Uw zoekacties: Banne Zwaag
x0698 Banne Zwaag ( Westfries Archief )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

0698 Banne Zwaag ( Westfries Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
1. Geschiedenis van de organisatie
2. Geschiedenis van de archiefvorming
sluiten
0698 Banne Zwaag
Inleiding
2. Geschiedenis van de archiefvorming
Organisatie: Westfries Archief
Aan de concentratie van waterschappen was met de opheffing van de Drechterlandse bannen nog geen eind gekomen. Op 1 januari 1973 gingen het ambacht Drechterland en de binnen dit ambacht gelegen polders, waaronder de polder Schellinkhout (vóór 1949: banne of polder Schellinkhout), op in het nieuwe waterschap Westfriesland. De archieven van de bannen werden, samen met de archieven van de polders die in 1949 hun taak hadden overgenomen, overgebracht naar de archiefkluis van het waterschap Westfriesland in het Drechterlandse Huis te Hoorn. De archieven waren toegankelijk door middel van plaatsingslijsten. In 1995 zijn de archieven van de Drechterlandse bannen overgebracht naar de bewaarplaats van de Archiefdienst Westfriese Gemeenten te Hoorn en geïnventariseerd, als onderdeel van de door Proffile BV te Arnhem ondernomen inventarisatie van alle archieven van de waterschappen die in 1973 in het waterschap Westfriesland zijn opgegaan en van de waterschappen wier taken al eerder door de bij de concentratie van 1973 betrokken waterschappen waren overgenomen. Bij deze inventarisatie zijn archiefstukken die tot de dorpsarchieven of gemeentearchieven behoren en ten onrechte in de bannearchieven berustten naar de desbetreffende dorps- of gemeentearchieven overgebracht. Een gedeelte van de stukken, voorkomend op in 1984 en 1993 vastgestelde lijsten van te vernietigen archiefbescheiden van waterschappen, is vernietigd.
Het gaat hierbij vooral om financiële bescheiden (mandaten, bank- en giroafschriften) en om voor kennisgeving aangenomen ingekomen stukken. Als basis van de indeling van de archiefstukken in deze inventaris heeft het door de provinciale inspectie der archieven in Zuid-Holland ontwikkelde schema van waterschapsarchieven gediend. De archieven van de bannen zijn gerangschikt op de volgorde die in de Drechterlandse administratie gebruikelijk was: eerst de bannen in de Oosterkogge, vervolgens die in de Middelkogge, daarna die in de Zuiderkogge en tenslotte die in de Westerkogge; binnen elke kogge gerangschikt op de traditionele volgorde. Het archief van de banne of polder Schellinkhout, die na 1949 bleef voortbestaan als "polder Schellinkhout", in beschreven in de tegelijk met deze inventaris uitgebrachte inventaris van de archieven van binnen Drechterland en buiten de Drechterlandse Zeedijk gelegen polders. Bij de archieven van de bannen Enkhuizen en Westeinde, Bovenkarspel, Grootebroek en Lutjebroek en Hoogkarspel gaan beschrijvingen van archiefstukken van de in deze bannen bestaan hebbende "colleges van landrijken" vooraf aan de beschrijvingen van het bannearchief uit de tijd na de reglementering van 1858. Het archief van het door de bannen Enkhuizen c.a. en Bovenkarspel gezamenlijk geëxploiteerde baggerbedrijf is opgenomen bij de archieven van de banne Enkhuizen en Westeinde. De in deze inventaris gebruikte benamingen van gemeenten zijn de benamingen zoals ze luidden in de tijd waaruit de hier beschreven archiefstukken dateren, vóór de herindelingen van de jaren '70 van deze eeuw.
3. Verantwoording van de inventarisatie
4. Geraadpleegde bronnen
5. Geraadpleegde literatuur
6. Lijst van functionarissen
Inventaris
Kenmerken
Datering:
1858-1949
Datering:
1858-1949
Plaats:
Zwaag
Soort archief:
Overheid
Omvang:
1,06 m
Openbaar:
geheel
Auteur:
P.F. Schevenhoven (1996)
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS