Uw zoekacties: Notaris G.W.L. van Woerden, standplaats Beemster, 1926 - 1935
x1518 Notaris G.W.L. van Woerden, standplaats Beemster, 1926 - 1935 ( Waterlands archief, Centrum voor Regionaal Historisch Onderzoek )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

1518 Notaris G.W.L. van Woerden, standplaats Beemster, 1926 - 1935 ( Waterlands archief, Centrum voor Regionaal Historisch Onderzoek )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inventaris
Inleiding
NL-PmWA_1518
Notaris G.W.L. van Woerden, standplaats Beemster
1926-1935, met wisselprotesten vanaf 1883
Archief
Omvang: Medium: Archief.
Notarissen met hun standplaatsen in Purmerend
Notariële archiefbescheiden moeten binnen tien jaar nadat deze 75 jaar oud zijn worden overgebracht van de notariële archiefbewaarplaats naar de archiefbewaarplaatsen. De protocollen en repertoria uit het tijdvak 1926-1935 worden in 2010 door de Minister van Justitie formeel aan het Noord-Hollands Archief overgedragen conform de regeling Overbrenging Notariële Archiefbescheiden naar de Rijksarchiefbewaarplaats.
Door de vernieuwing van de Wet op het notarisambt (Wna) in 1999 zijn testamenten pas na 100 jaar openbaar. Als gevolg hiervan zijn alle testamenten uit de series stukken verwijderd ('ontsplitst'). Artikel 59 van de Wna geeft aan dat de protocollen die ouder zijn dan 75 jaar, met uitzondering van de akten betreffende uiterste willen, en die in een algemene bewaarplaats berusten, binnen een tijdvak van tien jaar naar de bij of krachtens die wet voor de bewaring daarvan aangewezen rijksarchiefbewaarplaats worden overgebracht. Akten betreffende uiterste willen die ouder zijn dan honderd jaar worden binnen een tijdvak van tien jaar naar de rijksarchiefbewaarplaats overgebracht. De reden voor de afwijking in de overbrengingstermijn heeft te maken met het risico dat testamenten van thans nog levende testateurs op grond van de Archiefwet 1995 openbaar en raadpleegbaar worden.
In juni 2011 door het Noordhollands Archief te Haarlem overgedragen aan het Waterlands Archief.
Artikel 59 van de Wet op het notarisambt geeft aan dat de protocollen die ouder zijn dan 75 jaar, met uitzondering van de akten betreffende uiterste willen, en die in een algemene bewaarplaats berusten, binnen een tijdvak van tien jaar naar de bij of krachtens die wet voor de bewaring daarvan aangewezen rijksarchiefbewaarplaats worden overgebracht. Akten betreffende uiterste willen die ouder zijn dan honderd jaar worden binnen een tijdvak van tien jaar naar de rijksarchiefbewaarplaats overgebracht. De reden voor de afwijking in de overbrengingstermijn heeft te maken met het risico dat testamenten van thans nog levende testateurs op grond van de Archiefwet 1995 openbaar en raadpleegbaar worden.
Door de vernieuwing van de Wet op het notarisambt (Wna) in 1999 zijn testamenten pas na 100 jaar openbaar. Als gevolg hiervan zijn alle testamenten uit de series stukken verwijderd ('ontsplitst')
Geen aanvullingen
Aangezien er binnen de grotere plaatsen meerdere notariskantoren gevestigd kunnen zijn is er voor gekozen om binnen de standplaats te ordenen op het zgn. protocolnummer van het kantoor. Hierdoor is het mogelijk elkaar opvolgende notarissen per kantoor te raadplegen. Het protocolnummer is afkomstig uit het zgn. protocollenregister van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. In 2003 is het Protocollenregister 1916-2003 verschenen, waarin alle notarissen vanaf 1916 zijn opgenomen. In het protocollenregister zijn van iedere notaris de volgende gegevens opgenomen: (1) naam en plaats van vestiging; (2) het nummer dat in het centraal testamentenregister aan de notaris is toegekend; (3) de namen van degenen van wie de notaris een protocol heeft overgenomen met vermelding van de plaats van vestiging en de periode dat zij in functie waren. Inmiddels is het protocollenregister ook digitaal doorzoekbaar via de website: http://www.notaris.nl. Let wel het protococollenregister wordt hier opvolgersarchief genoemd. De akten, met uitzondering van de uiterste willen, zijn per serie beschreven. Per inventarisnummer zijn het jaartal en het eerste en laatste aktenummer genoteerd. Indien aangetroffen zijn de repertoires eveneens beschreven. De wetgeving op het notarisambt schreef voor dat de notarissen repertoires moesten maken. Hierin werden per jaar in chronologische volgorde de opgestelde akten met de namen van de hoofdpartijen genoteerd. De notarissen zelf maakten geen alfabetische toegangen op naam, als gevolg hiervan zijn de notarisarchieven niet systematisch van indexen op persoonsnaam voorzien. Het aktenummer in het repertorium komt overeen met het aktenummer in de serie minuutakten van dat jaar. De repertoria vormen de ingang op de notariële archieven
Het repertorium of repertoire werd in tweevoud opgemaakt. Het eerste exemplaar bevindt zich in het archief van de notaris. Het dubbele exemplaar werd na afloop van ieder jaar ingeleverd bij de rechtbank. De dubbele repertoria zijn te vinden in de archieven van de Arrondissementsrechtbanken. Bij sommige notarissen vindt u naast het repertorium en de minuutakten ook een omschrijving 'protestregister' of ‘register van wisselprotesten’ vermeld. Dit betreft weigeringen tot uitbetaling van wissels, die via de notaris gedaan worden. Deze akten komen niet voor in het repertorium. U zult ze dus stuk voor stuk door moeten nemen. Aangezien het vaak slechts enkele exemplaren betreft hoeft dit geen bezwaar te zijn.
Het archief is volledig openbaar.
Er zijn geen voorwaarden voor reproductie.
Taal: Nederlands. Schrift: Het archief bevat gedrukt/ getypt en handgeschreven materiaal.
Fysieke kenmerken: Materiaalsoort: Papier. Materiele staat: goed
Repertorium een kolomsgewijze ingedeelde lijst , waarin notarissen dagelijks zonder openlaten van tussenruimte, noch tussenregel, noch vervalsing, en in de volgorde der nummers, alle akten van hun ambt inschrijven.
Waterlands Archief te Purmerend
Het archief bevat geen kopieen.
Het Meertens Instituut beschikt over een databank waarin de gegevens uit zo'n 3.000 boedelinventarissen integraal zijn opgenomen. Hierin kunt u ook zoeken op naam. Website Meertens
F.L. Hartong, Register der protocollen van notarissen in Nederland; samengesteld in opdracht van de Broederschap der Notarissen in Nederland van plm. 1550 tot heden, Rotterdam 1916. J.E. Kasdorp, Protocollenregister, register van de protocollen der notarissen die in de periode 1916-1993 in Nederland in functie waren, Amsterdam 1993 Fl. Gehlen, Notariële akten uit de 17e en 18e eeuw. Handleiding voor de gebruiker, Zutphen 1986. W. Heersink, Register Notariorum: Notarissen van het Hof van Holland, 1525-1811, Den Haag 1999.
Geen opmerkingen.
Alle overgebrachte notariële archieven zijn verpakt in zuurvrije dozen en omslagen. Hierbij werd rekening gehouden met de normen vastgelegd in ‘Om de kwaliteit van het behoud. Normen goede en geordende staat.’ en daarnaast met de Regeling geordende en toegankelijke staat archiefbescheiden. Daarnaast is de Notariswet van toepassing. Deze wet schrijft voor dat akten niet uit elkaar gehaald kunnen worden. Als gevolg hiervan zijn de bestaande hechtmechanieken niet verwijderd.
Het archief is volledig openbaar
2011 door de CAS (Centrale Archief Selectiedienst) te Winschoten.
Plaatsingslijst
232-260 Minuten van akten.
231231231 Register van wisselprotesten1883 - 1935
sluiten
1518 Notaris G.W.L. van Woerden, standplaats Beemster, 1926 - 1935
231231231 Register van wisselprotesten1883 - 1935
Datering:
1883 - 1935
Omvang:
1 Omslag
Kenmerken
NB:
Het protocolnummer van het kantoor is 4608
Plaats:
Beemster
Omvang:
0,77
Depot:
Depot 3e etage
Stelling:
5/2/5
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Waterlands Archief, Purmerend. Toegang 1518 Notaris G.W.L. van Woerden, standplaats Beemster, 1926 - 1935
VERKORT:
NL-PmWA 1518
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS