Uw zoekacties: Staten van Overijssel en van de op hen volgende colleges, do...

0003.2 Staten van Overijssel en van de op hen volgende colleges, domeinkaarten ( Collectie Overijssel locatie Zwolle )

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
1. Voorwoord
De in deze catalogus beschreven domeinkaarten zijn in de loop der tijd uit verschillende archieven en collecties samengegroeid tot het huidige geheel. Bij resolutie van 7 april 1770 *  hebben Ridderschap en Steden de Gedeputeerden volmacht gegeven, de provinciale domeinen, erven en landerijen, te laten opmeten door bekwame landmeters, naar een door Ridderschap en Steden vastgesteld tarief. In de jaren 1770 en volgende tot ongeveer 1780, hebben verschillende landmeters een groot aantal erven en landerijen in kaart gebracht. Deze kaarten, 180 stuks, zijn op 27 september 1806 door de landrentmeester van Twente aan de Raad van financiën in het departement Overijssel toegezonden *  .
Bij de overname van het domeinarchief in 1860 door het provinciaal bestuur waren van deze kaarten nog slechts 43 exemplaren aanwezig *  . In 1939 werd nog een 40-tal kaarten door schenking aan de collectie toegevoegd *  , alsmede een kaart van het erve Bode bij Delden, welke niet bij de inlevering in 1806 is vermeld, maar wel in dezelfde tijd als de andere kaarten is vervaardigd. Bij laatstgenoemde aanwinst was ook een zevental kaarten van hofhorige domeinerven, gelegen binnen de gemeente Losser en omstreeks 1820 door de landmeter D. Middelbergh vervaardigd.
Inventaris

Kenmerken

Datering:
ca. 1770 - 1826
Omvang archiefblok:
130 kaarten 147 foto's 147 negatieven vlakfilm en kleinb.
Voorwaarden voor raadpleging:
Het archief is openbaar.
Toegang:
Halfman, C.Z., Catalogus van kaarten betreffende Domeingoederen in Overijssel, ca. 1770 - 1826, Zwolle (1990).
Bijzonderheden:
Dit archief is gedeponeerd in de archieven van de Staten van Overijssel, maar afzonderlijk geinventariseerd.