Uw zoekacties: Commissie Purmer, 1916-1925
x0202 Commissie Purmer, 1916-1925 ( Waterlands Archief, Geheugen van Regio Waterland )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

0202 Commissie Purmer, 1916-1925 ( Waterlands Archief, Geheugen van Regio Waterland )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inventaris
1. Inleiding
sluiten
0202 Commissie Purmer, 1916-1925
1. Inleiding
In tegenstelling tot enkele andere droogmakerijen in Noord-Holland is de Purmer nooit een zelfstandige gemeente geweest. Dit is diverse inwoners in diverse tijden een doorn in het oog geweest. Er zijn dan ook een aantal initiatieven geweest om deze toestand te veranderen. Toen in 1865 een Hervormde kerk werd gesticht in de Purmer kwam het plan boven om te komen tot de stichting van een burgerlijke gemeente Purmer. De promotor van dit plan was J. Lakeman. Door het overlijden van deze man werd geen verder gevolg gegeven.
In de loop van het jaar 1915 kwamen drie inwoners van de Purmer bijeen om de plannen van Lakeman weer nieuw leven te geven. Dit waren ds. W. Korevaar, G. J. de Goede en C. Groot Mz. Het is de vraag of hun plannen veel kans konden hebben om de inwoners van de Purmer te aktiveren. Daarbij hielp een gebeurtenis in 1916. In de maand mei overstroomde een deel van de provincie Noord-Holland. De Purmer bleef hiervoor gespaard, maar wel ternauwernood. Wat verschillende van de inwoners stak was het feit dat inwoners van de Purmer verplicht werden hun eigen polder in de steek te laten om te helpen in de gemeente van inwoning, onder meer bij het leggen van tijdelijke waterkeringen. Zij vonden dat hun polder net zoveel gevaar liep en beroofd werd van mannen die in het geval van gevaar maatregelen konden nemen.
Dit gecombineerd met het feit dat de vier gemeenten waaronder de Purmer viel (Edam, Ilpendam, Monnickendam en Purmerend) nogal wat verschil vertoonden in de mate van toewijzing van openbare diensten als electriciteit, gas en water, zorgden voor een grote opkomst bij de vergadering van 25 sept. 1916, waar het voorlopig comité, bestaande uit de drie eerder genoemde heren, het plan voor de gemeentestichting lanceerden. Blijkbaar zagen de aanwezigen wel iets in de plannen en werd besloten over te gaan tot de oprichting van de Commissie Purmer.
Tot bestuursleden werden de volgende heren benoemd: ds. W, Korevaar, voorzitter; G. J. de Goede, secretaris (na zijn benoeming tot burgemeester van Wijdenes werd hij "waarnemend secretaris" en J. Koning Az werd toen secretaris); C. Groot Mz, penningmeester; T. Heijnis, J. Wessels, Jb Groot Jz en W. de Waal, leden. Adviseur van de Commissie werd de Amsterdamse advocaat mr. H. Verkouteren, die ook lid was van de Provinciale Staten van Noord-Holland; van zijn deskundigheid werd vaak gebruik gemaakt bij het opstellen van de diverse verzoekschriften en andere officiële stukken.
De commissie ging behoorlijk aan de slag; er werden diverse verzoekschriften opgesteld, er werden bezoeken gebracht aan diverse officiële personen, zoals in 1917 bij de commissaris van de koningin, Jhr. Roëll. In hun ijver om het de officiële instanties zo gemakkelijk mogelijk te maken werden alvast zaken als een begroting voor de nieuwe gemeente opgesteld, diverse belastingkohieren en zelfs een conceptwetsvoorstel waarbij de oprichting geregeld kon worden. Al dit harde en gedegen werk mocht echter niet baten, daar men hevig tegenwerking kreeg, onder meer van de gemeenten waartoe de Purmer toen behoorde. Deze zagen vanzelf sprekend niet zoveel goeds in plannen die ervoor zouden zorgen dat zij een nogal ernstige achteruitgang in inwoners en dientengevolge ook in inkomsten moesten ondergaan. Maar ook het Rijk en de Provincie zagen weinig heil in het stichten van een nieuwe gemeente.
Toen er geen enkel resultaat behaald werd doofde langzaam maar zeker ook het "heilig vuur" van de inwoners, zodat de activiteiten van de commissie na de laatste afwijzing in 1923 op een zeer laag pitje kwamen te staan. Daarom werd in de laatste vergadering in 1925 besloten de commissie een slapend bestaan te laten leiden; geen opheffing dus, want de bestuursleden hadden nog steeds hun droom niet opgegeven.
Het archief van de commissie bleef na het vredig inslapen berusten ten huize van de "waarnemend secretaris", G. J. de Goede; na zijn dood kwam het met zijn overige papieren in bezit van zijn zoon prof. mr. dr. A. de Goede. Na diens dood in 1957 werd het archief van A. de Goede in bewaring gegeven bij het rijksarchief in Noord-Holland. Ten gevolge van de inventarisatie van dit archief werd het archief van de Commissie Purmer er uit verwijderd om weer een zelfstandig bestaan te gaan leiden.
2. Inventaris
Kenmerken
Plaats:
Purmer
Toegang:
inventaris
Omvang:
0,25
Depot:
Depot 4e etage
Stelling:
5/3/7
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Waterlands Archief, Purmerend. Toegang 0202 Commissie Purmer, 1916-1925
VERKORT:
NL-PmWA 0202
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS