Uw zoekacties: Gemeente Grootebroek, bouwvergunningen 1924-1978
x1794_BD Gemeente Grootebroek, bouwvergunningen 1924-1978 ( Westfries Archief )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

1794_BD Gemeente Grootebroek, bouwvergunningen 1924-1978 ( Westfries Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
 
 
Inleiding
1. Geschiedenis van het orgaan
2. Geschiedenis van het archief
3. Verantwoording van de inventarisatie
sluiten
1794_BD Gemeente Grootebroek, bouwvergunningen 1924-1978
Inleiding
3. Verantwoording van de inventarisatie
Organisatie: Westfries Archief
De bouwvergunningen van deze inventaris waren een onderdeel van het bouwvergunningenarchief van de gemeente Stede Broec. De collectie bouwvergunningen van de gemeente Stede Broec omvatte alfabetisch perceelsgewijs alle bouwvergunningen verleend door de gemeente Stede Broec en haar rechtsvoorgangers, de gemeente Bovenkarspel en Grootebroek. De omvang van deze collectie bedroeg bij de aanvang van de bewerking 160 meter. Na het nemen van steekproeven werd verondersteld dat een derde van deze collectie in aanmerking kwam om bewerkt te worden voor deze inventaris, de inventaris Bouwvergunningen gemeente Bovenkarspel 1904 - 1938 en de inventaris Bouwvergunningen Gemeente Bovenkarspel 1939 - 1978.
De bewerking is gestart in februari 2009. Bij de start van de bewerking omvatte het te bewerken bouwvergunningenarchief van de gemeenten Bovenkarspel en Grootebroek samen 53 meter. Na de bewerking omvatte het gezamenlijke over te brengen archieven 25.30 meter, waarvan 12.60 meter is beschreven in de voorliggende inventaris.
Voor de bewerking is een bewerkingsplan opgesteld in overleg met het Westfries Archief. Twee uitgangspunten van dit bewerkingsplan waren de volgende verslagen / notities:
Het eindverslag/advies van het projectteam microverfilming bouwvergunningen.
De notitie Bewerking van bouwvergunningen van de brainstormgroep Werk in uitvoering van het Werkverband Westfriese Registratoren.
Bij de bewerking zoals bedoeld in deze verantwoording zijn de bewerkte bouwvergunningen opgenomen in het registratiepakket MAIS-Flexis. Er is in dit pakket een apart archiefbestand Bouwvergunningen Gemeente Grootebroek 1924 - 1978 aangemaakt met archiefnummer 1794_BD. In MAIS-Flexis is een standaard veldindeling aangemaakt waarin de gegevens en kenmerken van de bouwvergunningen zijn ingevuld. Per bouwvergunning is een uniek nummer aangemaakt en zijn de van toepassing zijnde velden ingevuld.
De volgende specifieke afspraken zijn gemaakt:
Bij een vergunning betreffende een woningbouwcomplex zijn alle betreffende panden benoemd in een lijst.
De velden Architect en Kadastraal nummer zijn alleen ingevuld als dat uit de bescheiden was op te maken. Indien het een monument betreft is het veld architect altijd ingevuld, als de naam van de architect niet uit de bescheiden is op te maken is dat aangegeven.
Indien het een monument betreft is dit aangegeven in het veld monument (ja/nee). Bij de bepaling van de status (potentieel) monument is gebruik gemaakt van de quick scan lijst die is opgesteld door de Erfgoedcommissie van de gemeente Stede Broec. Er is bij de bewerking gebruik gemaakt van de meest recente versie van voornoemde lijst.
Tijdens de bewerking is 12.75 meter bouwvergunningenbescheiden op vernietigen afgesteld. Deze 12.75 meter is te verdelen in 50 procent stukken behorende bij de voorliggende inventaris, en 50 procent behorende bij het archief bouwvergunningen verleend door de gemeente Bovenkarspel in de periode 1939 - 1978. Deze bescheiden zijn vermeld in vernietigingslijsten die onderdeel waren van de opgestelde tussenrapportages. Direct te vernietigen bescheiden zijn afgesteld op een vernietigingstermijn van 2009 of 2010, constructietekeningen en constructieberekeningen zijn afgesteld op een vernietigingstermijn van 100 jaar. Deze termijnen zijn in de desbetreffende velden in MAIS-Flexis vermeld.
De voornoemde periodieke tussenrapportages waren onderwerp van het overleg tussen de bewerker en de toetser namens het Westfries Archief, J. Kroon.
De bewerkte bouwvergunningen zijn ongehecht verpakt in zuurvrije blauwe omslagen inclusief de tekeningen. De omvangrijke(re) bouwvergunningen zijn gehecht en verpakt in dossieromslagen met gebruik van bijlage-enveloppen voor de tekeningen. Per vergunning is een omslag aangemaakt. Op de omslag is een etiket geplakt met de naam en de periode van het archief en het inventarisnummer.
Bij de start van de bewerking is uitgegaan van een omvang van 53 meter voor de te bewerken bescheiden, na de bewerking resteerde 25.30 meter permanent te bewaren archiefbescheiden + 12.75 meter te vernietigen bescheiden. Het verschil tussen 53 meter en 25.30 + 12.75 meter is als volgt te verklaren: Het frequent gebruiken van losse omslagvellen voor het verpakken van de over te brengen bescheiden heeft zeer ruimtebesparend gewerkt.
4. Aanwijzingen voor de gebruiker
Inventaris Bouwvergunningen 1924-1978
Kenmerken
Datering:
1924-1978
Datering:
1924-1978
Plaats:
Grootebroek
Soort archief:
Overheid
Omvang:
12,62 m
Openbaar:
Ja
Auteur:
J. Wessels (2010)
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS