overijssel over 1949 *  in een andere richting wijst, is hij met zijn inventarisatiewerkzaamheden aan dit archief nooit verder gekomen dan het stadium van niet complete kladbeschrijvingen op fiches en eerste aanzetten voor de inleiding en een systematische indeling van de inventaris.
Ondergetekende heeft in het najaar van 1976 en in het voorjaar van 1980 de inventarisatie onder gebruikmaking van de fiches van de heer Vroom nader afgewerkt. Hij zag zich daarbij genoodzaakt tot het maken van verschillende omwerkingen en nadere aanvullingen. Tevens heeft hij een geheel nieuw indelingsschema ontworpen, dat op sommige punten nogal afwijkt van de tot nu toe bij de inventarisering van de rechterlijke archieven toegepaste systematiek op het Rijksarchief in Overijssel.
De indeling van de inventaris kon wegens het ontbreken van een oude orde door de bewerker worden gebaseerd op het takenpakket van de schout, waardoor naar zijn oordeel het beste inzicht in de aard en betekenis van de stukken wordt gegeven. Voorafgaande aan het eigenlijke archief van de schout zijn in een tweetal nummers de stukken ondergebracht, die de neerslag vormen van het streven van de heer van Zalk en Veekaten de hoge rechtspraak uit te oefenen. Voor de vraag, of hij hiertoe al dan niet bevoegd was, kan het beste worden verwezen naar het hierboven aangehaalde werk van ter Kuile *  . Aan de inventaris zijn een tweetal bijlagen toegevoegd. De eerste bevat een specificatie van de procesdossiers in civiele zaken. De bewerker kon hierbij uitgaan van een beschrijving van deze dossiers op losse fiches, die vermoedelijk kort na de overneming van het archief in 1880 op het rijksarchief als "Inventaris van de oude rechterlijke archieven, overgebracht naar het Rijksarchief in Overijssel krachtens Kon. Besluit 8 maart 1879, Stbl. no. 40" en de nummers van de onderhavige inventaris.
Tot slot zij nog vermeld, dat de omvang van het archief ca. 1m' bedraagt en dat de materiële toestand behoorlijk mag worden genoemd.
Zwolle, 15 juni 1980
W.J. Meeuwissen
Inventaris
2. Archief van de schout
sluiten
0085 Schoutambt Zalk en Veekaten
Inventaris
2. Archief van de schout
Kenmerken
Datering:
1613 - 1811
Toegang:
Meeuwissen, W.J., Inventaris van het rechterlijk archief van het Schoutambt Zalk en Veekaten, 1613 - 1811, Zwolle (1980).
Bijzonderheden:
Dit archief is overgedragen aan het Gemeentearchief Kampen. Een deel is raadpleegbaar op microfiche.
Openbaarheid:
Het archief is openbaar.
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS